/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/05/28/#ubuntu-dk-moede.txt

wangerin1Hej buddig - skulle du ikke til møde?17:39
buddigjo, er det ikke om lidt ?17:45
wangerin1buddig: fsfe17:46
wangerin1Men ellers jo17:46
buddigfsfe er vist udsat pga. pinsen - 17:47
wangerin1ok har bare ikke set udsættelsen17:48
wangerin1- tvært imod17:48
buddigMen jeg skulle gerne være mere nærværende end jeg var til sidste møde17:48
wangerin1"mit" ppunkt på dagordnen skal helst flyttes så sent hen som muligt - sidder på motorvejen og får læst  kanalen op.17:55
buddigwangerin1, er du på vej til fsfe møde, o var det ikke flyttet alligevel ? 17:58
wangerin1buddig nej 17:58
wangerin1er ikke på vej17:58
MomsemorTest18:04
pixiarvaihey Momsemor 18:04
wangerin1det er hul momsemor18:04
buddigHej Jannie18:05
nicky441Ser ud til at der er lidt mandefald i dag18:05
MomsemorSå er jeg vist landet det rigtige sted :-D18:05
pixiarvaiheh18:05
MomsemorHej med jer...18:05
nicky441Jamen goddag goddag :)18:05
pixiarvainogle der har set sbc?18:06
nicky441Næh18:06
nicky441Skal vi vente 2 min mere inden vi starter?18:07
Momsemor+118:07
wangerin1+18:07
pixiarvai+118:07
buddigsbc er sidst set på forumet 27. maj 2012, 19:18 håber han er i god behold.18:08
pixiarvaibuddig, han er ikke så aktiv i forum generelt, så mon ikke at alt er vel :)18:09
wangerin1solen kan være hård ;-)18:09
MomsemorDer kommer han ;-)18:09
nicky441Yes!18:09
sbcHejsa :)18:10
nicky441Velkommen til :)18:10
sbcUndskyld jeg lige kommer lidt for sent - er lige kommet ind af døren. Er mødet gået igang?18:10
nicky441Vi ventede på dig18:10
Momsemorniks18:10
pixiarvaivi ventede pænt18:10
sbcDet skulle i ikke have gjort, men ok :)18:10
sbcSå vil jeg da sætte os igang!18:10
sbcVi har en dagsorden her:18:11
sbchttp://loco.ubuntu.com/meetings/ubuntu-dk/423/detail/18:11
buddigvi var bekymrede mens vi ventede18:11
sbcFørste punkt:18:11
sbcHej og velkommen18:11
wangerin1"mit" ppunkt på dagordnen skal helst flyttes så sent hen som muligt - sidder på motorvejen og får læst  kanalen op.18:11
sbcHej alle - jeg er (forsinket) søren fra købehnavh.18:11
pixiarvaichristian arvai. 37 år. holeby. forum-red18:11
sbcwangerin: Så foreslår jeg at vi tager det, så snart vi har klaret ordstyrer og referent18:12
pixiarvaiog kasserer hehe18:12
nicky441Nicky Thomassen, Helsingør. Forum-admin og supplant her18:12
MomsemorJannie Udengaard, Hadsten, 53 år og medlem af bestyrelsen18:12
DanielspDaniel Stuhr Petersen - 15 år - Sønderborg - Medlem af Alslug 18:12
sbcHvis der er flere, så må de lige råbe op. Næste punkt:18:13
buddigHenning Buddig, Thorsager 61 år18:13
sbcValg af ordstyrer og referent18:13
* sbc skal gerne gøre begge dele, men vil også gerne overlade til andre :)18:13
nicky441Jeg kan godt referer hvis det er18:13
sbcnicky441: Endelig!18:14
sbcnogen der har lyst til at lede slagets gang?18:14
sbcIngen råber op - så fortsætter jeg :)18:14
buddig+118:14
Momsemor+118:14
nicky441+118:14
sbcSå tager vi wangerin 's emne først:18:14
sbcÅben adgang til aktivitets-info18:15
sbcwangerin: Vil du have ordet først, til at introducer punktet?18:15
wangerin1"mit" ppunkt på dagordnen skal helst flyttes så sent hen som muligt - sidder på motorvejen og får læst  kanalen op.18:15
wangerin120 ninutter tak18:15
