/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/05/31/#ubuntu-se.txt

K350Kan man bara gå till en mapp genom att bläddra i Midnight commander? Går det inte att skriva vägen till mappen direkt inne i själva mc?00:42
=== propus1 is now known as propus
realubotK350: Du får testa wicd-curses som alt. till network-manager.01:08
K350c03:11
K350cdb HeMan03:11
K350c03:11
kodeinK350: cd(1) funkar inne i mc.05:16
HaffeSoylent green is other people.05:33
kodeinHell is other people, som Sartre sa05:57
kodeinfast han sa det på franska05:57
HaffeHell is being locked forever in a room with your friend.05:58
Haffe"Well, all his mates were french"05:58
Barrewhuffor gör di på detta vis? whuffor då då?06:10
HaffeDags att dra sig till saltgruvan tror jag.06:18
itmannenFy för den lede. Det är en stor gul sak på himlen som lyser idag06:29
HaffeDet är dagstjärnan.06:32
itmannenAha06:32
itmannendet var meningen att jag skulle åka och köpa ett nytt objektiv idag. Men känns som jag är mer lat än vanligt06:34
itmannen20 mil t/r för ett objektiv. Hm06:37
kodeinvadå. en sådan sträcka har man ju gjort för att köpa en glass.06:39
Kimmendet värsta är väl att det säkert är Lycksele du åker till då06:42
Kimmenroligare reser finns ju06:42
HaffeDet är väl dags att resa till saltgruvan tror jag.06:43
kodeinigen?06:47
HaffeJag har inte get mig av ännu.06:48
itmannenKimmen: Det stämmer bra det06:51
whomeetjosan i trosan .. hur gör man om man te.x är i /etc och vill hitta alla kataloger där i och exekvera chmod +x på alla dessa kataloger?07:38
whomeefind -type d har jag lyckats med för att lista katalogerna men :)07:38
bamsefarfind . -type d -exec chmod +x {} \;07:46
bamsefarT.ex.07:46
whomeetackar bamsefar07:51
bamsefar:)07:53
whomeehoppas det fungerar bra, kör den på hela företagets personliga sidor nu ;)07:55
bamsefarFor real?07:56
whomeeyes07:56
whomeevar tvungen att testa på en katalogstruktur som var ganska omfattande07:57
bamsefarOk07:57
whomeeoch om du tycker jag är konstig så kan jag berätta att precis innan så har jag rsyncat över allt till den nya produktionsarean ;)07:57
whomeeså detta var bara ett test07:57
bamsefar:)07:59
whomeehar ju alla tidigare rättigheter på snapshoten med så jag ska läsa tillbaka dom när testet e klart :)07:59
andolwhomee: http://www.troll.me/images/dos-equis-man/i-dont-always-test-my-code-but-when-i-do-i-prefer-to-test-in-production.jpg08:02
whomeeandol: får inte upp bilden :( men filnamnet verkar ju tala sitt tydliga språk :)08:04
andolJo08:04
whomeedet ger mest effekt i produktion ju, mest feedback från användarna08:05
andolPrecis!08:06
whomeevarför fega i test/staging biljöer liksom08:07
andolSjälv skulle jag dock nästan föredra ifall våra utvecklare skrev korrekt kod från början, så slapp vi ens fundera kring testning :-)08:08
einandSjälvklart kodar en duktig progrtammerare både buggfritt och korrekt från första raden. Om inte annat så är dom b-programmerare08:09
einandeller jobbar för microsoft08:09
bamsefareinand: Hahaha08:10
whomeejo sant, tänk så mycket maskiner och miljöer jag skulle slippa drifta om alla bara gjode rätt från början08:12
einandsedan så skall alla kunna optimera utöver det oändliga08:14
einandkod skall gå lika snabbt på en 386 cpu som en modern i7 cpu08:15
einandannars har dom gjort fel08:15
whomeemhmmmm08:15
jolareneinand: hur mås det?08:41
jolaren=)08:41
bamsefareinand: Hur tänker du nu?08:42
jolareneinand: trial and error också får du inte glömma min vän, alla har varit nybörjare någon gång..08:42
jolarenhar ni nå tips btw på roliga program att mecka med till srvn? fick äntligen en location till den, en gammal htpc burk som nu har teamspeak och som funkar som sms-gateway08:45
jolarenteamspeaken är för kompisarna och sms-gateway'n används i jobbet för att skicka utskick, men jag vill ha nå mer08:46
kodeinvad är srvn?08:47
andoljolaren: Sätta upp automatiskt säkerhetskopiering till liksom från servern?08:48
jolarendu tänker dig att rsynca och dumpa någonstans? ja, iof! smart.. har en server hemma också, kanske kan kicka det fram och tillbaka och hoppas att inte båda lägger av?08:49
jolarenHittade -> http://rbgeek.wordpress.com/2012/05/22/automatic-backup-from-ubuntu-server-with-rsync/08:49
jolarenSer ut som han har gjort det jag ville göra redan08:49
LabanKör rsnapshot08:50
LabanInkrementell förändring med mapprotation.08:50
LabanSå du kan gå tillbaks och se hur din synk såg ut vid tidigare tillfällen.08:50
jolarenman tackar, jag tittar =)08:51
LabanJag är sjukt nöjd med det. Jag kör det på en bunt servrar på jobbet + en webhost jag hjälper till med.08:52
LabanDu kan även lägga in script då den dumpar databaser och sånt i samma sväng.08:52
andolMed reservation för vilken sorts data man har så är rsnapshot riktigt vettigt.08:52
LabanMjo08:53
LabanJobbar man med jättestora filer som förändras stup i ett blir det inte så bra.08:53
