/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/05/30/#ubuntu-no.txt

SlimGUnhammer: Det var ikke noe IDLE å skryte av i offlineimap :P07:26
Unhammeråh? fungerer hos meg …07:34
Unhammerdvs. eg får plutseleg melding om epost sjølv om han eigentleg berre skal sjekka kvar halvtime07:34
Unhammermen mogleg idle skal gjera meir enn det?07:35
Unhammer(eg køyrer forresten offlineimap 6.5.3.1 på arch linux, har ikkje prøvd det på ubuntuen enno)07:36
* RoyK setter opp og tester gammel tapestasjon08:24
SlimGUnhammer: Såvidt eg får lest, får du beskjed om ny meldingar, men du får ikkje den nye meldinga før offlineimap intervallen slår til09:17
SlimGEg kan bruke eit script som automatisk køyrer offlineimap kommandoen når IDLE gir beskjed om epost, slik at meldinga kjem inn óg09:18
SlimGmen eg les at idle implementasjonen i offlineimap ikkje er heilt ferdig enda, korleis fungerar den for deg Unhammer?09:19
xt"No hook exists for “run after an IDLE response”. Email will show up, but may not be processed until the next refresh cycle."09:25
xtmen så står det jo og " Finally, you can use IMAPs IDLE infrastructure to always keep a connection to your IMAP server open and immediately be notified (and synchronized) when a new mail arrives (aka Push mail)."09:25
UnhammerEg får iallfall meldingar inn, men er usikker på om det skjer rett etter eller om det er pga. quickrefresh09:28
Unhammereg har full refresh kvar halvtime og 15 quick mellom der (quick gjer ingenting viss einaste endringa er i IMAP-flagg)09:28
* Unhammer tester litt09:29
UnhammerTrudde det med hooks hadde å gjera med klienten09:29
Unhammert.d. har eg09:29
Unhammerpostsynchook = notmuch new09:29
Unhammerdvs. søkjemotoren notmuch lager ny indeks etter kvar full oppdatering09:30
Unhammernei det fungerer sjølv med quick=009:36
Unhammereg sender ein epost til meg sjølv, eit sekund seinare seier loggen09:36
UnhammerThread-10:09:36
Unhammer Syncing INBOX: IMAP -> MappedIMAP09:36
Unhammer Copy message 1271 (1 of 1) RemoteFastmail:INBOX -> LocalIMAP09:36
Unhammerog når eg trykker g i gnus så er eposten der09:37
Unhammerdet einaste du ikkje får enno er eit postidlehook09:37
UnhammerEg veit ikkje om thunderbird kan sjå om maildir-en har endra seg og gi melding automatisk eller kva09:38
malincanal digital driver med en feil i området her. Med andre ord er jeg uten nett en stund :s10:08
sigurdgamalin: sånn er det relativt ofte med mitt nett, men sjelden mer enn et kvarter av gangen10:15
malinher har det vel vart i en times tid eller noe, kanskjel itt mer, nå er jeg online igjen10:15
malincanal digital du også har?10:15
sigurdgaja10:16
sigurdgavar aldri sånt problem med nextgentel, men der var det litt hardwaretrøbbel i stedet10:16
sigurdgapå jobb har jeg telenor, og der er det borte 30 sekunder av gangen 2-5 ganger per dag10:17
sigurdgaalle sliter, men på hver sin måte10:17
malinja, jeg kan ikke huske noe problemer med nextgentel selv, men hendte jeg resatte routeren10:21
malinforeldrene mine har også telenor, og der forsvinner man ut stadig vekk10:21
malindatt ikke noe særlig ut her før, men etter de oppgraderte linjene sine så har det vært hyppigere10:22
sigurdgadatt ut her 12:2210:37
malinhehe :) snakker om sola10:39
sigurdgavar det jeg tenkte her jeg satt også10:40
malinhihi :)10:41
=== winb_ is now known as winb
RoyKhm... med ubuntu desktop, hvordan kan jeg be den om å ikke starte X?17:51
RoyKuten å avinstallere noe17:51
blaamannRoyK: Trur eg stoppa gdm i gamle dager.17:53
blaamannStoppe servicen17:53
blaamannRoyK: "update-rc.d lightdm remove" trur eg gjekk an i gamle dager og kanskje i dag.17:55
RoyKdet her er oneiric (precise er ikke helt hundre på ARM ennå), og finner ikke noe der17:55
RoyKvent...17:55
RoyKlightdm, ja17:56
blaamann"update-rc.d -f lightdm remove" meinte eg17:57
blaamannSlik som forklart her http://linux.koolsolutions.com/2009/07/24/tip-disable-gdm-kdm-or-xdm-from-starting-up-automatically/17:57
RoyKtakktakk18:06
RoyKskal bare prøve å få direktekontroll over blåtann på denne pandaen, og da vil jeg ikke ha X i veien18:07
RoyKhm... update-rc.d er visst ikke for ting i upstart?18:13
RoyKhttp://askubuntu.com/questions/79651/how-do-i-stop-or-start-the-desktop-from-loading-on-bootup18:14
geirhamv /etc/init/lightdm.{conf,disabled}19:37
geirhaeller bare legge til en manual-stanza nederst i fila19:42
geirhaåja, jeg glemte å bla nedover på den askubuntu-lenka19:43
winbNå er det andre gang jeg installerer ubuntu med wubi og etter noen dager fårjeg ikke bootet inn. Ingen feilmeldinger,bare sort skjerm21:30
winbFørste gang Ubuntu, nå Lubuntu21:30
KageeIkke installer med Wubi.21:37
geirhaEt skudd i mørket. Skjer det både ved varmstart og kaldstart?21:38
winbvet ikke sikkert21:43
* Kagee mener geirha skyter godt i mørket, og at det bør sjekkes ut21:45
Guest82582hallais21:58
Guest82582hvem bruker 12.04?21:58
KageeFlere og flere.21:58
winbDette blir for dumt22:29
winbJeg velger Lubuntu i wubi, men den velger alikavel å innstalere ubuntu22:30
Kageehva?22:30
winbDette er jeg 100% sikker på. Har prøvd 2 ganger nå22:30
KageeDu har faktisk bootet den, eller du leser bare hva som står på GRUB-menyen ?22:30
winbJeg er inne nå22:30
KageeMen, lykke til og god natt. Som sagt, wubi er ikke anbefalt :)22:31

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!