/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/05/27/#ubuntu-no.txt

papamikehva er lettest å gjør for å få tatt backup av hele maskinen?01:30
RoyKpapamike: det er mange, hva skal du ta backup til?08:55
RoyKdet enkleste er kanskje rsync08:55
RoyKmen rsync vil ikke støtte flere versjoner osv som skikkelig backupprogramvare gjør08:56
RoyKbacula er et godt backupprogram...08:58
RoyK!backup08:58
lubotu3There are many ways to back your system up. Here's a few: https://help.ubuntu.com/community/BackupYourSystem , https://help.ubuntu.com/community/DuplicityBackupHowto , https://wiki.ubuntu.com/HomeUserBackup , https://help.ubuntu.com/community/MondoMindi - See also !sbackup and !cloning08:58
=== RoyK is now known as RoyK^
=== RoyK^ is now known as RoyK
=== RoyK is now known as RoyK^
=== RoyK^ is now known as RoyK
blaamannsib.no16:56
blaamannOops, feil vindu.16:59
Solskogenjeg har lett og lett etter et init.d-skript som starter VirtualBox VM-er under oppstart, men har ikke funnet noe. har noen noe tips annet enn å skrive det selv?19:09
dagerikdemsg sier scanner er oppdaget osv. Men simple scan får error når jeg prøver å scanne. Halp? (debian)20:15
Malinom du tar lsusb20:18
Malinfinner den scanneren der?20:18
RoyKSolskogen: virtualbox fra oracle, eller den åpne varianten?20:20
IvarBo/20:44
SolskogenRoyK: begge deler har VBoxManage, meg bekjent.20:49
RoyKSolskogen: joda, men jeg tenkte kanskje ubuntu-pakka kunne komme med et init-skript - den fra oracle har nok ikke det20:50
Solskogentakk for tipset, men den hadde det heller ikke20:55
RoyKok20:55
Solskogenbare et skript for å lage moduler(!)20:55
Solskogeneh20:55
Solskogenlaste20:55
RoyKda er det vel bare å skrive sjøl20:55
RoyK/etc/init.d/skeleton er en grei start20:55
Solskogenhar det vittelig gått så til helvete at vi trenger wrappere for /alt/?20:55
SolskogenRoyK: jepp, har sett den20:55
dagerikmalin: Scanner er registrert men blir ikke "detected" av scannerprogrammet.21:14
malinog dette skjer om du logger ut og inn igjen, eller rebooter osv også?21:15
malinmener jeg har opplevd noe lignende før nemlig21:15
dagerikJeg har ikke logget ut eller rebooted. Tror ikke det hjelper ass.21:15
malinhar du prøvd å starte scannerprogrammet på nytt?21:16
dagerikyep21:16
malinevt. prøvd å ta ut scanneren og koble den til igjen?21:16
dagerikja21:16
malinoki21:16
malinhm, jeg ville i alle fall da prøvd å starte på nytt, men det burde jo som du sier ikke være nødvendig21:16
blaamanndagerik: Kanskje noe her https://help.ubuntu.com/community/ScanningHowTo21:18
dagerikDen aktuelle pc-en kjører debian. Men teksten gjelder kanskje likevel.21:19
RoyKmalin: å starte på nytt er en windows-uting ;)21:22
malinI know......21:28
malinderfor en bør unngå sånt21:28
malinmen tja, du restarta da den virituelle serveren jeg låner hos deg i sted :)21:28
Kageemalin: sikkert kernelupgrade. det krever reboot21:30
RoyKmalin: nei, jeg bare kasta deg ut ;)21:31
RoyKmalin: men ja, jeg burde jo restarte den snart, siden den har fått ny kjerne og sånt21:31
malinRoyK: ah, så det du gjorde, syntes du skrev noe om å reboote, men whatever :)21:50

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!