/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/05/20/#ubuntu-nl.txt

jhg_hoi09:26
timo^hoi jhg_09:26
brilgoede tip oerhels, android op je eee pc12:00
brilinstalleer het nu ter test, gaat vrij soepel tot nu toe12:00
=== Max is now known as Guest72219
Guest72219Hallo allemaal, ik ben op mijn laptop Ubuntu 11.10 aan het installeren, maar ik ben al zeker een uur bezig met installeren. Nog steeds is het systeem bezig met het doelsysteem aan het instellen. Wat zou hier aan de hand kunnen zijn?14:04
StefandeVriesIk heb niet direct een antwoord, maar mag ik vragen waarom je nog 11.10 installeert?14:04
StefandeVries12.04 is uit, en een plaatje :)14:04
Guest72219Omdat ik oorspronkelijk Ubuntu 11.10 op mijn systeem had staan, geprobeerd had de hard disk te resetten, maar darna kwamen er problemen. Ik heb de installatie zowel via CD-Rom gedaan, en nu via een USB-stick. Ook heb ik via de USB geprobeert 12.04 te installeren, maar die bleef haken bij het zwarte scherm...14:07
Max15Mijn installatie van Ubuntu 11.10 is helaas nog weinig verder gekomen. Ook de teksten komen niet meer automatisch in beeld, terwijl deze dat eerst wel deed. Ik zie alleen nog maar de balk die stil blijft staan op Doelsysteem instellen. Ook de cursor draait rond, maar er komt haast geen vooruitgang in de installatie. Is dit te verhelpen?14:22
viezerdMax15: probeer eens een Live CD/USB   en kijk of alle werkt14:25
Max15Ik ben ook bezig met een USB met ISO van Ubuntu 11.10, maar hij blijft daar dus steken :-/14:28
Max15Zal ik anders het besturingssysteem eerst proberen, om vervolgens te installeren?14:29
trijntjehey Max1514:42
Max15Hallo14:42
trijntjeMax15: kan je niet op 'details' oid klikken om te kijken bij welke stap de installatie vastloopt?14:42
Max15Nee, ik kan alleen maar op sommige instellingen klikken, de volgende dia met informatie of in slaapstand zetten... Maar in ieder geval het doelsysteem.14:44
trijntjedan weet ik het niet..14:48
Max15Ik heb het anders aangepakt, ik heb gewoon Ubuntu naast Ubuntu geinstalleerd, dat gaat gewoon. En mijn systeem doet het gewoon weer. Allemaal hartelijk bedankt voor het meedenken, en een fijne dag verder ; )14:50
BrilIk heb net zitten rommelen  met samba, liep helemaal vast en heb echt domme dingen gedaan15:21
Brilkrijg het er nu niet meer goed op15:21
Brilals ik samba eraf gooi en er weer op dan mist bijv. de conf nog15:21
bastiaanhallo16:19
trijntjehoi bastiaan16:22
bastiaanhoi trijntje16:22
bastiaankan ik hier ook hulp en ondersteuning krijgen16:22
trijntjeja dat kan16:22
JanCbastiaan: uiteraard16:23
bastiaandat is hartstikke mooi16:23
bastiaanik heb een probleem met de installatie van xampp16:23
JanCals iemand het antwoord weet, uiteraard16:23
JanCwaarom wil je xampp?16:23
bastiaanom mijn wordpress website te maken16:24
JanCalle onderdelen van xampp zitten gewoon in Ubuntu software center?16:24
bastiaanooh nog niet gevonden16:24
JanCen wordpress ook16:24
bastiaanweet je het zeker16:25
JanCapache2, php, mysql, wordpress16:25
bastiaanwat is de beste volgorde qua installatie16:25
JanCals je wordpress installeert komt de rest waarschijnlijk vanzelf mee (niet getest)16:25
bastiaanben benieuwd , ik ga het gelijk testen16:26
bastiaanbedankt janC ik hou je wel even op de hoogte16:26
JanCik zie dat wordpress waarschijnlijk automatisch Apache 2 & PHP meebrengt, maar niet MySQL (logisch, in sommige gevallen draait je database op een andere server)16:27
JanCdan heb je ook nog mysql-server nodig dus16:28
bastiaanoke16:28
JanCbastiaan: er is ook server-documentatie op help.ubuntu.com trouwens16:28
bastiaanik ga het even doornemen , ik had xampp al gedownload en uitgepakt maar is geen ./configure bestand16:29
