/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/05/21/#ubuntu-vn.txt

vubuntor391aloo cho em hoi. ubuntu 12.04 co cai dc ubuntu tweak k.01:31
n2ikhông rõ, nhưng chắc là có01:32
vubuntor391hoi em em cai vao,roi em tuy chinh va clear he thong. sau do khoi dong lai cai no bi loi mat het icon,thanh laugh chi con lai cai desktop trong tron01:32
n2i:301:33
n2i!reset01:33
ubot2Factoid 'reset' not found01:33
n2i!reset-unity01:33
ubot2Factoid 'reset-unity' not found01:33
n2ichắc bạn làm sai ở đâu đó.01:33
n2ibạn thử reset lại unity và các thứ xem01:34
vubuntor391lam het roi nhung no van vay01:36
vubuntor391em k biet lam sao nua01:36
n2ivubuntor391: bạn chịu khó lục forum trước nhé!01:43
n2ibao giờ rỗi, bọn mình sẽ support tiếp01:43
vubuntor044cho em hỏi muốn mở 1 thư mục với quyền root câu lệnh là gì02:00
CoconutCrabgksudo nautilus ~02:01
vubuntor044và ubuntu 12.04 có cài được ubuntu tweak k02:01
vubuntor044sao em cai vo em thay no bi loi02:01
CoconutCrabkhông biết, không dùng cái đó bao giờ02:01
vubuntor044vậy cho em hỏi làm sao thay đổi được ảnh của màn hình login02:02
* CoconutCrab thua02:03
vubuntor044tks anh nhiều02:04
vubuntor547cho em hoi ubuntu 12.04 co cai dc ubuntu tweak k.sao lan nao em cai vo no cung bi loi ca03:00
n0bawkko dùng chương trình này nên ko rõ lắm03:06
n0bawknhưng nếu bị lỗi thì bạn có thể paste lỗi bạn gặp phải lên đây03:06
n0bawknếu mọi người biết thì có thể giúp03:06
vubuntor547loi la man hinh desktop trong tron, mat het thanh laugh ,icon03:07
vubuntor547cho em hoi them la :co cach nao thay doi anh cua man hinh login k03:08
vubuntor547hoac ubuntu 12.04 co cai dc simpe lightdm manager k03:09
n0bawklightdm dùng bình thường mà03:10
vubuntor547sao em  dung lightdm k thay doi dc anh man hinh dang nhap03:10
n0bawkvubuntor547: có thể cái tweak nó xoá của bạn cái gì đó03:10
n0bawkbạn xem lại xem nó có xoá cái gì nguy hiểm ko03:10
n0bawknhư mình dùng linux lâu rồi mà chưa dùng cái tweak đó bao h nên ko rõ03:11
vubuntor547em dung ubuntu tweak clrea he thong03:11
vubuntor547clear he thong03:11
vubuntor547cai no xay ra loi03:11
n0bawkhệ thống có cái gì mà phải clean?03:11
vubuntor547kernel old, xoa cache cua cac trinh duyet web03:11
vubuntor547k biet sao no co chuc nag day ma moi lan xoa la no bi loi03:12
vubuntor547vay la simple lightdm  manager dung tren 12.04 binh thuong ha anh03:13
vubuntor505cho em hoi lam sao thay doi anh nen cua man hinh login03:45
vubuntor698sao em cai ubuntu no chi co cai 2d04:59
vubuntor698may lan trc em cai co 3d ma sao gio no co2d k. vay lam sao them cai ubuntu 3d vo04:59
vubuntor698may anh chi em voi04:59
vubuntor698aloo co ai k chi em voi05:02
Tux|Ubuntucó người05:04
Tux|Ubuntunhưng chả biết chỉ thế nào05:05
vubuntor525tôi đã bật ip forwarding = 1 rồi, nhưng làm thế nào để ubuntu như là 1 router để máy bên mạng nội bộ có thể ra internet được06:05
n0bawkvubuntor525: bạn phải dùng 1 chương trình như iptable06:05
n0bawkvubuntor525: để forward package từ interface này sang interface kia06:05
vubuntor525http://linuxpoison.blogspot.com/2009/02/how-to-configure-linux-as-internet.html có hướng dẫn thế này06:06
