/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/05/21/#ubuntu-fi.txt

=== Mkaysi_ is now known as Mkays
=== Mkays is now known as Mkaysi
shanttufyi: jos päivittää uuteen gimpiin (2.8) shotwell ja eog eivät toimi15:33
MkaysiOnko asiasta bugiraporttia?15:35
shanttuhttp://ubuntuforums.org/showthread.php?p=11843866 juttua ainakin kuukauden takaa15:37
Fibubothttp://is.gd/1o0c0t -> [SOLVED] Shotwell and image viewer not working after Gimp 2.8 install - Ubuntu Forums15:37
shanttuauttava ratkaisu:ppa shotwell, joka vaikuttaa bugiselta.15:38
=== lubotu3` is now known as lubotu3

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!