JanChm/me vindt het een slecht idee om niet-ondersteunde software als xampp te gebruiken, waar geen automatische security-updates voor komen...16:30
bastiaanmisschien dat er een simpler manier is , ik wil eigenlijk een standalone wordpress gebruiken voor ontwerpen van websites zonder te gaan hosten16:31
JanC"standalone"?16:32
bastiaanja dat je geen server nodig bent , ik weet niet of dat mogelijk is vanuit wordpress16:33
bastiaandus zeg maar een locale website soort intranet16:33
JanCje hebt altijd een server nodig natuurlijk16:33
JanCmaar die kan perfect lokaal draaien16:34
bastiaanik ga eerst apach 2 even installeren16:34
JanCik bedoel, HTTP is een client/server-protocol, dus er is altijd een client (web browser) en een server16:35
bastiaanja klopt16:36
bastiaanik heb het al gevonden , in software center is ook weblog manager , is wordpress en mysqol server16:38
JanCmisschien wil je ook phpmyadmin of zo16:43
=== Guest35793 is now known as Xander
viezerdvoorkeur zou uitgaan naar mysql workbench ipv phpmyadmin17:19
viezerdphpmyadmin zou je niet vrijwillig moeten willen insstalleren17:19
viezerdvoor wordpress heb je eigenlijk al voldoende aan de mysql-client17:20
jkadminer is ook leuk (een phpmyadmin achtige in 1 php script)17:21
viezerdjk helemaal mee eens17:21
Skald_9_hey18:08
brilhoi18:09
JanCviezerd: ik verwees gewoon naar phpmyadmin omdat dat ook in de repositories zit en adminer en mysql workbench (nog) niet vziw?18:21
JanCoh, workbench blijkbaar wel18:22
JanCop een desktop is dat misschien wel handiger dan idd.18:23
bastiaanJanC het is allemaal gelukt heeft even geduurd18:26
smilebye :)18:33
brilJanC18:37
JanCmooi...18:37
JanCbril: ?18:37
brilJij zei laatst tegen mij kijk eens naar welke user lotta nzb draait18:37
briltoen ik problemen had met dat rechten ding18:38
brilheb jij daar concrete tips voor me waar het wel en niet onder moet draaien?18:38
brilof wellicht wat naslag?18:38
brilHeb nu even geformateerd om een schoon systeem te hebben18:38
brilsamba via rechtermuis, sharing geinstalleerd, werkt als trein18:38
brilinstalleen nu weer lottanzb, en ik vermoed dat de mappen die hij weg schrijft niet de goede rechten oid hebben18:39
JanCbril: het is niet zo belangrijk waaronder het draait, wel dat die user de juiste permissies heeft18:39
brildit is voor mij allemaal wat nieuw18:39
brilik heb een user, en soms moet ik sudo typen18:39
brillotta nzb start ik op18:39
brilmeer niet eigenlijk18:40
JanCals jij lottanzb start, dan is dat vermoedelijk als je eigen user18:40
JanCal kan het zijn dat het een daemon start die als een andere user draait o.i.d.18:41
brilen die zijn gelijk aan mappen die ik er zelf in aanmaak18:41
brilAh18:41
brilhet start al bij opstarten18:41
brilwellicht is dat het18:41
JanCvoor of nadat je inlogt?18:41
JanClottanzb is een GUI, dus nadat je inlogt18:42
brilhet gebruikt sab of iets dergelijks18:43
brilmaar hier kan ik wel wat mee, ff testen18:43
JanCmaar het gebruikt sabnzb, wat mogelijk al eerder start als een daemon (misschien kan iemand anders dat bevestigen/ontkennen)18:43
brilik heb net format en het er opnieuw opgezet, nu nog niet bij statop programmas18:43
brildus dan zou het nu wel moeten werken18:43
brilkortom: ik kan ff vooruit18:43
JanCmogelijk moet je dus kijken als welke gebruiker sabnzbdplus draait18:44
brilals user18:46
brilvreemd, heb het weer18:46
brilmaar als ik onder permissions dan kies Apply permions to enclosed files gaat het goed18:47
brillijkt erop dat ik even opnieuw moet zeggen; alles mag met de mappen hieronder18:47
brilAls ik daar ook kies File Acces en dan read en write lukt dat niet18:47
brilmaar bijv. in de conf van samba staat: create mask = 070018:50

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!