vubuntor525iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE iptables -A FORWARD -i eth1 -j ACCEPT06:06
vubuntor525nhưng mà tôi không rõ về nó06:06
vubuntor525bạn giúp giải thích dùm06:06
n0bawkvubuntor525: cái kia cho redhat cho ubuntu hơi khác chút06:07
n0bawknhưng lệnh này thì gần đúng ròoi đó06:07
vubuntor525vui long cho mình biết tìm thông tin như ban hương dẫn ở đâu06:07
n0bawkvubuntor525: bạn phải xác định interface nào có internet, interface nào dùng trong lan06:07
vubuntor525vâng, eth006:08
vubuntor525lan phia eth106:08
n0bawkvubuntor525: eth0 là lan còn eth1 là internet?06:08
n0bawkvubuntor525: ifconfig -a06:08
n0bawk!paste | vubuntor52506:08
ubot2vubuntor525: Nội dung >4 dòng, copy và paste vào trang http://paste.ubuntu.com rồi gửi link vào đây.06:08
n0bawkvubuntor525: bạn chạy lệnh đó, để mình coi thử vài cái thông tin06:10
n0bawkvubuntor525: http://www.revsys.com/writings/quicktips/nat.html06:11
vubuntor525!paste | vubuntor525 cais nayf minhf khoong hieeur06:11
ubot2vubuntor525 cais nayf minhf khoong hieeur: Nội dung >4 dòng, copy và paste vào trang http://paste.ubuntu.com rồi gửi link vào đây.06:11
n0bawkvubuntor525: chạy lệnh ifconfig -a06:12
n0bawkvubuntor525: rồi paste nội dung nó hiển thị ở terminal vào trang kia, ấn nút paste06:12
vubuntor525ok, rồi là sao để chép tẻminal06:12
n0bawkbôi đen rồi chép06:12
n0bawkvubuntor525: của bạn lan ở eth1, internet ở eth0 đúng ko06:13
vubuntor525chép nguyên cái màn hìnhvâng, lan là eth106:13
n0bawkchạy 3 lệnh sau chắc là được luôn nè06:13
n0bawkiptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE06:13
n0bawkiptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -m state06:14
n0bawk   --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT06:14
n0bawkvubuntor525: nhầm06:14
n0bawkđể mình chép lại 3 cái lệnh cho nhé06:14
vubuntor525vâng, chờ bạn06:15
n0bawkvubuntor525: http://paste.ubuntu.com/998557/06:15
n0bawkvubuntor525: chạy 3 lệnh đó06:15
n0bawkvubuntor525: nhớ cài cái iptables vào trước06:16
n0bawkvubuntor525: 3 lệnh đó là để người từ eth1 ra ngoài eth006:16
n0bawkvubuntor525: những máy client phải add cái ip ở eth1 làm default gw bằng lệnh06:16
n0bawksudo route del default gw <ip của default gw hiện tại>06:16
n0bawksudo route add default gw <ip của eth1>06:17
vubuntor525mấy ký tự viết in kia là biến môi trường của ubuntu hả bạn?06:17
n0bawkvubuntor525: chỗ nào?06:17
vubuntor525POSTROUTING và MASQUERADE í06:17
n0bawkvubuntor525: ko, đó là các phần của định tuyến thôi06:18
vubuntor525vâng, nghĩa là cứ viết lệnh như bạn đã gửi, không sai một kí tự nào phải không?06:18
n0bawkvubuntor525: dúng rồi, copy paste vào terminal06:19
n0bawkvubuntor525: nếu nó ko báo lỗi gì thì qua client làm cái việc kia06:19
vubuntor525nó báo lỗi bạn à06:19
n0bawkvubuntor525: à phải thêm sudo vào06:19
n0bawkvubuntor525: sudo iptables ...06:19
vubuntor525vâng, mính đã sudo su rồi06:20
n0bawkvubuntor525: báo lỗi gì?06:20
n0bawkvubuntor525: bạn đang dùng hệ điều hành nào thế06:21