jolarenser vettigt ut.. ska generera nycklar mellan srv1 och 2 och sätta igång08:53
andolNej, då vill man hellre har något som diffar än som hårdlänkar.08:53
jolarenSen när det exempelvis skiter sig och jag har Rsnapshot, vad gör jag?08:55
jolarenStår mycket om backup men lite om restore08:55
andoljolaren: Tja, börja med att göra en exempelbackup så att du ser hur strukturen blir.08:56
andoljolaren: Hursom så kommer du för varje "version" ha ett eget katalogträd, så ska bara vara att manuellt kopiera tillbaks filerna därifrån.08:56
andolSen har du såklart rätt i att restore är den viktiga biten :)08:56
LabanJag backuppar jobbets filserver (wintendo) med rsnapshot sen har jag delat ut rsnapshots mappträd via samba, så det är barar att hoppa in, hitta lämplig punkt och kopiera tillbaks filerna.08:57
LabancwRsync på Windows-maskinerna.08:58
jolarenVarför blir det här fel? Får permission denied -> scp -rpC /usr/lib/irssi/modules/* a@adress.se:/usr/lib/irssi/modules09:13
LabanHar din user skrivrättigheter i /usr/lib/irssi/modules?09:15
Labanssh a@adress.se ls -al /usr/lib/irssi/modules09:15
jolarenscp: /usr/lib/irssi/modules/libfish.so: Permission denied09:16
jolarennä, Laban.. du har ju rätt09:18
jolaren /SET term_charset utf-809:53
jolarenåäö09:54
whomeevad tusan, borde inte detta kommando fungera: rsync -av * /mnt/nydisk10:13
whomeeför att flytta alla filer och kataloger från stående katalog till /mnt/nydisk10:13
whomeefår i alla fall:10:13
whomeeUnexpected remote arg: Thumbs.db:encryptable10:13
whomeersync error: syntax or usage error (code 1) at main.c(1222) [sender=3.0.7]10:14
jolarenNågon som kan tipsa om hur jag pekar min server mot mitt domännamn?10:32
nighterfyller i en A pekare mot din ipaddress där dom hostar dns servern om du inte hostar den själv.10:32
nighter@ IN A dinipaddress10:33
andolÄhh, inte ska vi väl forutsätta IPv4? :-)10:34
kodeinman gör ju bara analogt med en AAAA sen10:41
jolarenokej, så då måste jag kontakta comhem?11:30
jolarentänkte om det gick att göra i någon config bara, men förstår att det är mer avancerat än så11:30
kodeinnäevadå, du har väl inte köpt domänen via comhem?11:31
jolarennä, domänen är pekad mot servern11:31
jolarennu vill jag peka servern mot domänen11:31
jolarenjag kanske är ute och snurrar med begreppen, isåfall ber jag om ursäkt11:31
kodeinja, du förvirrar mig jäkligt mycket.11:31
kodein1. varifrån köpte du domänen?11:32
jolarenloopia11:32
jolaren1. loopia11:32
kodeinok. då kan du logga in på loopia och använda deras domänhanterare, då de bjussar på DNS med domänköp11:33
kodeinloopia kundzon -> domän och webb -> domäninställningar11:33
jolarenokej, men om jag pingar ipet nu så svarar den inte med namnet.se utan med ip-adressen, så är inte fallet med vissa andra servrar11:34
jolarenjag har en "A" pekning mot "ip-adressen"11:34
kodeinvälj domännamn -> välj "DNS" -> typ av pekning: A, mål: ditt ip-nummer11:34
LabanDu vill ha reverse dns11:34
kodeinja, precis11:34
LabanLåter det som.11:34
jolarenja, precis.. jag vill ha reverse dns.. fick inte fram de orden förut för jag inte kom på det11:35
kodeinmen det är få (=0) hem-isp:er som erbjuder dig att själv sätta PTR11:35
LabanDet kräver support från din ISP11:35
jolarentack Laban ^11:35
jolarendå förstår jag11:35
LabanNp11:35
LabanUngefär som att jag har @teletubbies.se som host.11:35
jolarenden står hos företaget så kan inte peka den så, men det hade varit najs11:35
jolarenhar det så hos föräldrarna, för att jag kontaktade rixnet och bad de för många år sen11:36
jolarennu borde man nästan be de ta bort pekningen, de har familjenamnet.se reverse11:37
jolarentack kodein, för att du förklarade för mig..11:39
kodeinvarsågod, bra att vi lyckades få reda på vad du var ute efter i alla fall :)11:40
jolarenvad kör ni på era servrar? det var smutt med rsnapshot11:40
jolarenkanske borde installera nån säker ftp11:40
jolarengår det att samba dela ftp directoryt på servern så alla datorer på kontoret bara kan lägga över filerna så hamnar de på nätet?11:43
kodeinja11:44
jolarenär det en stor säkerhetsrisk att ha en ftp?11:46
kodeinjämfört med ...?11:46
kodeinman måste ju som med allt annat se till att patcha för hål11:46
jolarenjämfört med att inte ha en11:49
jolarenirssi kanske är ännu större säkerhetsrisk, eftersom det är kopplat till irssi11:49
jolarenkan ju till och med ha det så säkert att man inte kan logga in via ftp utan bara ladda ner saker? eftersom vi kommer använda samba för att lägga över filer11:52
kodeinjo, men då kan man väl egentligen lika gärna köra det via http11:53
jolarenjo, det är sant och har inget behov av någon webbsida eller att ha typ apache11:56
Barrelarsemil, andol, HeMan: looki looki :P https://plus.google.com/u/0/101868381939646880385/posts/9aeTUfs8MDU11:59
bamsefarBarre: Lolz ;)12:00
