/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/05/27/#ubuntu-cat.txt

AprelGosset_Inofensiu: He llegit els registres d'aquest canal i sembla que hi ha un grup que fa reunions aqui. Els coneixes? Es que sembla que visito aquest canal no hi apareix ningu.20:30
Aprel^sempre que20:30
Gosset_Inofensiummm20:31
Gosset_Inofensiusí, així és20:31
Gosset_Inofensiufan reunions periòdiques20:31
Gosset_InofensiuAprel, t'acabes d'afegir a la llista d'ubuntaires?20:31
AprelNo, cercava un calendari de les seves reunions per a saver-ne més. Tenen un web?20:32
Gosset_Inofensiuhmmm espera si20:34
Gosset_Inofensiuhttps://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Reunions20:35
Gosset_Inofensiula propera l'1 de juny a le sa1020:36
Gosset_Inofensiua les 22:0020:36
Gosset_Inofensiuaixí ets ubuntaire Aprel ?20:36
AprelNo, no savia que existia el grup d'ubuntaires abans de llegir els registres d'aquest canal. Me n'he d'anar, però tornaré per a la seva reunión. Bona nit.20:40

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!