vubuntor525iptables v1.4.4: Couldn't load target `MASQUERAGE':/lib/xtables/libipt_MASQUERAGE.so: cannot open shared object file: No such file or directory  Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.06:21
vubuntor525ggang ngồi trên windown06:21
n0bawkvubuntor525: hệ điều hành gì vậy06:22
vubuntor525ngồi trên windows putty06:22
n0bawkvubuntor525: cái máy bạn định dùng làm router dùng hệ điều hành gì06:22
vubuntor525ubuntu 10.06:22
n0bawkvubuntor525: 10.04?06:23
vubuntor525vâng06:23
n0bawksudo iptables -L06:23
n0bawk!paste | vubuntor52506:23
ubot2vubuntor525: Nội dung >4 dòng, copy và paste vào trang http://paste.ubuntu.com rồi gửi link vào đây.06:23
vubuntor525past vô rồi nhưng làm sao lấy link của nó bạn ơi06:25
vubuntor525http://paste.ubuntu.com/998565/06:25
vubuntor525à đây rồi06:25
vubuntor525http://paste.ubuntu.com/998566/ xin lỗi nhầm gửi lại06:26
n0bawksudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE06:28
n0bawkvubuntor525: chạy lệnh này nó báo gì?06:28
vubuntor525bạn chờ mionhf tý06:29
vubuntor525lỗi nè bạn http://paste.ubuntu.com/998570/06:29
vubuntor525mình gõ sai06:31
vubuntor525gõ lại rồi, không có lôi, sory06:31
vubuntor525cảm ơn bạn06:32
n0bawkvubuntor525: ls -al /lib/xtables/06:32
n0bawk!paste | vubuntor52506:32
ubot2vubuntor525: Nội dung >4 dòng, copy và paste vào trang http://paste.ubuntu.com rồi gửi link vào đây.06:32
vubuntor525thấy được mangkj ngoài rồi bạn ạ,06:39
vubuntor525cám ơn tất cả06:39
vubuntor525nhưng mà mình muốn hiểu hơn về các tham số dòng lệnh kia thì tìm ở đâu bạn ơi06:40
n0bawkvubuntor525: man iptables06:41
n0bawk.g iptables tutorial06:41
vubuntor525cảm ơn bạn nhiều lắm, chúc bạn vui06:43
vubuntor362Cac anh oi cho em hoi lam sao de cai adobe flash cho linux a? e da vao ubuntu software center de cai nhung ko duoc. da download adobe flash 32bit for linux roi nhung ko biet lam cach nao de kich hoat06:44
n0bawkvubuntor525: http://www.faqs.org/docs/iptables/06:45
n0bawkvubuntor362: vào software center, bật cái third party source lên06:45
n0bawkvubuntor362: rồi cài dặt lại qua software center thôi06:45
vubuntor362third party source no nam o dau a nhi e tim ko thay06:47
vubuntor362e dag dung ban ubuntu9.1006:47
vubuntor525làm phiền bạn tí nữa, các lệnh về iptables này khi khởi động lại ubuntu server có còn hiệu lực không?06:48
n0bawkvubuntor525: ko06:52
n0bawkvubuntor525: bạn phải save nó lại rồi load nó lại sau mỗi lần reboot06:52
n0bawkvubuntor525: https://help.ubuntu.com/community/IptablesHowTo06:53
n0bawkvubuntor362: trong software source đó06:53
vubuntor525vâng, như vậy là phải viết script cho thực hiện khi khởi động06:54
n0bawkvubuntor525: sửa có tí à06:57
n0bawktrong cái link kia hướng dẫn rồi đó06:57
vubuntor525ok, mình thấy rồi "you can use iptables-save and iptables-restore"07:00
n0bawkvubuntor525: ờ, rồi sửa cái file network gì đó, để mỗi lần bật card mạng thì nó tự start07:03
vubuntor525Cảm ơn bạn nhiều lắm, mình đã hiểu rồi07:04
vubuntor958có anh nào đang ol ko :P08:04
n0bawkko có08:05
vubuntor958ai rảnh cho e hỏi chút cui :(08:05
