/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/05/18/#ubuntu-vn.txt

vubuntor810aloo cho em hỏi:01:24
vubuntor810em cài ubuntu 12.04: và cài emerald vào. khi phóng to nó mất các phím close,mini,va max.có cách nào sửa k ạ01:26
vubuntor569Alo, chào cả nhà02:20
vubuntor569Mọi người giúp mình trường hợp này với02:21
vubuntor569Mình cài redhat 5 cho máy chủ HP380 G702:21
vubuntor569không hiểu sao sau khi chọn cài thì nó báo kernel panic - not syncing02:22
vubuntor569và nó dừng lại ở đây02:22
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
=== n2i1 is now known as n2i
vubuntor638máy em msi i5 ram 6GB chạy ubuntu 12.04, máy có hai card, intel hd va nvidia 310m 1GB cong nghe optimus, nhung no hay bi do may lam, ai giup em voi07:51
C4NoC:307:51
C4NoCxài cái intel thôi07:51
vubuntor638như thế nào hả anh?07:51
vubuntor638em đang xài cái bumbelee07:51
vubuntor638hay bị đơ qúa07:52
C4NoCvubuntor638: chuyển qua xài vga intel thôi07:52
C4NoCđừng switch qua nvidia nữa07:52
C4NoChoặc xài 1 cái nvidia07:52
vubuntor638hướng dẫn cụ thể được ko anh, nếu em pur cái gói nvidia-current thì nó chả nhận cái nào nữa hết07:53
vubuntor638máy lại bệnh nặng hơn nữa  :(07:53
C4NoC:308:05
C4NoCchịu08:05
C4NoCchỉ nghe nói thế08:05
C4NoCcó laptop đâu mà biết :]]08:05
C4NoCwwut09:47
C4NoCtruongap: ko xài ubuntu đâu09:47
C4NoCnên ko biết09:47
MeiMeiC4NoC: :)11:06
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
vubuntor714tôi đã cài Wine nhưng vào DASH HOMe gõ wine rồi mà không thấy14:39
vubuntor714anh em nào chỉ tôi với14:39
n2i bật terminal lên rồi đánh wine :314:39
n2ichắc có14:40
vubuntor714Thanh 0567162920883.333333333314:41
vubuntor714help me14:41
vubuntor714dinh@dinh-VGN-CR590E:~$ sudo apt-get install wine E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock - open (11: Resource temporarily unavailable) E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), is another process using it?14:42
vubuntor714tôi muốn cài WINE14:42
n2isao bảo cài xong rồi :|14:42
vubuntor714hehee14:42
vubuntor714lúc trước cài rồi14:42
vubuntor714nhưng khoobg biết sao mà không dc14:42
vubuntor714n2i oi14:47
n2ivậy giờ remove rồi?14:47
n2icài lại thôi14:47
n2ivubuntor714: "is another process using it?" <--- coi có thằng nào đang xài cái này thì kill nó đi14:54
n2irồi cài lại thôi14:54
n2ichạy từ term14:55
vubuntor505n2i15:01
vubuntor505cho toi hoi ti15:01
vubuntor505toi dang cai WINE15:01
vubuntor505no hien ra cai bang config ma chang biet lam gi tiep theo15:01
vubuntor505 Configuring ttf-mscorefonts-installer ├─────────────────┐    │                                                                           │    │ MISCELLANEOUS                                                                  │                                                                                │ If you acquired this product in the United States, this EULA is governed  15:01
n2itab đến cái accept ấy mà enter15:03
vubuntor505troi oi15:03
vubuntor505toi khong khong biet dung tab ma cu di chuot15:04
vubuntor505mai ma khong thay15:04
vubuntor505cam on N2I15:04
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!