Laban< jolaren> vad kör ni på era servrar? det var smutt med rsnapshot // Webserver, Mailserver, DB-server primärt.12:02
Barrebamsefar: papers ftw!...  "apt-get install debian-handbook" is for tree huggers12:03
jolarenAlright, har inget att lägga på webben! Borde hosta företagets hemsida själv egentligen.. Får bli ett senare projekt dock.12:03
LabanDet är ganska tacksamt att backuppa maildir med rsnapshot12:03
jolarenFunderar på att dra in en ftp nu och sätta samba på det, så tanterna bara kan dra filerna in i en mapp så hamnar de på webben12:04
jolarennär någon ska ladda ner12:04
bamsefarBarre: Gött, men kör du debian?12:07
Barrebamsefar: mmm jag kör lite allt möjligt, 3 * OSX, 12 * debian, 1 * Ubuntu :/12:08
Markk3* Windowns 7, 1* Ubuntu, 3* Android, 1* iOS12:09
Barreaah.. räknar vi mobiler och "små devices" också, 5*iOS, 4* android, 2*OpenBSD12:11
andoljolaren: Kan förövrigt rekommendera boken Barre just pekade på.12:12
* Barre garderar sig med att understryka att det är en hemma miljö innan en riktig sysadmin kommer in och skryter12:12
jolarentackar12:12
kodeinjag har slutat med server hemma12:13
andolBarre: Vad gör du fortfarande framför datorn, istället för i hängmattan då? :)12:13
HaffeBarre: Spelar det någon roll?12:13
HaffeJag har en del erfarenhet av att handskas med sysadmins.12:13
andolkodein: +112:13
HaffeDet finns en grupp av sådana som är misslyckade programmerare som måste hävda sig på något sätt.12:14
jolarenkodein: jag jobbar på det också12:14
jolarenkodein: därför jag har servern på jobbet nu12:14
BarreHaffe: tänkte bara på att antalet system knappast en merit att slänga upp en handfull system  i "listan" n12:14
Barrenär det finns de som rattar 100-tals (kom åt retur)12:15
HaffeBarre: Det blir nog bra ändå.12:15
HaffeDet finns ju inte så mycket anledning att bråka.12:15
Barrevad?12:15
HaffeJag är trött. Jag säger nonsens tror jag visst.12:15
=== jolaren is now known as jolaren^away
ameliahej Barre!12:24
Barreheeej amelia, går fortfarande hemma och drar?12:25
Philip5amelia!!!12:25
Philip5amelia: fortfarande dödssjuk?12:25
ameliaBarre: idag också. imorgon börjar jag jobba.12:25
ameliaPhilip5: hej! ja, det är sååååå synd om mig. :(12:25
kodeinlagom till helgen12:25
Barre\0/ amelia12:25
Philip5amelia: tror jag säkert! bamsefar borde väl ha tagit ledigt idag bara för att ta hand om dig??? istället för VAB så borde han ha VAA...12:26
ameliaBarre: ska bli gött att göra något igen, även om jag faktiskt trivts rätt bra med att vara hemma.12:26
Philip5hemma pga, vård av amelia12:26
ameliaPhilip5: knappast, han flyr till jobbet. :(12:26
HaffeNågon kan få ta ledigt och ta hand om mig.12:26
Philip5kanske är lugnast så12:26
jolaren^awaykanske är säkrast att koppla ett dropbox konto till servern ist.. finns ju php script för att få sin egen domän fast det skiter jag egentligen i..12:29
jolaren^awayskulle vara säkrare än ftp12:29
jolaren^awaynågon som har kört övervakningssystem från sin server? med kameror? hade några cctv kameror förrut men de var direkt kopplade till routern12:37
whomeejolaren^away: jag har testat Axis Camera Companion .. funkar bra12:40
defektzwhomee: tjänna12:42
whomeedefektz: tjosan12:44
defektzsvejsan hejsan. var är det du jobbar whomiz?12:45
defektzcigg12:49
whomeedefektz: axis12:50
defektzok12:51
defektzjag behöver praktik. :( dit jag skulle, dom var tvungen att sparka massa folk.12:51
defektzgick inte så bra för dom12:52
whomeeofan var va de du skulle?12:52
defektzraps12:52
defektzleka cad företag12:52
whomeeok, jadu, vi har fullt här med så :/12:52
defektzvar runt i klippan o kollade lite. men dom verkade inte ha så mkt att göra. men kanske eventuellt på ett ställe. känns inte så lovande12:53
MarkkAxis som tillverkar kameraövervakningsutrustning som är IP 54/55-klassat?12:54
whomeeMarkk: stämmer säkert12:56
Kimmenjag har sett Axis kameraövervakningsprylar i nätverk och gillar dom inte, känns lite 90-tal att den dyker upp med sin MAC + en ny random MAC varje gång den ändrar link-state12:57
whomeeskönt att jag inte har med kamerorna att göra då ;)13:00
Markk:>13:00
defektzwhomee: gjorde en sökning. det första som dök upp när jag sökte på jobb skåne var axis :)13:03
whomeedefektz: jo men inte på vår avdelning va? :P13:03
defektzlund13:03
whomeeja jo enda svenska kontoret i sverige är lund så :) men jag tillhör IT, sen finns det HR, HW engineers m.m. m.m. .. städare finns nog med :)13:04
defektzIS/IT-Avdeling13:04
defektzn13:04
whomeeahh söker vi? mer än va ja själv visste13:05
defektzskrev ett mail, att jag inte sökte något jobb, snarare praktik13:09
whomeehelt rätt13:13
defektzpernilla eller nåt hette hon som jag skrev till. Lägg ett gott ord. :) behöver bara sysselsättning ett par dagar i veckan. är så jävla less på att bara gå omkring o sura för att det inte finns nåt o göra13:16
Markkdefektz: Var bor du?13:18
defektzperstorp.13:19
