/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/05/30/#ubuntu-nl.txt

robincan i use office on ubuntu11:09
=== robin is now known as Guest32120
Guest32120can i use office on ubuntu11:09
jpjacobsHey!13:41
OerHeks:-)13:41
jpjacobsWat is tegenwoordig het aangeraadde pakket voor flash? flashplugin-installer of adobe-flashplugin?13:42
OerHeksIk heb flashplugin -installer in mijn lijst staan13:43
jpjacobsok fijn13:54
lord4163hoi17:16
CasWHoi lord416317:16
Skoebidoegoedenavond17:27
StefandeVriesHallo Skoebidoe17:27
Skoebidoezit hier op mijn nieuwe laptopke te tokkelen onder Xubuntu 12.0417:28
StefandeVriesMooI! :)17:28
Skoebidoegisteren heb ik op mijn harde schijf van mijn desktop windows 7 opnieuw geïnstalleerd17:29
Skoebidoezoals je misschien weet had ik de windows partitie per ongeluk volledig geformatteerd met gparted17:30
SkoebidoeIk was effe verstrooid en had het zitten17:30
Skoebidoeik kon mijn haar wel uittrekken17:33
Skoebidoede installatie van xubuntu verloopt stukken vlotter dan windows ;)17:33
OerHeksQua geld zekers17:39
Skoebidoequa geld inderdaad18:11
SkoebidoeIk heb echter nog een vraag18:13
timo^dat mag18:13
timo^stel hem eens :)18:13
SkoebidoeMijn windows is nu geïnstalleerd op mijn 500 GB HD. Op mijn andere schijf van ongeveer 232 GB staat Xubuntu. Doordat ik die schijf van windows geformatteerd had, wordt mijn Windows nu niet meer herkend in de GRUB.18:15
SkoebidoeMoet ik mijn Xubuntu nu opnieuw installeren? Of kan ik de GRUB eventueel updaten?18:16
SkoebidoeHet is de bedoeling dat mijn Windows 7 ook blijft staan ;)18:16
StefandeVriesSkoebidoe: als je opstart naar Xubuntu kan je een paar commando's invoeren waardoor Grub geupdate wordt en Windows detecteert18:16
StefandeVriessudo os-prober && sudo update-grub18:17
StefandeVriesIk kijk het even na18:17
StefandeVriesJa, dat zijn de goede commando's.18:17
timo^JA18:17
timo^*kuch*18:17
timo^Ja18:18
timo^maar krijg je nog wel gewoon GRUB te zien?18:18
SkoebidoeAls ik de PC opstart, kan ik F12 duwen en dan kan ik kiezen van welke schijf ik zal opstarten. Als ik dan voor de schijf kies waar Xubuntu opstaat, start hij door naar de GRUB mernu18:19
SkoebidoeGRUB menu (sorry ;) )18:20
schaapkabap hoi18:22
StefandeVriesSkoebidoe: en in dat GRUB-menu van je harde schijf staat Windows niet?18:23
StefandeVriesOmdat je het over meerdere schijven ehbt.18:23
Skoebidoehet kriebelt natuurlijk ook om Voyager te installeren18:23
SkoebidoeNee, het is er niet meer in te zien na de herinstall van windows18:23
StefandeVriesEn Windows is op dezelfde *schijf* geïnstalleerd als Xubuntu?18:24
Skoebidoehet zijn wel 2 aparte schijven18:24
StefandeVriesTwee fysiek aparte schijven of partities? (alleen maar even zeker weten)18:24
SkoebidoeIk vermoed 2 fysiek aparte schijven18:24
StefandeVriesIn dat geval komt Windows ook niet in je Grub te staan, zelfs niet na die commando's.18:25
SkoebidoeIk zal effe kijken in windows. Als het een partitie zou zijn, moet ik ze in Windows zien staan. Redeneer ik juist?18:25
timo^StefandeVries: jawel18:26
StefandeVriestimo^: oh?18:26
timo^ik heb al *jaren* een 2 schijf setup en al *jaren* staat Windows XP keurig in het menu vermeld18:26
timo^ook na sudo update-grub18:26
StefandeVriesHmm.18:26
SkoebidoeIk zie wel degelijk maar 1 schijf staan in Windows18:27
StefandeVries1 fysieke schijf?18:27