sbcahh, sent, jeg læste tidligt. Vi tager det punkt til sidst :)18:15
sbcwangerin: Det må du undskylde, jeg misforstod.18:15
sbcPorto til forsendelse af CD'er18:16
sbcpixiarvai: Vil du have ordet her?18:16
pixiarvaijep18:17
pixiarvaijeg vil foreslå at beløbet sættes op. som i nok har set i forum, har vi allerede overskredet budgetet18:17
pixiarvai /18:18
nicky441!18:19
sbcnicky441: værsgo18:19
nicky441Jeg ville bare nævne (som jeg også gjorde i forum), at det måske er værd at overveje at lade private selv betale for portoen18:19
nicky441fx ved at indsætte den på forengingens konto18:20
nicky441 /18:20
sbc!18:20
sbcsbc: værgo18:20
wangerin1!18:20
sbcnicky441: Det syntes jeg er en god motivation, men jeg trro at papirarbejdet bliver for meget, i forhold til hvor relativt små beløb det er. Jeg vil heller have foreslå en frivillig indbetaling på foreningens konto.18:21
sbcfærdig18:21
sbcwangerin: værsgo18:21
nicky441!18:21
wangerin1Hvor meget skal vi sende direke til enkelt-personer? /18:21
sbcnicky441: værsgo18:21
nicky441sbc, du tænker noget donations-agtigt? /18:21
Momsemor!18:22
sbcnicky441: ja18:22
sbcMomsemor: værsgo18:22
nicky441!18:22
MomsemorHvoe mange private har bedt om CDer? /18:22
sbcnicky441: værsgo18:22
nicky441Det syntes jeg er en rigtig god idé.18:22
nicky441Vi kunne evt. udvide det til generel donation og se hvad der sker18:23
nicky441 /18:23
sbcAndre der ønsker ordet?18:23
pixiarvai!18:23
sbcpixiarvai: ja18:23
pixiarvaiuanset hvad, så skal vi have sat beløbet op. vi har også 12.10, som skal sendes18:24
Momsemor!18:24
sbcMomsemor: værsgo18:24
wangerin1!18:24
MomsemorHvis det kun er nogle få stykker, betyder det vel ikke så meget. Angående beløbets størrelse, skal det jo sættes op /18:25
pixiarvai!18:25
sbcwangerin: værsgo18:25
wangerin1Jeg mener ikke vi nøvendigvis skal sende ud til enkelt personer. Og slet ikke gratis - jeg vil hellere bruge den til uddeling i foreningsregi - det ser bedre ud end en hjemmebrændt  /18:27
sbc!18:27
sbcpixiarvai: værsgo18:27
pixiarvaijeg syntes også at det er en stor stigning i år. de tidligere år, har vi ligget under 300 kr. SP er så om posten generelt er steget voldsomt (det lyder rigtigt nok), eller om vi bare har fået mangle enkelte forsendelser (jeg har ikke en præcis liste, men tråden i forum var lang)18:27
buddig!18:28
pixiarvai /18:28
sbcmig:18:28
sbcJeg vil forslå at vi sætter beløbet op, og så en måned eller to før 12.10 tager debatten om hvem der skal have tilsendt cd'er (enkeltpersoner, afdelinger og/eller andre).18:28
sbcfærdig18:28
sbcbuddig: værsgo18:28
pixiarvai!18:29
buddigAng. tidligere, så har Laoshi fået bragt CD'er til Aarhus, og jeg har hentet og kørt både til Aarhus og Randers, så der var 2 uden porto18:30
buddig /18:30
sbcpixiarvai: værsgo18:30
pixiarvaijeg er enig med sbc. så kan vi tage SP om hvem vi skal sende til senere.  /18:30
nicky441!18:30
sbcnicky441: værsgo18:30
sbc!18:30
nicky441Enig, men så længe der er nok, så kan vi vel ligeså godt også sende til private /18:30
sbcpixiarvai: Hvor meget foreslår du så at vi sætter budgettet op?18:31
sbcSkal vi gemme resten af debatten om hvem der skal have til september? og så kun tage stilling til budgetforhøjelse nu? Er det ok med alle?18:31
sbcfærdig18:31
