/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/05/20/#ubuntu-vn.txt

dnv2006Xin chao, chuc cuoi tuan vui ve04:43
=== CoconutCrab is now known as DriedCrab
vubuntor700hi all !07:07
CoconutCrabhôn ai?07:08
CoconutCrab3:07:28
=== CoconutCrab is now known as BloodyCrab
Tux|Ubuntulol08:13
=== CoconutCrab is now known as CoconutCrap
vubuntor663anh em nào biết các khắc phục thì chỉ giùm tôi với15:14
vubuntor663cái IBUS của tôi chỉ hiểu phím tắt khi bật PIDGIN15:14
vubuntor663thế mới chuối15:14
quangteospkbị gì15:15
vubuntor663phím tắt để "enable or disable " IBUS ấy15:15
vubuntor663"Ctrl + Space"15:16
vubuntor663phải bật cửa sổ chát Pidgin lên15:16
vubuntor663thì mới dùng được "Ctrl+Space" để "Enable or Disable" IBUS15:16
quangteospknghĩa là những nơi khác khi "Ctrl + Space" thì ko gõ tiếng Việt đc ?15:16
Tux|UbuntuTất nhiên15:16
Tux|Ubuntumỗi cửa sổ phải khởi động một lần15:17
vubuntor663không15:17
vubuntor663khi đã bật PIDGIN lên rồi15:17
quangteospkLibreOffice thì sao15:17
Tux|Ubuntucòn thích thì stick vô tùy chọn share among input ...15:17
vubuntor663thì vào Libre dùng phím đó cũng đc15:17
quangteospkcó nhấn Ctrl+Space có gõ tiếng việt đc ko15:17
quangteospkờ thì đúng rồi15:17
quangteospkmuốn chỗ nào gõ tiếng Việt đc thì phải nhấn Ctrl+Space chỗ đó15:18
vubuntor663nhưng trong libre sẽ không hiểu nếu không bât PIDGIN15:18
quangteospkà15:18
Tux|Ubuntuvubuntor663: chả liên quan :)15:18
quangteospkí là muốn gõ tV trong LibreOffice pải bật Pidgin á15:18
vubuntor66315:19
quangteospkko bật Pidgin thì ko gõ đc Tv ??15:19
vubuntor663đúng rồi15:19
vubuntor663nó không cho chuyển chế độ UNIKEY15:19
vubuntor663tôi đã share among all aplication rồi15:20
vubuntor663chỉ trong PIDGIN là nó chạy ngon15:20
vubuntor663các nơi khác tèo15:20
vubuntor663muốn dùng15:20
vubuntor663thì phải bật cửa sỏ chát với ai đó15:21
vubuntor663:((15:21
quangteospkshare among all app có nghĩa là nhấn Ctrl + Space ở chỗ nào thì chỗ khác cũng gõ đc15:21
quangteospkko phải là giải pháp15:21
quangteospkthử trong gedit thì thế nào?15:22
vubuntor663nhan phim do IBUS khong hieu15:23
vubuntor663neeus khong bat PIDGIN CHAT15:24
vubuntor663ok15:24
vubuntor663de toi cai GEDIT xem sao15:24
Tux|Ubuntutheo logic15:24
Tux|Ubuntuthì không đúng15:24
Tux|Ubuntuvubuntor663: gedit có sẵn15:24
Tux|Ubuntukhỏi cài15:25
Tux|UbuntuText Editor đó15:25
quangteospk?15:25
quangteospkBạn cài theo hướng dẫn trên wiki.ubuntu-vn.org à15:25
vubuntor663mở Textedit thì chạy ngon15:26
Tux|UbuntuNói chung về logic là không đúng15:26
vubuntor663mình cài bằng Center software15:26
quangteospkặc15:27
vubuntor663"Control+SPACE" chi dung duocj trong TEXT EDITor + PIDGIN CHAT15:27
quangteospkthế thử thêm vài chỗ khác coi15:27
quangteospknhư trong chromium hay firefox15:27
vubuntor663tắt gedit và pidgin chat thì "Control +Space" vo nghĩa15:28
Tux|Ubuntuchả bao giờ bị thế15:28
Tux|UbuntuCtrl+Space vài lần xem nào15:29
Tux|Ubuntuchọn ibus ở Language Support chưa ?15:29
vubuntor663tôi hiểu vấn đề ở đâu rồi15:30
vubuntor663phải kích chuột vào đâu đó để nhâp keyword15:30
vubuntor663thì control space mới có nghĩa15:31
vubuntor663:)15:31
vubuntor663trong ubuntu sao ko có nhạc khi khởi động và tắt máy giôngs như Windowns nhỉ15:32
* Tux|Ubuntu tắt hết mấy thứ đó15:32
Tux|Ubuntunên chả để ý15:33
Tux|Ubuntucái đấy ồn ào vãi15:33
vubuntor66315:33
vubuntor663nghe vui tai chứu15:33
vubuntor152cac bac giup e voi bong dung tu hom qua e ko sao vao dc facebook17:16
vubuntor152cac bac giup e17:16
vubuntor152voi17:16
vubuntor152e da doi dns17:16
vubuntor152doi file host17:16
vubuntor152nhu tren mang17:17
vubuntor152ma van chiu17:17
vubuntor152ko sao vao dc17:17
vubuntor152e dung ban 12.0417:17
vubuntor152ko ai giup e ah17:18
vubuntor152o sao the nhi17:19
vubuntor152ca nha dau roi17:19
Tux|Ubuntungủ hết rồi17:20
Tux|Ubuntuvubuntor152: cai fb đi17:20
Tux|Ubuntumất thời gian lắm17:20
vubuntor152la sao ah17:20
vubuntor152cai kieu gi ah17:21
vubuntor152co ai ko17:24
Tux|Ubuntudùng https17:24
Tux|Ubuntuv617:24
Tux|Ubuntuđổi hosts17:24
Tux|Ubuntukiểu gì cũng được17:24
vubuntor297alo co ai k cho em hoi cai18:52

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!