/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/05/24/#ubuntu-se-mote.txt

christofferHallå einand och Barre17:08
christofferAllting bra?17:08
HakanS#startmeeting18:30
meetingologyMeeting started Thu May 24 18:30:15 2012 UTC.  The chair is HakanS. Information about MeetBot at http://wiki.ubuntu.com/meetingology.18:30
meetingologyAvailable commands: #accept #accepted #action #agree #agreed #chair #commands #endmeeting #endvote #halp #help #idea #info #link #lurk #meetingname #meetingtopic #nick #progress #rejected #replay #restrictlogs #save #startmeeting #subtopic #topic #unchair #undo #unlurk #vote #voters #votesrequired18:30
HakanSHej och välkomna till loco-möte nummer 20.18:30
christofferHej18:30
HakanS#topic Vilka är här för att närvara vid mötet?18:30
HakanSHakanS o/18:30
christofferchristoffer-holmstedt18:30
itmannenLuncjpad. Toni Appelqvist18:30
HakanSjohanre: Är du med som mötesdeltagare?18:33
johanreja18:33
HakanSJag saknar några som sagt att de ska vara med.18:33
itmannenJag också18:33
HakanSMen vi går vidare så länge.18:34
HakanS#topic Punkt 1. Val av mötesordförande.18:34
HakanSFörslag?18:34
itmannenSittande18:34
johanreitmannen: +118:34
christoffer+118:34
itmannen+118:35
HakanSFler förslag?18:35
itmannenNog med förslag18:35
HakanS#vote Kan vi välja HakanS till mötesordförande?18:35
meetingologyPlease vote on: Kan vi välja HakanS till mötesordförande?18:35
meetingologyPublic votes can be registered by saying +1, +0 or -1 in channel, (private votes don't work yet, but when they do it will be by messaging the channel followed by +1/-1/+0 to me)18:35
itmannen+118:35
meetingology+1 received from itmannen18:35
christoffer+118:35
meetingology+1 received from christoffer18:35
johanre+118:35
meetingology+1 received from johanre18:35
HakanS+018:35
meetingology+0 received from HakanS18:35
HakanS#endvote18:35
meetingologyVoting ended on: Kan vi välja HakanS till mötesordförande?18:35
meetingologyVotes for:3 Votes against:0 Abstentions:118:35
meetingologyMotion carried18:35
HakanS#topic Punkt 2. Val av protokollförare.18:36
HakanSFörslag?18:36
christofferJag18:36
johanre+118:36
HakanSFler förslag?18:36
itmannenNog mede förslag18:36
HakanS#vote Kan vi välja christoffer till protokollförare?18:36
meetingologyPlease vote on: Kan vi välja christoffer till protokollförare?18:36
meetingologyPublic votes can be registered by saying +1, +0 or -1 in channel, (private votes don't work yet, but when they do it will be by messaging the channel followed by +1/-1/+0 to me)18:36
johanre+118:36
meetingology+1 received from johanre18:36
itmannen+118:36
meetingology+1 received from itmannen18:36
HakanS+118:36
meetingology+1 received from HakanS18:36
christoffer+018:36
meetingology+0 received from christoffer18:36
HakanS#endvote18:37
meetingologyVoting ended on: Kan vi välja christoffer till protokollförare?18:37
meetingologyVotes for:3 Votes against:0 Abstentions:118:37
meetingologyMotion carried18:37
HakanS#topic Punkt 3. Godkännande av protokoll från senaste mötet18:37
HakanSProtokollet finns på https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/M%C3%B6te/IRCM%C3%B6te19/protokoll18:37
christofferinga kommentarer på det protokollet...18:38
itmanneninget att tillägga18:38
HakanS#vote Kan vi godkänna protokollet?18:39
meetingologyPlease vote on: Kan vi godkänna protokollet?18:39
meetingologyPublic votes can be registered by saying +1, +0 or -1 in channel, (private votes don't work yet, but when they do it will be by messaging the channel followed by +1/-1/+0 to me)18:39
christoffer+118:39