pixiarvaihvis vi nu kan holde det lidt lavere ved 12.10, så kan vi vel nøjes med 1250 kr18:31
Momsemor! 18:31
sbcMomsemor: værsgo18:31
pixiarvai750 kr er brugt nu /18:31
MomsemorHvis kasseren synes det er ok, så ok herfra  /18:32
sbcSå vi stemmer om at hæve budgettet for porto og forsendelse til 1250. Der må stemmes :)18:32
sbc+118:32
nicky441+118:32
pixiarvai+118:32
Momsemor+118:32
wangerin1+118:32
buddig+118:32
sbc... det er vist vedtaget. Hvis vi glemmer det, så husk mig meget gerne på at sætte punktet på igen til september, så vi er afklarede om hvem der skal have når 12.10 kommer...18:33
sbcOk, næste punkt:18:33
sbcGodkendelse af referat fra sidste møde18:33
nicky441!18:33
sbc(Det fik jeg lige sprunget over før...)18:33
sbcnicky441: værsgo18:33
nicky441Er det ikke det forrige du har linket til?18:33
sbcMuligvis...18:33
nicky441Det sidste tror jeg ikke vi har set endnu... /18:33
sbchmm, ups.18:34
sbcok, det ryger lige på til næste møde at vi har et hængeparti der...18:34
nicky441+1 :)18:34
sbcSå når vi til:18:35
sbcOvervejelser om VPN server18:35
sbcog der var en anbefaling... 2 sec.18:35
sbcnicky441: vil du ikke have ordet, så siger jeg ikke noget forkert ;)18:35
nicky441Jo, det kan du tro18:35
nicky441Har alle læst de 5 punkter?18:36
nicky441Ellers kan jeg lige kopiere dem ind18:36
nicky441Men jeg kan da lige nævne at mig og Anders har vendt sagen, og er enige om de 5 punkter18:37
nicky4411. Vi anbefaler et skifte fra den nuværende hosting-løsning, til en VPS-løsning.18:38
MomsemorHar læst, men ved ikke så meget om det....18:38
nicky441Momsemor, hvis du har spørgsmål må du endelig sige til :)18:38
pixiarvaihttp://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_private_server18:39
MomsemorNej, jeg stoler på experterne  ;-)18:39
nicky4412. Vi er i tvivl om 512 mb ram er nok til forummet. Af den grund anbefaler vi at skiftet sker til en udbyder, som understøtter opgradering af enkelt-dele, som fx ram, uden at der skal købes en større pakke og uden at der skal genstartes.18:39
nicky4413. Nicky anbefaler http://www.glesys.com, som understøtter den nævnte opgradering og nedgradering på timebasis, men også modtagelse af email, hvis vores VPS er nede eller ikke fungerer korrekt (men ikke afsendelse). Prisen vil blive 135, 157 eller 180 kr om måneden alt efter ram-behov (512, 768 eller 1024 mb ram), men kan svinge.18:40
nicky4414. Vi anbefaler at der vedtages et maksimum til hosting-udgifter, som vi kan disponere over, og at dette maksimum eventuelt er et 12 måneders gennemsnit. Vores anbefaling er 180 kr om måneden.18:40
nicky4415. Anders vil stå for flytningen, og i starten driften, af siden, indtil Nicky kan hjælpe mere til. Nicky vil stå for oprettelsen og driften af VPS'en, og i samarbejde med kasseren, dække udgiften.18:40
pixiarvai!18:41
nicky441Så vi anbefaler at skifte til en VPS, og vi vil gerne bede om op til 180 kr. om måneden til det.18:41
nicky441 /18:41
sbcpixiarvai: værsgo18:41
pixiarvaidet kan vi vel styrer, ved at tilmelde det PBS18:41
pixiarvai /18:41
nicky441!18:41
sbcnicky441: værsgo18:41
nicky441Hvis foreningen har et dankort, så kan det også gøres den vej /18:42
pixiarvai!18:42
sbcpixiarvai: værsgo18:42
