/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/05/31/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

JFLLes gestart14:51
JFLmarten-de-vries: test14:51
JFLLes gestopt14:51
commandolineen speciaal voor StefandeVries de logs ;) http://communityserver.ubuntu-nl.org/justforlearning/log/2012-05-31T16:51:20.14824314:52
hannieha, StefandeVries ik wilde net gaan kijken of er nu les was :)14:52
commandolinenee, ik deed alleen weer eens een JFL-testje.14:53
hanniedoet-ie het nu?14:53
JanCcommandoline: je kan ook altijd #ubuntu-nl-bot-test gebruiken om bots te testen  ;)14:56
JanCtenzij dit specifiek deze 2 kanalen nodig heeft14:57
commandolineJanC: ik heb zelf 2 irc kanalen op freenode daarvoor (##PyTest/##PyTest-klas), het punt is dat deze bugs zich alleen in de communityserveropstelling hebben voorgedaan, ik krijg het niet voor elkaar ze hier te simuleren.14:58
JanCah14:58
commandolinemaar ik zal proberen het tot een minimum te beperken ;)14:58
JanCje stoort niet echt als er geen les is natuurlijk15:11
=== timo^laptop is now known as timo^
timo^dag  PvandeWyngaerde18:52
leoquanthallo PvandeWyngaerde18:54

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!