meetingology+1 received from christoffer18:39
itmannen+118:39
meetingology+1 received from itmannen18:39
HakanS+118:39
meetingology+1 received from HakanS18:39
johanre+118:39
meetingology+1 received from johanre18:39
HakanS#endvote18:39
meetingologyVoting ended on: Kan vi godkänna protokollet?18:39
meetingologyVotes for:4 Votes against:0 Abstentions:018:39
meetingologyMotion carried18:39
HakanS#topic Punkt 4. Avrapportering från projektgrupperna.18:39
HakanSChristoffer?18:40
christofferInget nytt med videoguider. Vi tänkte sätta oss ner i juni någon gång och göra ett kit för 12.0418:40
christofferslut18:40
HakanSJag har inte heller något att rapportera.18:41
HakanSJag har försökt få en rapport från releasepartyt i Stenungsund. Men har inte fått något svar än.18:42
itmannen!18:42
HakanSitmannen: Var så god.18:42
itmannenTack. releaseparty för vad. 12.10 ?18:43
HakanSJa.18:44
itmannenOk18:44
christoffer12.04 förra månaden var det18:44
* HakanS ursäktar sig. 12.04 så klar.18:45
HakanSDå går vi vidare till nästa punkt.18:46
HakanS#topic Punkt 5. Avstämning inför TL- och TC-valet.18:46
HakanSfd.svensson har lovat att hålla i valet.18:47
HakanSHan sa att han skulle komma med på mötet och rapportera hur det ligger till med planeringen.18:48
HakanSchristoffer: Har du hört något?18:48
christoffernej, det är det senaste...att han skulle vara med18:48
christoffermen har väl bara glömt antar jag18:48
christoffermålsättningen är ju att komma igång någon gång nästa vecka18:48
christofferså att allt kan vara klart innan sommarledigheterna18:49
itmannen!18:49
HakanSitmannen: Var så god.18:49
itmannenTack. Om intresset är så litet att man inte närvara när det ska avhandlas så vet jag faktiskt inte om det är rätt person som ska hålla i det. utan att verka elak18:51
itmannenNog18:51
christoffer!18:52
HakanSchristoffer: Ordet är ditt.18:52
christofferJag håller inte med. Det är lätt att glömma ett av dessa möten när de inte kommer speciellt regelbundet. Något plötsligt kan a dykt upp osv. ...han har ju frågat om moderators rättigheter så han kan komma igång. Har du gett honom det Håkan?18:53
christofferslut18:53
itmannen!18:54
HakanSitmannen: Var så god.18:54
HakanS!18:54
itmannenTack. Hur många möten har vi per månad att glömma ? Slut18:55
HakanSfd.svensson har pratat med forumadministratörerna ang. moderator-rättigheter. Forum-admin. har lovat fixa detta.18:57
itmannen!18:57
HakanSJag har inga admin.rättigheter i forumet.18:57
christofferok18:57
HakanSSlut.18:57
HakanSitmannen: Ordet är ditt.18:58
christoffer!18:58
itmannenOk. Men nu är forumadmin med på mötet. Så det lära bara vara att fråga18:59
HakanSitmannen: Klar?18:59
christofferjag har inget säga. Drar tillbaka !19:00
HakanSchristoffer: Var så god.19:00
christofferslut19:00
itmannenSorry. Klar19:02
HakanSJag tycker att vi håller oss till den planen vi har haft angående valet. Om inte valförättaren drar igång det innan månadsskiftet så sitter jag och christoffer kvar på våra poster fram till november.19:03
christoffer!19:03
HakanSchristoffer: Var så god.19:03
johanre+119:04
christofferSå kan vi inte köra över någon som har visat intresse. Det går jag inte med på. Det är bara att försöka få igång valet nu så fort som möjligt oavsett om det blir imorgon eller 10 juni.19:04
HakanS!19:04
christofferslut19:04
itmannen!19:06
HakanSJag menade om vi inte hör något ifrån honom innan månadsskiftet, eller veckan därefter.19:06
HakanSitmannen: Var så god.19:06
HakanS!19:07
itmannentack. Självklart ska man inte köra över någon som christoffer påpekar. men om det nu inte händer något. Vad gör vi då19:07