pixiarvaijeg ved ikke lige om vi får "et kort" med. skal vi bruge et kontokort til noget generel? , som sådan kan det hele vel klares elektronisk /18:43
nicky441!18:43
sbcnicky441: værsgo18:43
nicky441Jeg tror desværre kun at PBS kan bruges indenfor DK18:43
nicky441 /18:43
nicky441!18:44
pixiarvai!18:44
sbcnicky441: værsgo18:44
wangerin1!18:44
nicky441Det ser ud til Glesys understøtter Paypal som er elektronisk overførelse /18:44
sbcpixiarvai: værsgo18:45
pixiarvaikan en forening oprette Paypal? /18:45
sbc!18:46
sbcwangerin: værsgo18:46
wangerin1i norgle  banker bruges mastercard debit som hævekort, men ved ikke med vores bank /18:47
sbcsbc:18:47
sbcpixiarvai: Det kan vi måske, men ellers kan en af os andre vel betale, og så få overført fra foreningen?18:47
sbcfærdig18:47
pixiarvaiok med mig18:47
nicky441Også her18:47
sbcnu kom vi lidt omkring betalings-former, men er der opbakning til vps-løsningen, med de nævnte beløb og tekniske specifikationer?18:48
sbcSkal vi tage en afstemning for hyggens skyld? :)18:48
buddig!18:48
sbcbuddig: værsgo18:48
buddigEt er det betalingstekniske og det server  tekniske men er der penge til det ?18:49
buddig /18:49
sbc!18:50
pixiarvai!18:50
sbcpixiarvai: værsgo18:50
pixiarvaisom sådan har vi reklameindtægter for 3000 om året, så selv en løsning med 180 kr/mdr er til at betale18:50
pixiarvai /18:50
nicky441!18:51
sbcnicky441: værsgo18:51
nicky441Ideen om donationer kunne jo også dække her /18:51
sbcok, flere spørgsmål til forslaget?18:51
sbc... ellers så stemmer vi om det oplæg som nicky og anders er kommet med...18:51
wangerin1!18:52
sbcwangerin: værsgo18:52
wangerin1jeg har fået laget nogt logningaf svartider på ubuntu-dk.wfz.dk et par sider hentes 1 gang i munuttet, og svartiden logges. /18:53
sbcOk, vi stemmer. Hvem kan stemme for den skitserede vps løsning?18:53
sbc+118:53
nicky441Ikke overraksende er der +1 herfra18:53
wangerin1+118:53
pixiarvai+118:53
buddig+118:54
sbcdet er vist vedtaget.18:54
sbcSå er næste emne:18:54
sbcRollups18:54
sbcMichael kom med et 'godt tilbud' på mail-listen, men har ikke svaret angående mere konkret ting. Men jeg går ud fra at ingen har noget imod at vi modtager nogle roll-ups?18:55
nicky441!18:55
sbcnicky441: værsgo18:55
nicky441Hvad er det?18:55
wangerin1!18:55
sbcnicky441: Noget i denne retning (jeg ved ikke mere om størrelse, mærke, produkt osv...)18:56
sbchttp://www.skiltegrossisten.dk/storformatprint/roll-up/moreexpo-budget-roll-up-med-print.html18:56
sbcwangerin: værsgo18:56
wangerin1er der nogen som har en ide om hvad folierne til dem koster ? /18:56
buddig!18:56
sbc!18:56
sbcbuddig: værsgo18:56
buddigSå får vi måske endnu et "portoproblem" hvis jeg skal låne dem til releaseparty http://ubuntudanmark.dk/forum/viewtopic.php?f=1&t=16224&p=107300#p10730018:57
buddig /18:57
sbcbuddig: Det må kunne løses! :)18:58
sbcJeg vil lidt foreslå at vi udskyder punktet, da Michael ikke er her i dag, og det er ham der ved det hele om det gode tilbud. Er det ok med folk?18:58
Momsemor+118:58
nicky441+118:58
wangerin1+118:59
sbcsuper.18:59
pixiarvai+118:59
buddig+118:59
sbcNæste punkt:18:59
sbcDonation til dansk-gruppen18:59
Momsemor!18:59
nicky441!18:59
sbcMomsemor: værsgo18:59
MomsemorHvad med punkt 6?18:59
sbcMomsemor: Det skyder vi til sidst, så wangerin kan nå hjem :)18:59