vubuntor958Package configuration                                                                                                                                              ┌─────────────────┤ Configuring ttf-mscorefonts-installer ├─────────────────┐    │                                                                           │    │ TrueType core fonts for 08:06
vubuntor958cái này là sao vậy bác :(08:06
vubuntor958sudo apt-get install synaptic08:06
vubuntor958cài nó ra cái bảng này mà ko bấm ok đc08:07
aladincó bác nào  rảnh ko :-*08:17
aladin:'(08:18
aladin:-(08:19
vubuntor253cho minh hoi cach cai dat flash 11,12,... vao trong unbutu nhe08:23
vubuntor477xin chào cả nhà13:54
redlotus}hi13:54
n2i!hi13:54
ubot2Chào bạn!13:54
Tux|Ubuntuchào hỏi cái giề13:54
Tux|Ubuntu=))13:54
redlotus:))13:54
vubuntor477mình có xíu nầy nhờ các bác nha13:54
redlotus!ask13:54
ubot2Mời bạn cứ nêu câu hỏi, không cần xin phép!13:54
vubuntor477làm sao chỉnh ánh sáng bên trong cái hôp conpiz cho nó sáng sáng tí13:55
Tux|Ubuntucó lẽ phải đổi ask thành @$$13:55
vubuntor477hi hi13:55
Tux|Ubuntuccsm13:55
vubuntor477oh13:56
redlotusccmnr13:56
vubuntor477mình giảm opacity của dektop =013:57
vubuntor477các ảnh sau lưng nó tối thui hà13:58
vubuntor477mình chỉnh quá trời mà po tay13:58
vubuntor477oh14:01
vubuntor477bạn ubut2 đâu rùi ấy nhỉ14:02
* n2i không có ai chơi compiz :314:06
n2inhắc đến compiz hem ai đủ trình trả lời :314:06
vubuntor477hu hu14:08
vubuntor477vậy14:08
vubuntor477pó tay ùi14:09
vubuntor477mình giới thiệu cho lớp mình14:09
vubuntor477bọn nó thích quá bỏ win luôn14:09
Tux|Ubunturồi chúng nó thấy khó dùng quá14:10
Stanley00sao ai cũng lấy cái *đẹp* ra mà giới thiệu hết nhỉ14:10
vubuntor477cái gì cũng hỏi mình14:10
Tux|Ubuntubỏ ubuntu luôn chớ giề14:10
* Tux|Ubuntu còn lạ gì kiểu đấy14:10
vubuntor477giờ mình pó tay14:10
vubuntor477hic hic14:11
redlotusbao giờ cũng lấy compiz ra làm mồi nhử nhở lol.14:11
vubuntor477linux thành công đâu nhờ vào teminal được14:11
Stanley00vubuntor477: bạn cứ đưa giao diện mặc định của Ubuntu ra, như thế là đẹp lắm rồi14:12
Tux|Ubuntuvubuntor477: thật ra nó thành công cũng một phần nhớ cái terminal đó14:12
vubuntor477phải có giao diên chớ14:12
redlotusèo giao diện thì mặc định đã đẹp rồi mờ, compiz mấy hồi rồi chán cả thôi14:12
vubuntor477hi hi terminal là vô đối rùi14:13
vubuntor477nhưng  người mới thì đâu có dể14:13
vubuntor477mình lôi kéo cả lớp qua linux14:14
vubuntor477tụi nó phải nể14:14
redlotusai bảo xài terminal suốt đâu nhở, gui có sẵn tiện thế mà :|14:14
Tux|Ubuntuvubuntor477: để làm gì ?14:14
Tux|Ubuntulôi kéo chúng nó để làm gì14:14
Tux|Ubuntuthời gian sau chúng nó lại bỏ thôi14:14
vubuntor477nhưng chỉ có cái compiz là bon nó mê tít14:15
vubuntor477hi hi14:15
vubuntor477ubuntu đâu muốn zậy14:15
Stanley00vubuntor477: như Tux|Ubuntu nói rồi đó, mê compiz thì cũng sớm bỏ thôi14:15
vubuntor477mình cũng đâu bỏ đâu14:15
redlotusmê compiz thì chóng chán thôi lol :))14:15
vubuntor477mình hong mê14:16
Tux|Ubuntuvubuntor477: nói trước bước không qua :)14:16
vubuntor477nhưng muốn người dùng phổ thông mê14:16
vubuntor477he he14:16
Tux|Ubuntuđể làm gì ?14:16
vubuntor477ai biết14:16
vubuntor477mấy bác bi quan cho linux quá14:17
