/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/05/21/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger2hi10:00
Ubuntubruger2Hej. Efter jeg har haft pc problemer har jeg fra installeret linunx ubuntu og genopspillet linux ubuntu 9.o4 desktop i386 fra 2009, men nu kan jeg ikke mere få nye updates eller f.eks. java.10:07
[dmp]Ubuntubruger2: Det er fordi at 9.04 er ikke supporteret siden 23/10/2010. Måske skulle du overveje at opgradere :-)11:07
Ubuntubruger2Jeg har prøvt at downloade men det virker ikke11:10
[dmp]Ubuntubruger2: hvad har du prøvet at hente, og hvad virker ikke?11:15
Ubuntubruger2jeg har prøvt at hente nyeste ubuntu 12.... men  derefter kommer fejl11:16
[dmp]Ubuntubruger2: hvilken fejl?11:27
Ubuntubruger2kan ikke downloade11:29
[dmp]Ubuntubruger2: er det desktop du henter? 32 eller 64 bit?11:33
Ubuntubruger2jo 32 bit11:34
[dmp]Ubuntubruger2: det virker fint her.11:35
[dmp]Ubuntubruger2: prøv dette link; http://www.ubuntu.com/start-download?distro=desktop&bits=32&release=lts11:35
Ubuntubruger2jo tak det prøv jeg. Hvis det ikke virker vender jeg tilbage.11:44
Ubuntubruger0Hej igen dmp.  Jeg har prøvet med link men på første gang kommer der "please addfiles to the project the project is empty" og der efter "failed frennode net".12:22
Ubuntubruger0Jeg var ubuntubruger212:25
[dmp]Ubuntubruger0: hvilket program indtaster du linket i?12:28
Ubuntubruger0du har send mig link med 12.04 32 bit mener du det12:31
[dmp]ah12:33
[dmp]Ubuntubruger0: hvilken browser bruger du?12:33
[dmp]Ubuntubruger0: du får ikke muligheden for at vælge gem ?12:33
Ubuntubruger0Jeg bruger browser mozilla firefox  og jeg kan ikke vælge gem12:34
cromaghøjreklik12:42
cromagog gem som12:43
cromagpå linket12:43
Ubuntubruger0You have chosen to open ubuntu 12.04 desktop i 386 iso which is a: rå Cd aftryk from :http:// mirror. bytemark .co. uk. What should firefos do with this fil open with browser save file chanel ok12:52
cromagsave file12:52
Ubuntubruger0så få jeg det hvis jeg det så gør som i har skrivet12:53
Ubuntubruger0efter download :  få jeg "ubuntu -12.o4 desktop i386 ubuntu 701 MB ubuntu.com".  højreklik "open, open contraining folder, go to download page, copy dowlad link, seledt all, remove from liv13:24
uvirtbotLaunchpad bug 701 in gaim "gaim crashes on startup" [Medium,Fix released] https://launchpad.net/bugs/70113:24
Ubuntubruger0hvad skal jeg der? Har i ikke et andet forslag13:38
[dmp]Ubuntubruger0: hvad fylder filen?13:42
[dmp]hvis den er hentet fint, så skal du have den ud på en CD eller lign13:43
[dmp]men jeg smutter snart, så jeg kan ikke hjælpe dig videre13:44
Ubuntubruger0701 mb15:36

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!