sbcHåber det er ok.19:00
MomsemorNåh var det det Ups19:00
sbcnicky441: værsgo19:00
nicky441Intet nyt desværre, så måske vi bare skulle holde lidt penge åbne til dem, så hvis de faktisk kommer og spørger, så har vi lidt   /19:00
sbcMomsemor: Jeg roded også godt rundt i det - undskyld forvirringen...19:00
sbc!19:00
sbcnicky441: det lyder fint med mig.19:00
sbcAnder der ønsker at sige noget til det punkt?19:00
sbcNej...19:01
sbcwangerin: er du kommet hjem og klar?19:01
wangerin1sbc: jeg er af motorvejen, så bare skyd løs ;-)19:01
sbcSå gǻr vi til punktet:19:01
sbcÅben adgang til aktivitets-info19:01
sbcwangerin: vil du har ordet først?19:01
wangerin1Jo tak ;-)19:01
wangerin1Jeg finder det problemetisk at al vores infor om arrangementer ikke er offentligt tilgængeligt.19:02
sbc!19:02
wangerin1Her tænker jeg sprcielt på fander/faurskov, som findes på facebokk - ikke offenligt19:03
Momsemor!19:03
wangerin1Alle skal kunne se HVAD VI LAVER - UDEN AT SKULLE LOGGE INDEN NOGLE STEDER /19:04
sbcsbc:19:04
sbcJeg ved ikke om der findes en god løsning indenfor Facebook (og hvis der gør, så skal den selvfølgelig undersøges), men ellers kunne en løsning være at smide den samme info på ubuntudanmark.dk siden under Afdelinger?19:04
sbcFærdig19:04
wangerin1Sorry for caps locaken ;-)19:04
sbcMomsemor: værsgo19:04
nicky441!19:04
MomsemorVi har endelig fundet ud af, at komme på Ubuntu Danmarks Google Kalender. Så det er da et skridt i den rigtige retning. Hvad angår Facebook syntes vi bare, at det var en nem måde, at sprede budskabet på19:06
Momsemorslut19:06
sbcnicky441: værsgo19:06
wangerin1!19:06
nicky441Umiddelbart skulle Facebook være mulig, se fx vores egen side. Man skal ikke være logget ind for at læse den, kun for at skrive på den19:06
nicky441https://www.facebook.com/UbuntuDanmark19:06
nicky441 /19:06
Momsemor!19:06
sbcMomsemor: værsgo19:06
sbc!19:06
MomsemorJeg har kigget rigtig grundigt og den siden står til : åben......  skal prøve, at konsultere blfriis, han ved mere om Facebook...   slut19:08
sbcSkal vi så ikke sige at det er et teknisk problem, som Momsemor jeg og/eller andre lige løser efter mødet, og så behøver vi ikke alle diskutere det mere?19:08
nicky441+119:08
sbcDet lader ikke til at der er uvilje mod at åbne siden? Momsemor, wangerin er det ok med jer begge? :)19:08
buddig+119:09
Momsemor+119:09
wangerin1Hvis jeg kigger på "vore" kunder i Alslug, er det min vurdering at et mindretal er på facebook, derfor skal al info være frit tilgængeligt. Det er godt I er kommet med på kalenderen. Det er førstye trin ;-) /19:09
wangerin1Bare3 der er fuld læse adgang ;-)19:09
wangerin1 /19:09
sbcSuper19:09
sbcSå nå rvi til sidste punkt:19:09
sbcEventuelt19:09
nicky441!19:09
sbcnicky441: værsgo19:09
nicky441Skal jeg lave et debatoplæg i bestyrelsesforummet om donation så vi kan høre brugernes mening? /19:10
sbcnicky441: endelig!19:10
nicky441Det bliver gjort så :)19:10
sbcAndet til eventuelt?19:11
sbcEr der noget jeg har glemt fra dagsordenen?19:11
sbc...19:11
sbcEllers vil jeg lade jer alle komme tilbage til den sidste sol :)19:11
sbcTak for et godt møde - vi 'ses' om en måned :)19:11
nicky441Yes :)19:11
sbcMomsemor: Bliver du lige hængende, så kan vi prøve at se på fb siden sammen?19:11
MomsemorJep...19:12