Stanley00không biết thì không nên làm... :|14:17
vubuntor477hic hic14:17
Tux|Ubuntuvubuntor477: như vậy gọi là bi quan ?14:17
Tux|Ubuntulolz14:18
vubuntor477công đồng mã nguồn mở thì nhiều14:18
vubuntor477he he14:18
vubuntor477ubuntu tạo giao diện để phát triển14:19
* Tux|Ubuntu cười khẩy14:19
vubuntor477mình phải cho họ thấy cai hay của mình chứ14:19
Stanley00vubuntor477: thế theo bạn cái hay của Ubuntu là gì?14:20
vubuntor477sao cứ phải để win lấy tiền nhỉ14:20
* Tux|Ubuntu hóng14:20
* Tux|Ubuntu chả mất đồng nào14:20
vubuntor477he he14:20
Tux|Ubuntuvubuntor477: đã trả xu nào cho uyn đâu chưa ?14:20
Stanley00Tux|Ubuntu: phụ gạch đá đi chớ sn, một mình /me không lại đâu14:20
Tux|Ubuntuhay đống wareZ14:21
Tux|Ubuntunhạc phim ?14:21
vubuntor477hu hu14:21
Tux|Ubuntuvubuntor477: theo một cách nào đó, câu nói vừa rồi của bạn mang tính chất "đạo đức giả" rõ nét :)14:21
Tux|UbuntuStanley00: như thế đã okie chưa ?14:22
vubuntor477dân quản trị mà hong biết linux thì làm sao làm tốt được14:22
Stanley00Tux|Ubuntu: bravo!!!14:22
vubuntor477hic hic14:22
vubuntor477bạn nói vậy sai rùi14:23
Tux|Ubuntuvubuntor477: làm tốt14:23
n2ivubuntor477: chào mừng bạn đến với ubuntu-vn14:23
Stanley00vubuntor477: bạn có thể trả lời câu hỏi bên trên của mình, tất cả trông một đoạn không?14:23
Tux|Ubuntuvubuntor477: tôi suốt ngày làm .NET và Windows server14:23
n2inhưng bạn đến với ubuntu chỉ vì compiz thì chẳng được lâu bền đâu14:23
vubuntor477câu nào14:23
Tux|Ubuntuchả nhẽ tôi không phải sysAdmin?14:23
vubuntor477hic14:23
Stanley00"<Stanley00> vubuntor477: thế theo bạn cái hay của Ubuntu là gì?"14:24
vubuntor477hay à14:24
vubuntor477hic hic nói sao đây14:25
vubuntor477không biết14:25
Tux|Ubuntulol14:26
Tux|Ubuntu^14:26
vubuntor477chỉ thấy học lập trình hay cái gì gì đó14:26
redlotusmềnh cũng chả biết lol :))14:26
* Tux|Ubuntu dùng Ubuntu để xem JAV14:26
Tux|Ubuntuchả biết lập trình14:26
vubuntor477mà cứ win thì VN có mà chit14:26
redlotusèo nhờ win mới sống được đó bác, chết gì :))14:26
Stanley00hèn gì bạn chọn hướng tiếp cận bằng compiz14:27
vubuntor477dân VN mình quen rack rùi14:27
Stanley00vậy thôi mình không nói nữa.14:27
vubuntor477hic hic14:27
Tux|Ubuntuvubuntor477: thì sao ?14:27
vubuntor477sau nầy sẻ chit thui14:27
Stanley00đắng nào thì cũng chả ai quan tâm tới máy cá nhân đâu mà lo, bạn cứ crack thoải mái. bái bai!!!14:27
Tux|Ubuntuchả phải vì dùng Win VN mới chết đâu14:27
Tux|Ubuntu=))14:27
vubuntor477ai cho sài chùa hoài14:28
Tux|Ubuntunếu mà dùng Linux mà VN không *chết* thì cũng vui phết ;))14:28
Tux|Ubuntuvubuntor477: ai bắt bạn nếu bạn xài chùa ?14:28
vubuntor477hic hic14:28
vubuntor477he he14:29
CoconutCrabhehe14:29
redlotushô hô14:29
vubuntor477mình hết lời rùi14:29
CoconutCrabyup14:29
vubuntor477mình chào cả nhà14:29
CoconutCrabyup14:29
CoconutCrabbai bái14:29
vubuntor477chúc cả nhà vui nha14:29
Stanley00nãy giờ vui phết đấy chứ14:30
Stanley00haha14:30
vubuntor477bái bai14:30
vubuntor477he he14:30
vubuntor477mai mình hỏi tiếp14:30
redlotusbái bai. Công nhận vui :))14:31
Tux|UbuntuChém gió kém nhiệt quá14:31
Tux|Ubuntu:))14:31
n2iTux|Ubuntu: mà ném đá thì đừng hỏi độ tàn bạo14:31
