/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/05/30/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

=== Ronnie2 is now known as Ronnie
=== robin is now known as Guest32120
Idroyey oh14:17
leoquanthee14:21
timo^Hallo leoquant14:21
leoquantallo14:21
hannieHoi allemaal14:21
hannieRawChid, ping14:21
Luckiboyhe leoquant, timo^ en hannie14:22
Luckiboyoh en Idroy14:22
Idroy:)14:22
leoquantoh ey14:25
timo^goed14:28
timo^ik ga eens aan NL en Grieks...14:28
timo^tot later :)14:28
StefandeVriesGoedeavond samen.17:16
CasWGoedenavond, StefandeVries.17:16
leoquanthee Skoebidoe en smile4linux ツ17:28
smile4linuxhi! :D17:28
smile4linux:)17:28
StefandeVriesHallo leoquant :)17:29
leoquanthallo JFL17:29
leoquanthee StefandeVries , laatste loodtdtjes?17:29
StefandeVriesIk ben klaar. :)17:29
leoquantah!17:29
leoquanten?17:29
leoquantgoed gevoel?17:30
* leoquant denkt dat de vraag niet overkomt ツ17:31
leoquanthee erkan^17:32
leoquanthoe is the dog?17:32
erkan^hey leoquant17:33
leoquant17:33
erkan^hij logeert van 15 mei tot en met 8 juni bij zijn puppypleeggezin. het gaat prima met hem , heb van fb gelezen (-:17:33
leoquanto, maar dat is toch wel een lange periode17:34
leoquantis het een vakantie voor hem?17:34
erkan^ja17:35
erkan^:)17:35
StefandeVriesleoquant: ja hoor. Goed gevoel.17:35
erkan^ik ben nu in turkije17:35
leoquanto, zo erkan^ , vandaar ツ17:35
leoquantStefandeVries, mooi!17:35
StefandeVriesJa, nou de rest van de rompslomp doen.17:36
leoquanthoe bedoel je?17:36
leoquanterkan^, kan zippo op skype? ツ17:37
erkan^nope haha17:37
leoquanthaha17:37
erkan^hij redt prima zonder me, want hij heeft daar vroeger gewoond17:37
leoquantja gelukkig17:38
StefandeVriesleoquant: mijn aanvullende studiebeurs is geweigerd.17:38
StefandeVriesDus ik moet baan gaan zoeken :(17:38
leoquantpardon!!17:38
leoquanteen baantje is niet erg, maar ben je ergens voor uitgeloot ofzo?17:39
leoquanto je aanvullende....17:39
StefandeVriesEen baantje is wel erg als je studeert.17:40
leoquantjoh, die van mij hebben ook baantjes17:40
StefandeVriesZeker met de studielast die erbij komt kijken.17:40
leoquantok, dat kan ik weer niet overzien17:40
StefandeVriesJa, die van jou hebben geen chronisch communicatieprobleem, of wel.17:40
erkan^waarom, StefandeVries ? vanwege bezuinigen?17:40
leoquantnee StefandeVries17:41
StefandeVriesVind maar eens een baantje.17:41
leoquanthmm....17:41
leoquantwebdesign/programmeur?17:41
leoquantorganist17:42
leoquantdan ga je in beroep tegen die beslissing17:43
StefandeVriesDát gaat niet.17:44
StefandeVriesAlthans, niet meer op tijd, daar zijn ze te laat me.17:44
leoquantis het buitenland niet in je geinteresseerd?17:44
erkan^Je kan jouw ouders vragen of kunnen ze je geld geven, StefandeVries ?17:44
leoquantusa/oxford/etc17:45
StefandeVriesleoquant: nooit.17:45
leoquanterkan^, dat zou forse edragen he....17:45
StefandeVriesEn daar betaal je nog meer voor.17:45
leoquantje bouwt meer schulden op bedoel je?17:45
leoquant ja...17:45
leoquantzou=zijn17:46
StefandeVriesJa.17:46
StefandeVriesEn ik haat lenen.17:46
erkan^hoeveel kost een opleiding?17:46
StefandeVriesVeel te veel.17:46
StefandeVriesMaar goed, dat vind ik.17:46
leoquantdie vraag is te algemeen erkan^17:46
erkan^250 euro per jaar ofzo?17:46
leoquantplasterk wil b-studenten gratis laten studeren he17:47
StefandeVriesEn dat ben ik niet.17:47
leoquantper maand meer erkan^17:47
erkan^technische opleiding geloof ik, leoquant17:47