wangerin1!19:12
sbcwangerin: vræsgo19:12
sbc*ærsgo19:12
sbcMomsemor: er du logget ind på FB? Prøv at gå til ubuntu-randers siden19:13
wangerin1lslug har de sidste par årforsøgt os med en grill-eftermiddag/aften hos mig ved Sønderborg.  Jeg forventer at vi gør detigen i år, så hvis der er nogen som ahr løst til en tur til/over grænsen, så er muligheden der 2. lørdag o Juli19:13
wangerin1 /19:13
sbcwangerin: så lørdag d. 7?19:14
sbc7. juli?19:14
wangerin12. lørdag, så det må vre en uge senere19:14
sbcahh, d. 14.19:15
wangerin1Jeg tror nok der står install fest i vores kalender - eller kommer den i snarest, og jeg lægger den også på ubuntu-kalenderen19:15
Momsemorsbc... så er jeg på Ubuntu Randers siden19:15
sbcwangerin: jeg var ellers sandsynligvis i sønderjylland d. 7. D. 14 er mere usikker. Men fedt at I gør det! :)19:15
sbcMomsemor: øverst venstre har du 4-5 grå knapper, hvor den første hedder noget i retning af "rediger"?19:16
wangerin1Vi forsøger. Jeg har en fint 30/30 fiber, så der er plads til at nørde ;-)19:16
sbc( Momsemor: Min er på engelsk, så jeg gætter mig lige frem til hvad der står - det skal bare være noget i regningen af hvad jeg siger der står på knappen).19:16
sbcMomsemor: Ups! Øverst Højre!19:17
MomsemorJeg har et "tandhjul" hvri der står rediger gruppe?19:18
sbcMomsemor: hmmm, så er den anderledes end min, men hvad sker der hvis du trykker på den. Får du så en menu i venstre side?19:19
sbcHvor det 2. menupunkt hedder noget med "tilladelser", eller noget tilsvarende?19:19
Momsemorog derinde står:  Privatindstillinger :  Åben.... alle kan se gruppen, dens medlemmer og medlemmernes opslag19:20
sbcHvad med alders-tilladelser, står den til 13+ ?19:20
MomsemorDer står altså ikke noget om alder her, meget mystisk...19:21
sbcMomsemor: Kan du evt. prøve at gøre mig til administrator af gruppen, så jeg lige kan kigge selv?19:22
MomsemorJeg har stadig den "gamle profil", hvis det har noget, at sige..... øjeblik, så bliver du lige admin19:22
sbcden lyder anderledes end den gruppe jeg sidder og sammenligner med her nemlig, så det er lidt svært at vide hvad jeg skal kigge efter.19:22
sbcMomsemor: det tror jeg ikke burde gøre nogen forskel...19:23
MomsemorSå nu skulle du kunne rette....19:23
sbcMomsemor: tak. Hmmm, det kan jeg godt se, det ser anderledes ud. 2 sec...19:24
sbcMomsemor: ahh, tror jeg kan se det nu.19:27
sbcDer er forskel på en FB gruppe og en FB side...19:27
sbcMomsemor: Jeg syntes lige vi skal diskutere mulige løsninger i bestyrelsen (og hos jer i Ubuntu Randers - vi skal jo ikke komme og sige hvad I skal gøre!).19:28
sbcMen en mulighed er at I laver en side i stedet for en gruppe (jeg og andre skal gerne hjælpe). En anden mulighed er at vi skriver jeres møder og mødested ind på ubuntudanmark.dk siden et sted.19:28
sbcDer er måske også andre muligheder. Men lad os tage det på bestyrelsesforumet, og lige give jer i randers mulighed for at tænke over det også, før vi foretager os noget.19:29
MomsemorOkay, det vil sige, at Ubuntu Danmark Facebook er en side og "vores" er en gruppe.  Tak for hjælpen... Vi snakkes/mailes19:29
sbcja, præcis!19:30
sbcselvtak :) Vi snakkes ved.19:30
MomsemorFortsat god aften...19:30

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!