/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/05/24/#ubuntu-no.txt

RoyKgd mrgn07:35
Solskogener det noen her som bruker linux containers?09:52
Atluxityskal jeg ha en container så hadde jeg heller brukt en shipping container09:56
Malinhihi09:57
MalinSolskogen: sånn her du tenker på? http://saturn.ffzg.hr/rot13/index.cgi/linux-containers.png?action=attachments_download;page_name=lxc;id=20110518071231-0-2468409:57
Solskogen:P10:53
Solskogenlinux containers aka lxc10:53
Malin:)10:53
Malinmen hva er det? :)10:53
Malinhm, jeg kan jo google.... :$10:53
Solskogenhttp://en.wikipedia.org/wiki/LXC10:53
Malinhm, det virket jo lurt :)10:54
Solskogenjeg funderer nemlig på hvor mye magi ubuntu gjør med lxc og hvor mye jeg må gjøre elmanuele10:55
Solskogendet jeg finner av dokumentasjon og tilfeldige blogger er at en skal lage et bridge-interface10:55
RoyKmeep10:55
Solskogenmen så ser jeg at det plutselig har dukket opp et lxcbr0-interface10:56
RoyKMalin: ganske lurt ;)10:56
RoyKMalin: men av og til er det like greit med en vm...10:57
SolskogenMalin: det er så smart at FreeBSD kom med konseptet i 200010:57
SolskogenSun/Solaris kopierte konseptet og lanserte zones i 200510:58
Malinaha :)10:58
Malinog jeg hørte om det i dag, 12år etter :p :)10:58
Solskogenog i 2012 er det strengt tatt bare tøys i linux-verdenen10:58
Malinah10:58
Solskogendårlig dokumentert og en må gjerne gjøre en del hacks i /etc i de virtuelle for at det skal virke10:59
* RoyK bruker kvm og klarer seg fint med det10:59
Solskogennoe som gjør at drift og vedlikehold ikke er så hyggelig som det burde ha vært10:59
Malinah, kjipt11:00
Solskogendet har dog vært to prosjekter for linux som har hatt noe av de samme egenskapene, men det har vært patcher til linux og aldri i det offisielle treet11:01
Solskogen(jeg tenker altså på vServer og OpenVZ)11:01
Solskogendog, både vServer og OpenVZ krever de samme type hackene i skriptene/konfigurasjonen i /etc11:02
Solskogenmens skriptene i Solaris og FreeBSD er laget for å både kjøres i en sone/jail og rett på jernet11:02
Malinok11:05
RoyKdet er også ting du ikke kan gjøre fra ei sone, type starte en nfs-server, siden den kjører i kjerna11:07
RoyKmed moderne virtualisering som bruker paravirtualiserte drivere, er det mindre overhead enn det var i gode, gamle dager, og dermed koster det mindre å virtualisere helt11:08
xtOg det er mykjer meir fleksibelt med oppgradering, flytting mellom hoster, osv11:34
Solskogendet er fordeler og ulemper med det ene og det andre11:56
Solskogenmen jeg liker svært godt at et jail tar 7MB11:57
RoyKjoda, men fleksibiliteten til VM-er er etter min mening verdt den ekstra vekta ;)11:59
Solskogensikkerheten derimot, henger i en tynn tråd12:50

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!