defektzkan eventuellt flytta till bjuv snart13:19
Markkaha13:21
MarkkCool13:21
MarkkJag har en vän från Klippan.13:22
MarkkSamt några från Höganäs, men det är lite längre bort.13:22
defektzahh jag va i klippan för en stund sen o snurrade :)13:23
Markk:)13:23
MarkkJag skulle vilja bo i Skåne.13:24
MarkkGärna runt H-borg faktiskt.13:24
ameliaMarkk: hur gammal är du?13:25
ameliabara nyfiken på om vi kanske har gemensamma bekanta i Höganäs.13:25
MarkkJag är ynka 20.13:25
MarkkMen jag har väldigt få vänner i min egen ålder, så dom i Höganäs är runt 23-25 tror jag.13:26
defektzamelia: det verkar som att jag inte kommer in på skolan. och ingen praktik! :(13:26
ameliaMarkk: ah, fel ålder, jag känner bara gamlinga på typ 27-35 och småglin på 17-19 :P13:26
Markk:>13:27
Markk"gamlingar"13:27
ameliadefektz: trist.13:27
MarkkMitt ex är 27.13:27
ameliadefektz: jag som trodde du skulle komma in där.13:27
MarkkJag är inte så mycket för folk i min egen ålder.13:27
ameliaMarkk: jag är 27. :P13:27
defektzah jag med :/13:27
whomeeskönt att jag inte har med kamerorna att göra då ;)13:27
Markkamelia: Det är la ente så gammalt?13:28
defektzjag fyller på onsdag jag. 30.13:28
Markk^^13:28
ameliadefektz: grattis i förskott!13:28
MarkkSka du åka ut till skärgården och fira defektz?13:29
defektztack :)13:29
ameliaskärgården runt perstorp? :P13:29
MarkkDanmark!13:29
ameliaah13:30
MarkkDit vi svenskar (speciellt dom som bor i Skåne, pga. närheten) åker för att festa och köpa billigare alkohol.13:30
Markk:)13:30
ameliahaha, det gäller ju bara tills man fyller 18-20 typ.13:31
ameliasen orkar man inte åka dit mer för det är inte så mycket billigare i danmark.13:31
Markk:>13:32
MarkkFrån att man är 16 kan man ju åka dit för att dricka.13:32
kodeinöppettiderna är väl iaf fortfarande bättre13:32
ameliakodein: i köpenhamn ja.13:32
MarkkKrogar ja, men inte butiker.13:32
ameliafan, jag har bara fegisar till polare... vill se prometheus i helgen men ingen vill följa med. :(13:33
defektzden vill jag se.13:39
ameliaBarre: bjud mig på bio, jag är kund fr.o.m. imorgon!13:41
Barreamelia: hahahah..... eller hur :P13:42
ameliaBarre: varför inte?13:55
nighterDu ska väll bjuda han så klart!13:57
nighterInget annat:)13:57
kodeindet är ju leverantör som ska smörja kunderna, inte tvärtom13:58
nighterBeror på hur grym leverantören är :p13:59
jolaren^awayteamspeak klienten Ãhänger sig när jag försöker installera14:07
jolaren^awayhar dragit ner den, högerklickat.. fyllt i "run as executeable" och allt går igång men under extracting så slutar den bara och försvinner14:08
Nafallobamsefar: http://levelcrossing.org/14:11
bamsefarNafallo: :D14:12
bamsefarNafallo: http://www.printfection.com/ras/Global-Double-Crossing-T-Shirt/_p_467214514:12
Nafallobamsefar: :-)14:14
Philip5välkommen johanbr15:13
johanbrtack tack :)15:15
* Philip5 leker lite med gimp 2.8.015:15
Barreamelia: självklart menar jag... när jag läser det jag skrev så ser jag att det uppfattas som ironiskt, skulle ersatt 'eller hur :P' med 'JA, Eller hur! :D'15:22
itmannenHemma efter att ha varit och tittat på ett hus. Samhällets blivande datacentrum :)15:46
itmannenMycket kabeldragning blir det15:48
Ezimhärlig dag... nu är man ledig från plugget ett tag :)16:20
Ezimsom bonus på allt så har även kde 4.8.3 landat main-repo i kubuntu.... :)16:20
maxjesyhar det varit problem med freenode?16:24
maxjesysåg att jag hade 99 försök till att koppla upp16:24
Philip5maxjesy: det är nog bara så att de inte släpper in vem som helst ;)16:26
maxjesynågon har sagt att jag kör windows 8 till staff antagligen16:29
Ezimoj... maxjesy då borde du bli bannlyst :P16:31
Ezimmaxjesy, gillar vara boven :).16:33
maxjesyjepp16:33
maxjesyi'm that16:33
maxjesyPhilip5, sa jag att jag köpte en studiolampa för film/foto16:34
maxjesyEzim http://www.youtube.com/watch?v=jhiW7jdyeOg16:36
Ezimmaxjesy, haha :).16:38
maxjesyskönt beat16:38
maxjesypiew piew16:38
Ezimmaxjesy, ja, skön är lowkey.16:39
Ezimmaxjesy, :) när ska du byta till linux?16:40
maxjesyvet inte riktigt, kanske 2013?16:40
maxjesyim all about peace and löve16:40
Ezimmaxjesy, haha... 2013 du vill se om vi överlever 2012 innan bytet? :P16:41
maxjesyjeah16:41
maxjesykänns inte som man har tid att bråka med linux innan dess16:41
maxjesy:)16:41
maxjesyzombietiderna är ju här nu16:41
Ezimmaxjesy, har ej behövt bråka med kubuntu... det har varit tråkigt16:41
ameliaBarre: gött, på lördag? :)16:41
maxjesyläste igår att någon zombie ätit ansiktet av en annan zombie16:41
maxjesyEzim, samma här fast på windows 8 sidan16:42
Ezimmaxjesy, vem bryr sig om metro när kde finns? :)16:43
maxjesymetro är bara en liten del av det nya vettu16:43
Ezimmaxjesy, ja, samt att aero är gone... samt ribbon överallt16:43
Ezimkan det bli värre16:43
maxjesydet kanske är en tävling mellan ubuntu och windows 816:45
maxjesymen linux generellt ligger efter iaf16:45
