/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/05/20/#ubuntu-no.txt

AtluxityAtluxity: jeg er mannen som fikser hva_06:08
Atluxity?06:08
brikvære kontaktperson?07:17
Atluxityaha.. vel, nei.. jeg har allerede for mye å gjøre07:39
sigurdgamen... Malin har da begynt å ta kontrollen. men det vet kanskje ikke jo-erlend, som ikke er her så ofte lenger?10:07
MalinJeghar ikke prata med han nei10:09
Malinmen virket da som Jo-Erlend vil ha citoyen som ny kontaktperson10:09
Atluxityden viktigste egenskapen til en kontaktperson er en person som vil være det selv, og har tid og overskudd til å gå ordentlig inn for det10:15
Atluxityellers så virker det som om jo-erlend leser en del logger, om det publiseres denslags fra denne kanalen10:16
Malinja10:16
AtluxityHar Ubuntu Norge hatt noen fysiske møter hvor folk har fått hilse ordentlig osv?10:18
Malinikke det jeg veit. Det burde jo vært sånne møter også.10:18
Malinjeg mener nå det burde været et skikkelig styre med skikkelig valg av representanter, etc jeg da10:19
Atluxitydet hjelper veldig på sammarbeidsklimaet å ha møtt folk ansikt til ansikt10:19
Malinabsolutt10:19
Atluxityjeg, via NUUG og OLUG planlegger å ha sommerfest i juli, da håper jeg Ubuntu Norge også kunne tenke seg å bli med10:20
Atluxitykommer tilbake når tid og sted er fastsatt10:21
Malinnår i juli blir det? Jeg har veldig lyst å treffe andre i Ubuntu osv, men jeg veit ikke om jeg er i nærheten av Oslo hele juli10:21
Malinok10:21
Atluxityjeg vil prøve å få landa det på 10. juli10:21
Atluxitybursdagen til Nikolai Tesla10:22
Malinah, kul dato10:23
Malinmen ikke fullt så sikkert jeg er rett i nærheten av Oslo, men om jeg er det ,så skal jeg notere med datoen når den er klar :)10:24
superos_ux31Atluxity: Setter dere opp live streaming fra disse møtene? Sammen med en chat-kanal kan det være en måte for andre å delta.10:26
Malindet hadde vært kult10:29
Atluxitysuperos_ux31: fra sommerfesten?10:31
Atluxitydet er gjerne utendørs, med grilling i en park, så da er det dårlig med live streaming10:31
Atluxitymen NUUG sine mld medlemsmøter tar vi opptak av, og streamer10:32
superos_ux31Atluxity: Hehe, tenkte på vanlige møter og de streamer der jo.10:32
superos_ux31Men stream fra sommerfesten også :-)10:33
Atluxitykanskje med en mobil eller laptop, eller noe slikt moderne og propreitært10:33
superos_ux31Hvilken programvare bruker dere ellers til streaming?10:34
Atluxityvi har gjerne to videokilder, en vga-grabber som står mellom prosjektoren og presentasjons-maskinen, og et kamera. Disse gir DV-strømmer, som via DVswitch-suiten blir gjort om til ethernet-strøm og mixet realtime, den ferdige DV-strømmen blir så plukket opp av en server der vi har presentasjonen (HiOA) som konverterer til ogg og streamer via oggcast10:36
Atluxityså har vi også to lydkilder, en trådløs mygg-mikrofon på presentøren og en trådløs håndholdt. Mottageren kan enten være koblet rett til kameraet (en mic per kanal, høyre eller venstre), men vi har de hovedsaklig koblet til en liten lydmikser som via XLR-overfører lyden til kameraet, som gjør lyden til en del av sin dv-strøm10:38
Atluxityganske overkill oppsett egentlig10:38
Malintror jeg ville følt meg overvåket om det ble tatt opp lyd + bilde fra en fest. på et møte blir detj o noe annet men10:38
Atluxitygodt poeng10:39
Malinmhm10:39
Atluxitysuperos_ux31: fikk du svar du var ute etter? :P10:39
Malinaltså på et møte blir det noe annet, for da er det jo hensiktsmessig at flere får se og delta som ikke kan komme10:39
Malinmen om jeg visste de streama både lyd + bilde fra en fest, ville jeg kanskje holdt meg unna kameraet :)10:40
superos_ux31Atluxity: Jepp. Driver litt med streaming selv. Dvs gjør klart amazon-server, lager til publiseringssidene og deretter bare sender amazon public dns til studiogjengen.10:40
Atluxityok10:41
superos_ux31Atluxity: Kunne tenkt meg en fri løsning til dette. Det er derfor jeg spurte deg.10:41
superos_ux31Vi bruker Wowza og Wirecast som de to viktigste komponentene.10:42
Malinom det ikke finnes, kanksje det er noe å jobbe med fremmover, en open source variant10:43
superos_ux31Prøvde oss på Flumotion også en gang uten hell.10:44
Atluxityhttp://wiki.debconf.org/wiki/Videoteam10:44
Atluxityher vi i NUUG har hentet mye av vår prossess fra10:44
Atluxitypoenget er at klippet skal være ferdig produsert når vi pakker sammen sakene våre10:45
Atluxitynår vi kommer hjem så laster vi opp rå-fila, kjører en håndfull scripts, så er den klar til publisering10:45