leoquantja idd erkan^17:47
StefandeVriesEn zelfs al was ik het, dan vond ik het nog domme discriminatie.17:47
erkan^technische opleiding is het belangrijk denk ik17:47
StefandeVriesAndere bedrijfstakken zijn net zo belangrijk.17:47
StefandeVriesEn KI is geen technische studie.17:47
leoquantdat vind ik vreemd StefandeVries17:48
StefandeVriesFaculteit der Sociale Wetenschappen.17:48
StefandeVriesEn da's zo alfa als het maar zijn kan. ;)17:48
leoquantja17:48
leoquantis er geen KI in delft?17:48
leoquanteindhoven?17:49
erkan^ik wil dat komt meer onderzoeker voor de stamceltherapie. de stamceltherapische school kost heel erg duur: miljarden euro ofzo denk ik17:49
leoquantstamcel is nog eng erkan^17:49
OerHeksNederland zit te springen om vakmensen.17:49
erkan^ik heb die nodig, leoquant17:49
leoquantOerHeks, idd17:49
leoquanterkan^, ik ook17:49
erkan^als het is gelukt, dan gooi ik een blindenstok en tuig van mijn hond in de prullenbak weg, leoquant :P17:50
leoquant17:50
StefandeVriesAls 't mij niet lukt: bruggen genoeg in Nijmegen en Heerlen.17:50
leoquantop ratten exp. ze met stamceltherapie en spinal cord injuries17:50
leoquantal jaren17:50
leoquanthet lukt niet17:50
leoquantuh muizen trouwens17:51
leoquantwat bedoel StefandeVries ?17:51
leoquantje17:51
erkan^als god bestaat, dan kan hij ons toveren: niet meer handicap, leoquant :P17:51
leoquanterkan^, tja.....17:52
StefandeVriesAls er een overheid bestaat: graag investeren in onderwijs.17:53
leoquantja17:53
leoquant+117:53
leoquantkwalitatief inzetten/vakopleidingen niet vergeten zoals OerHeks stelt17:54
StefandeVriesDat gebeurt toch niet.17:56
timo^iff17:56
timo^*idd17:56
erkan^wat voor handicap heb jij, leoquant ?17:56
leoquantvan alles erkan^17:56
erkan^zit je in de rolstoel of zo, leoquant ?17:57
leoquanthmmm, dan laat ik mijn politieke keuze geheel vallen op de partij met het beste onderwijs prog17:57
leoquantmeer kan ik niet doen17:57
leoquanttoch?17:57
StefandeVriesIk ga gewoon lenen en hopen op een goede baan zodat ik die lening kan afbetalen.17:58
erkan^D66 is een enige partij voor de onderwijs volgens me?17:58
OerHeksJa hoor, D66 is voor gratis onderwijs.17:59
StefandeVriesD66 mag ik wel.18:00
timo^PVV heeft an sich ook wel goede plannen wbt ouderen en onderwijs, alleen de nadelen wegen op tegen de voordelen...18:00
leoquantOerHeks, ......18:00
StefandeVriesAlleen de PVV komt niet in de regering en gaat die plannen niet uitvoeren, timo^ :P18:01
timo^hmm18:01
timo^als Limburg meer inwoners had, de PVV meer stemmen ;)18:01
StefandeVriesLekker generaliseren ;)18:01
OerHeksGa dan lekker studeren in Limburg, zou ik zeggen :-D18:02
leoquanthahaha bij ome geert?18:02
StefandeVriesHier zit geen universiteit die KI geeft. :(18:02
timo^Samson en Geert leoquant18:02
leoquantis het nu samson of samsom?18:02
leoquantmet een n is een hond he18:03
leoquant:P18:03
OerHeksik vind die Samson op die pasfoto-Joker lijken, van een paar jaar gelee18:03
timo^leoquant: Samsom, zie ik nu :P18:03
leoquanthaha18:03
leoquantgeert kan wel wat KI gebruiken18:03
leoquantmo politics sorry StefandeVries18:04
leoquantn18:04
StefandeVries:D18:04
leoquant*zuxht*18:04
leoquantik ben nu al wer moe18:04
StefandeVriesMaar ik mag wel naar het conservatorium :D18:05
leoquantdoegiez....:/18:05
StefandeVriesDag leoquant :)18:05
leoquantklopt StefandeVries18:05
leoquant\o/18:05
leoquantbye bye18:05
smile4linuxbye! :)18:35

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!