Ezimmaxjesy, ubuntu med unity är åtminstone bättre än metro..16:45
maxjesydock så är hårdvarustödet bättre i windows 8, så i go with that16:45
Ezimheja heja linux16:45
Ezimmaxjesy, är hårdvarustödet med nuvarande kärna för ubuntu så kan du kompilera eller köra vanilla av det senaste16:46
Ezimbig deal16:46
maxjesyjag sandboxar kanske någon dist för att testa något nytt men, ubuntu orkar jag inte med längre.16:47
Ezimmaxjesy, hur gick det med mageia då?16:47
maxjesyjag har inte testat det ännu, de va ju det ja tänkte sandboxa16:48
maxjesyfår se om de blri ikväll16:48
Ezimmaxjesy, latmask... :)16:48
maxjesyjag har så mycket att göra om dagarna vettu16:48
Ezimmaxjesy, ja, terrorisera stackars Philip5 som är så snäll... :P16:48
maxjesyja, men han dissar mig nuförtiden eftersom jag inte kör hans ppa16:49
Philip5hehe16:49
Ezimmaxjesy, rätt åt dig. :)16:49
Philip5LP är galet segt de här dagarna med kötider16:49
EzimPhilip5, vad är på väg upp?16:50
Philip5laddade upp grejer igår kväll som ännu inte är klara16:50
Philip5bara en massa spännande grafik och fotogrejer typ16:50
EzimPhilip5, vad för grafik?16:51
Philip5gimp 2.8 och sånt16:51
EzimPhilip5, nice nice...16:52
Philip5kdenlive 0.9.216:52
maxjesymåste kika bolibompa, brb.16:52
EzimPhilip5, riktigt nice.. synd att jag redan har dessa16:53
Philip5umm16:55
swecarpitmannen,  Ezim  Philip5  gecko  gokväll17:10
Ezimswecarp, tjena brushan :).17:10
swecarptjena kompis17:11
Ezimswecarp, Philip5 håller på bygger.17:11
swecarpok17:11
swecarpitmannen,  drar nätverkskabel17:11
Ezimswecarp, hur mår du?17:14
swecarpbra men trött mycke att göra på jobbet17:15
Ezimswecarp, har du testat androbit?17:15
Philip5kena swecarp17:16
swecarpEzim,  det har jag inte17:17
Ezimswecarp, passar fint för mig ihop med ikon temam jag har17:17
swecarpkena Philip5  hur går det för bygg mästaren17:17
swecarpandrobit vad är det17:17
Ezimswecarp, panelen...17:18
Philip5swecarp: långa byggköer på LP17:18
Ezimswecarp, skrivbordstema17:18
K350Någon som använder wicd-curses?17:18
EzimK350, när jag körde gnome 2.. det var ett tag sedan :)17:19
swecarpPhilip5,  hskaffa dig vip licens till lp :)17:19
K350Ezim: Aaah...hm..fast var det inte gtk versionen du körde då?17:19
Ezimswecarp, tjejen är helt såld på kde/kubuntu :)...17:19
EzimK350, jepp det var det..17:20
K350Ezim: okej. det verkar fattas lite filer i ubuntu paketet för curses versionen17:20
Philip5swecarp: har du sett vad jag laddat upp för 12.04 för att byggas?17:22
EzimK350, sorry... hoppas någon annan kan vägleda dig... dock har du nog förstått att den här kanalen idlar17:22
swecarpEzim,  hon har ju en guru som vägledare17:25
swecarpPhilip5,  har inte kollat men17:25
Ezimswecarp, :)...17:25
Philip5swecarp: tror du det är nått du vill ha?17:26
swecarpPhilip5,  är det i backports17:26
Ezimswecarp, har glömt vad backport är för något.... :P17:28
swecarpgimp har jag redan 2.8  kdenlive har jag det jag väntar på är digikam17:28
Ezimswecarp, vänta tills 2.6 "goes stable".17:29
swecarpphilips egna byggen Ezim17:29
swecarpEzim,  det skall jag göra och att Philip5  bygger den17:29
Ezimswecarp, Philip5 lär definitiv bygga 2.60... han är ju känd inom digikam gänget17:30
Ezim:) bland alla idlare17:30
Philip5hehe17:30
Philip5ökänd kanske ;)17:31
EzimPhilip5, jaså? vill de få bort dig som chakra kanalen ville få bort mig mot slutet? :)17:31
swecarpPhilip5,  jag kommer att vänta på 2.6 av digikam17:31
maxjesyva?17:31
Philip5hehe, nä17:31
maxjesyvarför?17:31
Philip5swecarp: körde upp gimp 2.817:31
maxjesyvar?17:32
maxjesy:P17:32
swecarpja det gör jag Philip517:32
Philip5swecarp: och kdenlive 0.9.217:32
swecarpja17:32
Ezimmaxjesy, :) sluta vara bov...17:32
Philip5swecarp: de ligger där nu men alla är inte byggda än17:32
maxjesyjag kör linux på min mobil Ezim17:32
maxjesyvad kör du?17:32
Ezimmaxjesy, samma... :)17:33
maxjesyargh17:33
maxjesyjaja, ni är över mig i förstånd just nu så17:33
maxjesybetter go!17:33
Ezim:) där fick du windowzori17:33
maxjesy;)17:33
Ezim:) maxjesy jag har dock även min dum-mobil kvar för ölpeng i krogen :)..17:34
Ezimspotify har jag testat nu i 2 ggr dagar lite längre.. linux versionen fungerar toppen17:35
Ezimmaxjesy, du av någon borde köra linux, men din finska ursprung... eller gör du en nokia :)?17:36
Ezimi för sig stödjer ju nokia qt så man är väl delvis tacksam till nokia :P17:36
swecarpmaxjesy,  en liten bild till dig  http://i.imgur.com/KBYZV.jpg17:39
swecarpEzim,  nu är vell skolan snart slut17:41
Ezimswecarp, jepp idag... för den här terminen17:44
swecarphar du långt kvar17:44
Ezimswecarp, nej... :)17:46
=== delhage is now known as LarsDelhage
swecarpuj vad det snackas eller idlar alla17:53
Philip5vi väntar på dig17:54
realubotYo!17:56
swecarpok Philip5 är det jag som har ordet17:56
swecarptjabba realubot17:56
Philip5swecarp: japp, det är du som är kanalens toastmaster ;)17:56