Stanley00Chiều nay mới update cái xorg.conf, thêm cái fglrx mà giờ mở clip là nhiệt độ máy lên cao vút :-ss14:38
* Tux|Ubuntu intel14:39
Tux|Ubuntudạo này chả biết config cái gì14:39
Tux|Ubuntugiờ chạy mát hơn nhiều14:39
Tux|Ubuntukhông như dạo mới, toàn 60-6514:39
Stanley00chiều này /me chỉ chạy có mỗi aticonfig thôi, chớ cũng chả biết gì :(14:39
Stanley00thôi cóp lại cái file gốc vậy14:40
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
Stanley00à mà Tux|Ubuntu này, làm sao để tắt cái card rời đi nhỉ? ngoài cái jupiter ra còn cách nào khác không?14:41
Tux|Ubuntuecho OFF vào cái biến gì đó ở /sys14:42
Tux|Ubuntumà jupiter nó cũng làm vậy mà14:42
Tux|Ubuntuhoặc blacklist cái radeon đi14:42
Stanley00OK, thanks. để /me search một vòng vậy,14:43
Stanley00thôi reboot cái rồi tính tiếp14:44
Stanley00hồ hố hồ, hài vãi, chép cái file gốc, giờ nó thành unity 2d luôn LOL14:47
Stanley00quái lạ là nhiệt độ vẫn thế :(14:49
vubuntor363có anh nào ở đó hok :-(15:15
n2ihoc15:15
n2iKo :315:15
vubuntor363máy e  sao cài ubuntu vào15:16
vubuntor363bat lên nó đen xi vậy ta :(15:16
vubuntor363có đại ca nào bít sửa ko chỉ em cui :((15:16
n2ibạn mới cài, cài mới à?15:18
vubuntor363um bạn15:18
vubuntor363mình 2 máy15:18
vubuntor363cai vao cai lap đc15:18
vubuntor363mà cài cái pc sao h reboot nó đen thùi15:18
vubuntor363cài lại 2 3 lần vẫn the :(15:18
n2i!bg | vubuntor36315:18
ubot2vubuntor363: http://wiki.ubuntu-vn.org/index.php/Beginner_Guide15:18
truongapbạn cài bản nào?15:18
n2ibạn đã tham khảo ở đây để rõ về những vấn đề thường gặp chưa?15:19
vubuntor36312.04 bạn15:19
vubuntor363thì mình vào đó đoc15:19
vubuntor363ùi cai theo mà15:19
vubuntor363cái lap thì ok rùi15:19
vubuntor363mà sao cái pc nó đen xì :(15:19
vubuntor363ko hiệu ra cái bảng chọn hệ điều hành lun15:20
n2itức là nó không hiện ra cái menuboot15:20
vubuntor363um15:20
vubuntor363màn hình nó chỉ ghi15:20
n2imà bạn chắc chắn lúc cài đặt không gặp vấn đề gì chứ?15:20
vubuntor363out of timing15:20
vubuntor363V :58 H :92.5 khz15:20
vubuntor363tai mình cài15:21
vubuntor363vào cai lap15:21
vubuntor363okie rùi15:21
vubuntor363chạy thấy ngon nên cài vào pc15:21
vubuntor363mà sao lại bị lỗi15:21
vubuntor363làm 2 cái y chang mà15:21
truongapcài bản gốc vào pc tốt chứ?15:23
vubuntor363cái vào lap15:23
vubuntor363thì tốt15:23
vubuntor363còn pc thì ko đc15:24
vubuntor363lúc cài đặt15:24
vubuntor363thì binh thuong giong lap15:24
vubuntor363lúc cài xong restart máy15:24
vubuntor363thì nó mới lỗi15:24
vubuntor363Cài đặt xong, nhưng không vào được Ubuntu, màn hình nhấp nháy liên tục, hoặc hiển thị "Out of range" <==15:25
vubuntor363mình bị cái này nè15:25
vubuntor363đoc trong hướng dẫn15:26
vubuntor363thì có phần gõ lệnh15:26
vubuntor363cái này no đen xì lun ko bit gõ vào đâu T_T15:26
truongapbạn cái bản gốc từ ubuntu hay là bản nào và màn hình pc của bạn là gì vậy?15:39
vubuntor363bản goc từ ubuntu15:42
vubuntor363mình down trên trang chủ về15:42
vubuntor363xong dung cai univer usb15:42
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
vubuntor363còn ai hok a :(16:21
