/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/05/19/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger9?spørgsmål ubuntu server, er der nogen af jer som har løst problemet med  at dns serverne forsvinder ved reboot?15:12
[dmp]Ubuntubruger9: kommer an paa hvad du mener15:17
[dmp]Ubuntubruger9: hvordan forsvinder?15:17
Ubuntubruger9hvis du ikke ønsker at bruge dhcp men i stedet ønsker en fast ip addresse15:18
[dmp]Ubuntubruger9: hvis du bruger dhcp og du, via den vej, faar serveret nogle dns-servere du skal bruge, saa kan du i /etc/dhcp3/dhclient.conf fx tilfoeje "prepend domain-name-servers ip,ip,...;" ..15:21
Ubuntubruger9ved hver reboot forsvinder mannuelle entries i /etc/resolv.conf15:21
[dmp]Ubuntubruger9: tilfoej dem til dhclient.conf, saa tror jeg du opnaar hvad du oensker15:22
Ubuntubruger9takker ok bukker -  det prøver jeg. - god weekend.15:22
[dmp]i lige maade, Ubuntubruger915:23

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!