swecarpok alla i kanale ropar hoho nu17:57
swecarpdå mina vänner ber jag att få medela att kubuntu regerar17:58
swecarpEzim,  har ordet17:58
Philip5hehe17:59
Philip5swecarp: har du testat gimp 2.8.0 något?17:59
swecarpinte mycket litegrann m,en har inte haft drivet att sitta och leka med det18:00
swecarpPhilip5,  och Ezim  om ni inte sett detta så nu är den här http://www.kubuntu.org/news/kde-sc-4.8.318:01
realubotswecarp: How is it hanging?18:02
Philip5swecarp: du kanske inte brukar köra med gimp?18:02
swecarpPhilip5,  jag kör mest med gimp men har ju inte fotat på ett tag så har inget att jobba med18:02
realubotswecarp: How are your testicles today?18:03
realubothttp://www.urbandictionary.com/define.php?term=how%27s%20it%20hanging18:03
swecarprealubot,  hänger rätt ner och luktar illa18:03
realubotDet var tråkigt att höra.18:03
swecarpPhilip5,  det blir att köra din kden live den var nyare än den jag har18:03
Ezimswecarp, onödigt lägga upp extra ppa för kdenlive. jag kör hellre utvecklarens.18:06
swecarpPhilip5,  det blir till att lägga till dina ppan  efter helgen då18:06
Ezimswecarp, ju jag märkte idag när jag kom att kde 4.8.3 är main repo.. jag kör det nu :)18:06
swecarplitet brake här18:06
Ezimswecarp, ni som har varit ppa användare :) är syftet att ni har buggtestats innan den har kommit till oss18:07
Philip5swecarp: kom en ny kdenlive igår tror jag det var18:09
EzimPhilip5, :) din ppa kommer gå varmt när digikam kommer ut med nya stabila18:11
Ezimswecarp, arbetar du med flera skrivbord?18:13
Ezimhar du någonsin kört ctrl+f8?18:13
swecarpEzim,  det skulle jag tro   att det har varit en test varit lite uppdateringar18:13
swecarpEzim,  kör med bara ett skrivbord ctrl+f8 var en ny sak för mig18:14
swecarpdärimot så kör jag ibland med 2 skärmar då jag bara har 2st 17"s skärmar18:15
swecarpfår det inte att funka som jag vill med 2 skärmar så jag pluggar ur den ena när jag inte skall använda den18:16
realubotJag har skapat ett filter i Evolution som automatiskt skickar vidare mail från vissa personer. Varför lägger sig mailen i Outbox istället för att skickas automatiskt?18:19
realubotEzim: Du vågar dig in i dag igen ser jag ...18:19
Ezimrealubot, vågar :)?18:20
Ezimswecarp, jepp... nice18:20
swecarpsådär nu är det dax för lite fika18:22
Ezimswecarp, du kan då lägga till fler skrivbord och flytta saker till andra skrivbord enkelt18:22
Ezimswecarp, ha det nice.18:23
Ezimdefektz, http://www.webupd8.org/2012/05/fedora-utils-adds-fedora-17-support.html18:25
defektzok ska kolla18:26
defektzkollade det där ailurus. men det var inget för mig18:26
Ezimdefektz, http://easylifeproject.org/18:26
Ezimdefektz, hur har det nu gått efter 1 dags användning? har du märkt någon skillnad i boot med systemd?18:28
defektzarch bootar snabbare. så jag vet inte om det är så snabbt18:30
defektzmen det tar inte så väldigt lång tid. det tog längre tid att boota live cd:n :)18:30
defektzsen har jag suttit mer vid min stationära idag.18:31
defektzmen jag gillar fedora18:31
Ezimdefektz, okej.. självklart blir fedora vad du vill att den ska vara18:32
Ezimdock när jag jämför chakra (delvis arch baserad) och kubuntu18:32
Ezimbootar kubuntu mycket snabbare18:32
Ezimdet är tio-tal sek18:33
Ezimkan bero på att arch kommer med vanilla kärna18:33
Ezimmedan ubuntu moddat med upstart än init-varianten chakra kommer med som default18:33
defektzskumt.. arch bara blåser till så är det bootat.18:33
Ezimdefektz, tror också systemd finns för arch :)...18:34
maxjesywindows säger bara shwvhooosh18:34
maxjesysven är det bootat18:34
Ezimdefektz, har du testat e4rat? hade jag stationär hade jag gjort det...18:34
defektzjodå det finns18:34
Ezimmaxjesy, med din kraftfulla burk flyger även windows snabbt :)18:34
defektzEzim: nej har inte testat det. värt o testa?18:35
Ezimdefektz, kollat lite både arch forumen och crunchbang18:35
Ezimskillnaden för många är enorm18:35
Ezimkör jag e4rat så kommer inte hibernate fungera och på en laptop är det inte precis önskevärt18:36
defektzska kolla in det :) men jag bootar ju snabbt alltså. men det kanske går änny snabbare18:36
Ezimdefektz, många fått ner den mer än 50 %.18:36
Ezimdefektz, men självklart bootar du på 15 sek, så kanske 7,5 inte är hela världen :)...18:37
defektzjag bootar nog snabbare än så :) ska testa ändå. först ska jag jämnföra18:40
defektzbrb18:40
Ezimmaxjesy, http://blogs.computerworld.com/20245/microsofts_new_tune_we_love_linux18:40
Ezim:) från att se det som cancer till att älska det18:41
Ezimvilken u-sväng :P18:41
ePaxNågon guru som är bra på gsmsendsms?18:42
ePaxHar debian squeeze och sony ericsson vivaz... får mobilen i dev som ttyACM0 men den skickar inga mess18:43
realubotEzim: Har du skrämt i väg windowsmannen eller vad håller han hus?18:43
Ezimrealubot, :) nee maxjesy skräms inte så enkelt18:43