Tux|Ubuntukhông còn ai16:23
Tux|Ubuntutôi đi một mình16:23
Tux|Ubuntu... la là la16:24
vubuntor363chỉ mình sửa lỗi tí nào :(16:24
* Tux|Ubuntu không biết sửa16:25
vubuntor363T_T16:25
vubuntor064alo16:33
quangteospk?16:34
vubuntor064ubuntu sau khi khoi dong thi co mang.nhung 1 luc sau bi mat mang16:34
vubuntor064la loi gi vay anh16:34
quangteospklà mạng nhà bạn bị ... chập chờn :316:35
vubuntor064o window thi mang vao tot ma anh16:35
quangteospkxạo16:36
quangteospk:3 ứ tin16:36
vubuntor064thi em dang chat ne16:36
quangteospktrên Winzone á16:36
quangteospk;;)16:36
vubuntor064:(16:36
quangteospkmạng dây à hay oai-phai16:37
vubuntor3632 ngày chưa cài đc nữa :((16:37
vubuntor064mang day16:37
vubuntor064o window ping google ok16:37
vubuntor064nhung o ubuntu ping ko dc16:38
quangteospkping thử ra gateway đc ko16:38
vubuntor064ko dc luon anh a16:38
quangteospkthế thì tạch từ máy của bạn đến gateway rồi16:39
vubuntor363anh quangteo16:39
quangteospkip cấp động hay set tĩnh16:39
quangteospk?16:39
vubuntor363mấy file hệ thống của ubun16:39
vubuntor363minh sua lai nhu the nào16:39
quangteospk:-ss16:39
quangteospksợ lắm16:39
quangteospk;)16:39
vubuntor363cài xong16:39
quangteospksửa bậy bạ hư thì chết16:40
vubuntor363nó đen thui màn hình16:40
quangteospkbạn khởi động đc chưa16:40
quangteospknó vô đến đâu16:40
vubuntor064ip 192.168.1.100 la ip window,con ip 192.168.1.103 la ip ubuntu16:40
vubuntor363nó ko vô đc đến boot16:40
vubuntor363đen thui à T_T16:40
quangteospk@vubuntor363: bạn cài xong xong với windows à16:40
vubuntor363um anh16:40
quangteospkcài windows trước hay ubuntu trước16:41
vubuntor363cài window truoc'16:41
vubuntor363sau cài ubun 12.04 = usb16:41
quangteospk@vubuntor064: bạn ping thử ra 192.168.1.1 đc ko?16:41
vubuntor363e làm trên cái lap đc16:41
vubuntor363nhung máy bàn ko đc T_T16:41
vubuntor3632 ngày nay nó đen xì16:41
quangteospk@vubuntor363: bạn đã vô được phần lựa chọn Windows chưa16:41
vubuntor363cài lại 5 6 lân vẫn thê'16:41
vubuntor363ko đc anh16:41
vubuntor363nó đen từ phần đó16:41
quangteospktức là khi nhấn nút khởi động nó cứ đen thui16:42
vubuntor363um a16:42
quangteospknó chưa cho bạn chọn Windows và Ubuntu?16:42
vubuntor363đung rùi16:42
vubuntor363nó đen xì à16:42
vubuntor064ko ping  dc anh ơi16:42
vubuntor363nhưng mà vào window16:42
vubuntor363vẫn đc16:42
vubuntor363màn hình đen thui bấm mũi tên xuông16:42
quangteospk@vubuntor363: ủa sao kì vậy16:42
vubuntor3635 lần :P16:42
vubuntor363xong enter16:42
quangteospkko cho chọn sao vào windows đc16:42
vubuntor363thì vao window16:42
quangteospkbạn nhấn lụi à16:43
vubuntor064nhưng khi khởi động lại ubuntu thì ping đc.sau 1 lúc là hết đc16:43
vubuntor363um :D16:43
vubuntor363tại e 2 máy16:43
vubuntor363máy kia nó hiện menu boot16:43
vubuntor363xuống 5 lần thì vào win =))16:43
vubuntor363máy này đen thui cũng bấm 5 lần :D16:43
quangteospk@vubuntor363: vậy bạn thử nhấn lụi xem nó có vào được ubuntu ko16:43
quangteospk@vubuntor064: bạn thử set ip tĩnh cho nó xem sao16:43
vubuntor363ko a16:43
vubuntor363bấm mũi tên16:43
vubuntor363xuống 1 lần16:44
vubuntor363thì vào đc recoverry16:44