Skoebidoeja18:27
StefandeVriesOké, een tweede schijf had je in Windows zien staan, ook al hadden er geen herkenbare partities opgestaan.18:27
StefandeVriesDe gegeven commando's *zouden* het moeten verhelpen :)18:28
Skoebidoetoen ik Xubuntu bij installeerde destijds op die 232 GB schijf werd de Windows er netjes bijgeplaatst in het GRUB menu18:28
smile4linuxbye! :)18:34
superbrian007Hoi18:40
timo^laptopdag superbrian00718:40
superbrian007hoi18:40
superbrian007Weet je alleen van Ubuntu veel af of oo van Windows?18:40
timo^laptopwel wat van windows18:40
timo^laptophoezo?18:41
superbrian007oke18:41
superbrian007Ik heb per ongeluk Ubuntu van me PC verwijdert18:41
timo^laptophm18:41
superbrian007Maar ik had Windows er ook nog opstaan18:41
timo^laptopen nu wil windows niet meer opstarten18:41
superbrian007En toen ik hem opnieuw op starte deed hij het niet meer18:42
timo^laptopdat dus18:42
superbrian007ja toen starte windows niet meer op18:42
timo^laptopmoment18:42
superbrian007ik heb al geprobeerd een herstel te doen , maar werkt niet18:42
timo^laptopsites.google.com/site/computertip/grub#TOC-Grub-verwijderen-terug-naar-uitsluitend-Windows-18:43
timo^laptopzo dan maar.18:43
timo^laptopeven aanklikbaar:18:43
timo^laptophttp://sites.google.com/site/computertip/grub#TOC-Grub-verwijderen-terug-naar-uitsluitend-Windows-18:43
superbrian0071Die Grub is toch die lijst waarin je kunt kiezen of je Windows wil opstarten of Ubuntu?18:44
timo^laptopja18:45
timo^laptopmaar ubuntu staat er niet meer op18:45
timo^laptopdus werkt dat niet meer18:45
superbrian007Volgens mij niet18:45
superbrian007Ik wet het namelijk niet zeker18:45
timo^laptopoh18:46
timo^laptopzoek het dan even uit met de live cd, gparted18:46
timo^laptopdan moet ik weer gaan18:46
timo^laptoptruste18:46
superbrian007Hoi18:47
superbrian007Hallo18:50
Luckiboyhe superbrian00718:51
superbrian007hoi18:51
Luckiboykunnen we je ergens mee helpen?18:51
superbrian007Weet jij veel van Grubs af18:51
LuckiboyMwa...18:51
superbrian007je weet wel: die lijst met je besturingssystemen erin18:52
superbrian007oke18:52
superbrian007Ik heb per ongeluk die Grub verwijdert geloof ik en Ubuntu volgens mij ook18:52
LuckiboyOh18:52
superbrian007Maar nu start Windows niet meer op18:52
superbrian007Als k  de computer opnieuw opstart18:53
LuckiboyWat staat er op je partitieindeling (gparted) op de live cd?18:53
superbrian007Wat bedoel je daar mee?18:53
superbrian007Ik heb wel eens van gparted gehoord18:54
LuckiboyOp de live-cd, waar je ubuntu normaal mee installeert18:54
superbrian007Ohh zo18:54
superbrian007Maar dan snap ik het nog niet elemaal: staat er een gparted op de live cd?18:55
LuckiboyOk, maar ik ga nu douchen, dus als iemand anders het even kan overnemen en superbrian007 verder kan helpen?18:55
superbrian007Oke18:55
Luckiboysuperbrian007, gparted staat idd op de live cd18:55
Luckiboyonder uitproberen18:55
superbrian007oke thanks18:55
superbrian007deog18:56
superbrian007doeg18:56
superbrian007foeg18:56
Luckiboydoei18:56
jemarksuperbrian007: wat was je vraag?19:16
szalblijkbaar niet belangrijk20:41
Skoebidoeik las op het forum iets over remastersys. Lijkt me ingewikkeld. Is dit zoiets als een image?21:09
JanChttps://en.wikipedia.org/wiki/Remastersys  ;)21:15

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!