Ezimhttp://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=MTExMTA18:44
realubotEzim: Du tänker på maxjesy du ...18:45
realubot:)18:45
Ezimrealubot, vem är windowsmannen annars?18:45
Ezimitmannen?18:45
realubotJa. Det är ju han som brukar ge Windows-support till folk.18:46
realubotitmannen: Vakna nu. Sova får du göra när du blir gammal.18:46
maxjesyhan är ju skitgammal18:46
Ezimrealubot, jaha.. juste... han gör det för att kunna äta mer18:46
maxjesybäst före 1970 typ18:46
Ezimmaxjesy, haha18:46
Ezimdefeftz kommer nog inte tillbaks efter kört e4rat... arch went bang on him :P18:48
Ezimmaxjesy, något för dig kanske? http://www.harald-hoyer.de/personal/blog/fedora-17-boot-optimization-from-15-to-3-seconds18:48
Ezim:)18:48
defektzfick formatera till ext4, hade min boot partition ext218:53
Ezimdefektz, hjälpte det något?18:54
swecarpEzim,  vad är det för sak som speedar upp boot prosessen det skulle passa mig18:54
Ezimdefektz, http://www.harald-hoyer.de/personal/blog/fedora-17-boot-optimization-from-15-to-3-seconds18:54
Ezimswecarp, den kallas för e4rat... dock har jag aldrig testat då jag ej har en egen stationär18:54
Ezimvet ej hur stabilt det är heller18:54
swecarpEzim,  ok18:55
Ezimdefektz, sista länken är för din fedora installation :)... nice va?18:55
Ezimswecarp, http://www.howtogeek.com/69753/how-to-cut-your-linux-pcs-boot-time-in-half-with-e4rat/18:58
Ezimom du vill testa ubuntu sättet göra det på18:58
defektzlite snabbare kanske. men inte så19:06
Ezimdefektz, okej.. laddar programmen snabbare?19:07
Ezimför en del har den varit av den effekten istället19:07
Ezimdefektz, läste du http://www.harald-hoyer.de/personal/blog/fedora-17-boot-optimization-from-15-to-3-seconds  ? :)19:07
NebbNågon som vet hur bra ubuntu funkar på Alienware?19:10
defektzja lite19:10
Nebbvadå lite?, för jag tänkte mig att installera ubuntu helt på min dator19:11
defektzEzim: det där har jag trixxat lite med. stängt av massa skit som startar vid boot19:11
defektzNebb: pratade inte med dig.19:12
Ezimdefektz, okej... tänkte om det var något för dig19:12
Nebbhehe okej :P19:12
EzimNebb, bästa tipset är att köra livecd och se hur bra den lirar ihop med din hårdvara19:13
Eziminnan du bestämmer dig för installation19:13
NebbEzim, sakern är att jag har ingen cdläsare på min :D19:13
EzimNebb, usb?19:14
defektzEzim: fedoran bootar snabbt som tusan nu däremot19:14
defektzjag kör inte igång gdm eller nåt. så det går extremt snabbt :)19:15
NebbAa, fast jag har testat på wubi, dock har jag inte stött på något problem, men jag brukar få på andra datorer dyker inte upp i som prioterade drivrutiner. osv19:15
Nebbmed*19:15
Nebbkan ju vara för att jag har två grafikkort i datorn19:16
NebbHur vet jag att jag har problem med ubuntu?19:21
defektzNebb: testa fedora istället ;)19:23
defektzjag är helt inne på att fedora är bättre och enklare än ubuntu.19:23
defektzjag snackade med wifi-ola-med-broadcom förut, han ville ha hjälp med sitt wifi i #fedora förut. han har gått över19:27
defektz:D19:27
HaffeVarför har jag ingen TFTPmaskin stående?19:28
Nebbäsh, jag tror jag ska förbereda mig att installera ubuntu, och få jag se hur mycket det håller till jag får problem :)19:28
Nebbär det någon här som äger en alienware?19:30
_Trullova e det?19:38
HaffeTillverkare av datorer.19:39
Ezimdefektz, med e4rat eller annat tweak?19:39
kurptjenare19:40
kurpundrar hur jag ska göra för att uppdatera flash19:40
kurphar laddat ner filen från adobes sida men vet inte vart jag ska extracta den :/ hur gör ni?19:41
markuskurp: installera flash från ubuntu software center istället19:45
markus"Adobe Flash plugin"19:46
=== LarsDelhage is now known as delhage
kurptestar det nu markus'19:54
Ezimkurp, varför tanka du från adobes sida?20:07
Ezimkurp, du hade endast behövt under installation valt tredjepartsprogram20:07
Ezimdone20:07
Ezimannars gör du som markus beskrivit :)20:07
swecarpEzim,   finns det någrarisker med att köra e4rat20:09
Ezimswecarp, det vet jag inte... värsta fallet är väl att man får göra nyinstallation antar jag20:14
swecarpfan det orkar jag inte med20:14
Ezimswecarp, :) då låter du bli.20:16
swecarphar konstaterat det20:16
Ezimswecarp, finns de som lägger till profile efter quite splash20:18
Ezimkanske kan korta ner extra sek20:18
swecarpezim har en skrivbordsbild som jag tror att du gillar enkel men snygg http://kde-look.org/content/show.php/Simple+Waterscape?content=15127520:19
Ezimswecarp, jepp i min smak.. :)20:19
Ezim4.8.8 (4.9 beta) arbetar kubuntu gänget med20:20
swecarpEzim,  låter intresant vet du vad det är för nyheter i den20:22
Ezimswecarp, inget jag kollat upp ännu20:24
Ezimmen det är väl massa under ytan20:24
kurpså där ja20:24
kurpfunkar nu, tack20:24
swecarpEzim,  säkert så att min stenoldersburk inteklarar av det20:25
swecarpwb Philip520:27
Ezimswecarp, nejdå.. det tvivlar jag på blir fallet20:27