Atluxityting som skal skje i post skjer ikke10:45
Atluxitysjekk forøvrig #nuug-video og #frikanalen10:46
Atluxityder er det engasjerte friprog-video-folk10:46
superos_ux31I tillegg til selve hardware og software så er det noe filmteknisk som skal til for å få gode opptak. Synes det mangler en del der når jeg ser på opptak fra FOSS-konferanser.10:48
superos_ux31Men de blir vel flinkere der også etterhvert.10:48
superos_ux31Atluxity: Takk for lenker og tips!10:49
Atluxitynp10:49
citoyenMalin: ad backlog, jeg har gitt beskjed for lengst om at jeg ikke har kapasitet til å gjøre en god jobb som kontaktperson18:08
Malincitoyen: ok18:08
citoyenog Atluxity har rett, den viktigste egenskapen er nok at man har både lyst og tid på en gang18:09
citoyen(å være god på kommunikasjon hjelper nok litt også)18:09
Malinjeg har lyst, men jeg veit at jeg ikke har kapasitet på nivå med Jo-Erlend18:09
Malinjaf18:09
Malin*ja18:09
citoyeningen kan være akkurat lik som sin forgjenger18:09
citoyenman må finne og forme sin egen rolle18:09
citoyendu har vært aktiv og konstruktiv her lenge, det i seg selv er en god kvalifikasjon18:10
citoyenog så er det viktigere å tenke "Hvordan kan vi gjøre dette bra?" enn "Hvordan ville min forgjenger ha løst denne oppgaven?"18:11
Malinja. Jeg har jo noen ideer til hvordan dette kan funke og hvordan man kan fordele oppgavene utover slik at det ikke blir alt på en osv18:11
Malinmhm18:11
citoyengenerelt er jeg tilhenger av gjørokrati.. de som er med å gjøre jobben, har innflytelse på hvordan den blir gjort18:12
citoyende andre kan sitte ned og holde kjeft18:12
citoyeneller, de kan selvsagt komme med innspill18:12
Malinmhm :)18:13
Malindet er gode ideer18:13
Malinog en her foreslo, jeg husker ikke hvem, men at det alltid var minst 2 som hadde ansvar for noe, i fall en var syk, etc :)18:13
citoyenjepp18:13
citoyenogså lurt å ha tydelige ansvarsområder, og tydelige rutiner på hvordan man følger opp ting som ikke blir gjort18:13
Malinmhm18:14
Malinjeg veit at SlimG har ansvaret for ubuntu.no men veit ikke om flere18:15
Malindet hadde også vært fint om det var 1 eller 2 som kunne være pr-folk, om presse henvender seg f.eks.18:15
Malinog andre ansvarsområder18:15
citoyenjepp18:15
Malindet er egentilg mange muligheter18:16
citoyenjepp18:16
citoyenog man får aldri gjort alt man vil18:16
citoyenså man må prioritere18:16
Malinmhm18:17
brikom det er mange i Trondheim, så kanskje det hadde gått an med et møte der og?19:00
Malingjerne for meg :)19:01
Malinmen veit ikke hvor mange her som holder til i Trondheim?19:01
brik<- en her19:21
Malinda er vi 219:24
Malinjeg veit at dagerik bor her også19:24
Malinså var vi 319:24
AtluxityMalin: høres ut som om du er beste kandidat så langt20:00
MalinAtluxity: takk20:00
Malinmen det betinger at folk stiller opp, rett og slett fordi jeg ikke har masse kapasitet :) så jeg får organisere litt20:01
Atluxityuansett har dere allierte i NUUG, si ifra om det skulle være noe ressurser dere trenger20:02
Atluxityf.eks har jeg tilgang til møterom i Nydalen, dersom dere skulle ønske et stille sted å møtes. Evnt så pleier div pubber å fungere også20:03
Atluxityhva jobber du med til daglig, forresten?20:05
Malinah, så flott å høre20:28
Malinjeg er informatikkstudent20:28
MalinNUUG står for?20:29
Malinhm.. jeg googlet :)20:29
MalinNorwegian UNIX User group20:30
AtluxityVi har holdt på en stund20:31
AtluxityI formålsparagrafen vår står det bl.a. "Stimulere til øket bruk av UNIX, åpne systemer og fri programvare." - der vi definerer UNIX til å dekke linux, freebsd osv20:32
Malinah20:32
Atluxityså det å bistå Ubuntu Norge mener jeg lett kan forsvares å bruke ressurser på20:33
Malinja, om dere anerkjenner noe med linux-kjerne som unix, burde det jo være naturlig20:33
Malinda Ubuntu jo er den største distroen for tiden20:34
Malinjeg har liksom alltid brukt å si at det ikke er det samme, men forskjellene er kanskje ikke så store? Jeg er uansett interessert i samarbeid20:37
Atluxityvi har vel i det siste hatt mye mer fokus på frie systemer og fri programvare i det siste20:38
Malinaha20:38
Malinhadde vært gøy å prøvd noe bsd-relatert20:38
Atluxity*åpne systemer20:38
Atluxityhvor studerer du?20:39
Malinntnu20:43
Atluxitymeh, på tide å legge seg20:50
Atluxityvi prekast :)20:50
Malinja :)20:51
=== oln_ is now known as oln

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!