vubuntor363@@~16:44
quangteospkkhỏi bấm mũi tên16:44
quangteospkenter luôn16:44
vubuntor363enter lun16:44
vubuntor363nó ko ra j het'16:44
vubuntor363@@~16:44
quangteospkbạn tạo usb cài đặt ntn16:44
quangteospkđọc hướng dẫn ở đâu16:44
vubuntor363đầu tiên16:45
vubuntor363là down từ trang chủ về16:45
vubuntor363cái ubuntu 12.0416:45
vubuntor363xong dùng universal usb...16:45
quangteospkrồi nhưng bạn đọc hướng dẫn ở đâu16:45
quangteospkđã check md5 file iso down về chưa16:45
vubuntor363http://lebinh234.wordpress.com/2012/05/06/huong-dan-cai-dat-ubuntu-12-04-lts/16:46
vubuntor363đó anh16:46
quangteospkcheck md5 file tải về chưa16:48
vubuntor363check md516:48
vubuntor363như thế nào a16:48
quangteospkchờ mình tis16:48
quangteospkbạn tải từ trang chủ hay tải từ mirror của fpt16:49
vubuntor363từ trang chu a16:50
quangteospktrong này có cải file md5sum16:52
quangteospkbạn tải về16:52
quangteospkhttp://mirror-fpt-telecom.fpt.net/ubuntu-releases/precise/16:52
quangteospksau đó dùng phần mềm nào đó để check16:53
quangteospkà16:53
vubuntor363cái đầu tiên hả a16:53
quangteospkcái phần mềm nối file gì đó check đc16:53
quangteospkừm16:53
quangteospkhttp://www.fastfilejoiner.com/16:53
quangteospkcái này hình như check đc nè16:53
quangteospktab thứ 3 thì phải16:53
quangteospkbạn kiểm tra xem md5 file iso tương ứng của bạn tải về có trùng khớp hay ko16:54
vubuntor064nếu ko check có bị sao ko anh16:54
quangteospkcũng chẳng sao cả16:54
vubuntor363chương trình này16:55
quangteospkchủ yếu là kiểm tra xem cái file đó trong khi download nó có bị "rơi rớt" cái gì ko thôi16:55
vubuntor363mở thế nào a16:55
vubuntor064chắc check md5 để bảo toàn dữ liệu16:55
quangteospkđúng rồi16:55
quangteospkđể xem dữ liệu có toàn vẹn hay ko16:55
vubuntor363cái chương trình hùi nãy16:56
vubuntor363mở = lệnh j a16:56
quangteospkủa16:56
quangteospkbạn đang ở windows hay là ubuntu16:56
vubuntor363ubuntu anh16:56
vubuntor363đang trong cái lap T_T16:57
quangteospkà16:57
quangteospkvậy thì dễ thôi16:57
quangteospkmở terminal lên16:57
vubuntor363cái đc cái lap @_@16:57
vubuntor363máy bàn ngó @_@16:57
quangteospkmd5sum "file iso đó"16:57
vubuntor363copy cái đó16:57
vubuntor363vào root fai ko a16:57
quangteospkmở terminal lên chưa16:58
vubuntor363rồi a16:58
quangteospkgõ ngay vô đó luôn16:58
quangteospkchả root riếc j16:58
vubuntor363d791352694374f1c478779f7f4447a3f  ubuntu-12.04-desktop-i386.iso17:01
vubuntor363nó báo nè a17:01
quangteospkrồi đó17:03
quangteospkkiểm tra với cái file bạn mới down về đó17:03
quangteospknó có khớp ko?17:03
quangteospkrồi17:04
quangteospkkhớp17:04
vubuntor363khop anh17:04
quangteospkbạn dùng chung một cái usb cài cho cả lap và desk ??17:05
vubuntor363đúng ùi a17:05
vubuntor363http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=58&t=1038317:06
vubuntor363trong này hinh nhu co nguoi bị giống e17:06
vubuntor363mà 10.04 T_T17:07
vubuntor946vẫn ko đc :((18:24
vubuntor946còn bác nào chưa ngủ ko ta @@~18:29
vubuntor269còn bác nào đó ko :P19:42
kid__vaix19:49
kid__vubuntor269: di ngu de19:49

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!