itmannenSlut19:08
HakanSSka det vara någon vits att ha valet så behöver det vara avklarat i juni månad. Annars kan vi lika gärna vänta tills höstens val, som drar igång i oktober.19:11
HakanSchristoffer: ?19:11
christofferInte så säker om det är det bästa19:11
christofferbättre att få ett val gjort19:11
itmannen+119:11
christofferdet som däremot inte går är att ha det i juli/augusti19:11
christofferdå det är många bort19:11
christoffera19:11
christofferslut19:12
itmannen!19:12
HakanSJo. Men om det nu inte blir klart i juni så är det ju ingen större idé att ha val i september och sedan ett nytt i oktober.19:13
HakanSitmannen: Tala på.19:13
christoffer!19:13
* HakanS vill självklart att valet ska bli av så fort som möjligt.19:14
christofferVi måste få fart på det här nu...tar väldigt lång tid mellan inläggen19:14
itmannenOk. Är det inte bra om HakanS eller christoffer hör med ett fd.sevsson om ett slutgiltigt besked Slut19:15
HakanSchristoffer: Tala på.19:15
christofferDå är det bättre att skippa det i oktober enligt mig. (om det blir ett efter sommaren).19:15
christofferslut19:15
HakanSJa. Så kan vi också göra.19:16
itmannenKan vi gå till röstning ?19:16
christofferVad ska vi rösta om?19:17
HakanSSka vi gå vidare i mötet?19:17
christoffermmm19:17
itmannenJo19:17
HakanSVi avvaktar svar från fd.svensson.19:17
christofferHakanS, har du möjlighet att dubbelkolla med fd.svensson?19:17
HakanSJa.19:17
christofferskicka ett mail eller forummeddelande19:18
christofferok19:18
christoffergött19:18
christofferslut på denna punkt :)19:18
HakanS#topic Punkt 6. Planering av jobb att utföra till nästa möte.19:18
HakanSValet!19:18
christofferjo..målet är att få det avklarat innan midsommar tycker jag19:19
HakanSJapp.19:19
itmannen+119:19
christofferfredagen den 22a juni med andra ord19:19
itmannen!19:20
HakanSitmannen: Tala på.19:20
itmannenTackar. men om det nu visar sig att fd.svenson backr ur ska kan jag ta på mig detta med viss ledsagan19:21
christofferJag har inget mer angående planering av jobb inför nästa möte19:22
HakanSitmannen: Vi avvaktar och ser.19:23
HakanS#topic Punkt 7. Tidpunkt för nästa möte.19:23
itmannenJapp19:24
HakanSMitt förslag är veckan efter midsommar.19:24
christofferJo, det blir bra19:24
itmannenDatum ?19:24
christoffer27e eller 28e juni19:24
christofferonsdag eller torsadg19:25
christofferom vi kör på standard dag19:25
christoffermen jag skulle nog föredra en helgdag men kanske bara är jag :)19:25
christofferoch lite tidigare på dagen19:25
itmannen+119:25
johanreJag är på semester då men låt det inte fallera pga mig.19:25
christofferkanske är bättre att ta mötet under midsommarveckan19:25
christofferoch försöka avsluta valet dagen innan mötet19:26
itmannen+119:26
HakanSJag kan inte midsommarveckan.19:27
christofferjaha ok19:27
christofferta det efter då19:27
christoffertorsdagen den 28e juni19:27
HakanSJa.19:27
HakanSSamma tid. 20.3019:28
itmannenHelt ok19:28
christofferok19:28
HakanSDå så.19:28
HakanSDå var mötet slut.19:28
christoffer...#endmeeting?19:29
HakanSJag tackar för deltagandet.19:29
HakanS#endmeeting19:29
meetingologyMeeting ended Thu May 24 19:29:18 2012 UTC.19:29
meetingologyMinutes (wiki):        http://ubottu.com/meetingology/logs/ubuntu-se-mote/2012/ubuntu-se-mote.2012-05-24-18.30.moin.txt19:29
meetingologyMinutes (html):        http://ubottu.com/meetingology/logs/ubuntu-se-mote/2012/ubuntu-se-mote.2012-05-24-18.30.html19:29
HakanSMåste rusa. Ha det så bra.19:30
johanredet samma!19:30
christofferHa det!19:30

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!