swecarpfasen sitter och önskar att det ska hända något med datorn20:28
Ezimswecarp, haha abstinens besvär?20:36
Ezimswecarp, installera chakra eller testa e4rat..20:36
swecarpjapp fortfarande efter snart ett år med linux20:36
Ezimswecarp, nice...20:36
Ezimdu är klok20:37
Ezimne nu ska man duscha... återkomer...20:37
swecarpEzim,  chakra låter intresant är dom hjälpsamma i kanalen eller20:37
Ezimswecarp, väldigt... skämtar ej20:37
swecarpdu kanske kan chakra20:37
swecarphjälpsamma var dom men för lite tålamod20:38
Ezimswecarp, jepp jag kan,,, glömt att jag kört det?20:38
Ezimbrb20:38
swecarphar inte glömt din utflykt till den mörka sidan20:38
K350Ezim: jo, idlar var ordet :-)20:42
K350realubot: testar wicd-curses. Har du ~/.wicd/colors.py ?20:43
K350realubot: btw. kanske vi ska starta en CUI-se för oss som älskar textbaserade grejjer :-)20:44
ola8395har ni kollat in humblebundle på ubuntu store ?20:48
ola8395man får fem spel till värdet av 700 dollars och man får välja hur mycket man betalar/donerar20:49
Philip5swecarp: händer?20:49
swecarpPhilip5,  kudden kallar20:49
Philip5så dagen är slut20:49
swecarpjapp klockan får nog ringa kl 5 i morgon20:50
Philip5jobbit. jag är ledig imorgon :)20:50
Philip5och nu ska jag ladda upp ett nytt paket till min ppa20:50
swecarpPhilip5,  det verkar som du har jobbat på bra under ledigheten20:51
swecarpkanske kurden får sluta kalla dig den late20:51
Philip5jo jag har fått lite gjort20:51
Philip5swecarp: vad saknas nu på önskelistan till ppan då?20:52
swecarpkden live har du ju laddat upp luminancehdr kanske då och nya digikam såklart20:53
EzimPhilip5, jag saknar :) .... inget just nu20:53
swecarphar lite dålig koll just nu20:53
Philip5luminance-hdr 2.3 beta1 är uppladdad20:53
swecarpok tack20:53
swecarpfår kolla den20:53
Philip5swecarp: men utan snygg svensk översättning ;)20:54
Philip5swecarp: och nu laddar jag upp en massa gimp-plugins20:54
swecarpjag vet är som du måste hita gnistan för att göra det20:54
swecarpligger dom i extra eller20:54
Philip5swecarp: så kurden kanske ska kalla dig för latmask istället ;P20:54
Philip5japp20:54
swecarpja jag känner mig som en sådan för tillfället20:55
Ezimswecarp, fördelen med chakra för din del är att du använder mest kde program... då kommer du alltid få senaste...20:55
swecarpEzim,  ett problem jag ser med chakra jag orkar inte att sitta och fixa så mycket som det verkar vara med det20:56
Ezimswecarp, jag har krånglande hårdvara när det kommer till vanilla 3.2 kärnan20:56
Ezimej egentligen deras fel helt ut20:56
swecarpPhilip5,  har ca 300 översättnings delar att göra20:57
Ezimswecarp, finns också bridge linux med kde om du vill köra arch baserad. då direkt baserad och ingen bestämmer vad du får eller får köra som i chakra.20:57
swecarpnä nu tackar jag för mig och går å kramar kudden20:57
swecarpgonatt20:58
Ezimswecarp, godnatt gubben.20:58
realubotK350: Nej, jag använder wicd-curses standardfärger. Jag gillar ncurses. :) Det är bra fart i min netbook med Ubuntu command line + Openbox och olika ncurses-program. :D21:19
realubotEzim: Det är bra att du håller igång kanalen.21:24
Ezimrealubot, du hjälper ju till. :)21:24
realubotEzim: Ja, men inte så mycket i dag.21:25
Ezimrealubot, du spelar svår idag. :)21:26
realubotMjo.21:31
realubotJag gillar skarpt Openbox. Kör Openbox på min netbook utan panel och fönsterdecorationer. Lagt in några smidiga keyboard shortcuts. Väldigt avskalar och smidigt. Systemet drar 200-300 MB när dator idlar.21:33
realubot*avskalat21:33
realubotFunderar på att göra samma sak på min stationära dator.21:33
Ezim200-300 mb är ju mycket21:45
K350realubot: Jag älskar också ncurses program :-) Fick du int emed colors.py i din installation? Antar att du redan använder Midnight commander, trafshow är ett annat curses baserat program. Så har du ju slmon också m.m etc..osv :-D21:45
Ezimopenbox bör ju inte ens ta 100 mb21:45
K350realubot: Jo, moc måste du testa också. Min favorit just nu :-)21:46
K350Ezim: Jag skulle köra openbox om det inte vore för att compiz är den enda fönsterhanteraren med just de två funktioner som jag absolut måste ha21:46
einandhttp://www.kjell.com/sortiment/ljud-bild/tv-tillbehor/digitalboxar/for-datorn/roxcore-dvb-t-mottagare-p98082?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=sommarmedkjell21:48
EzimK350, compiz är bra grejer :)... men kwin är bäst.21:51
EzimK350, vad med compiz är det du behöver?21:57
realubotK350: Ah. Jag lyssnar inte på så mycket musik på hårddisken.21:58
VaniFrissVar kan man tänka sig att man kan hitta en komplett lista över alla orter i Sverige i datorläsbart format, gratis?22:00
realubotNu har brännaren kastat in handduken också ...22:14
realubot0.2x22:15
realubotSnigelfart.22:15
VaniFrissBara 0.2 dl hembränt i timmen.22:15
VaniFrissStackars realubot kan inte bli full.22:15
kurplol22:15
Nafalloehrm. det ar en feature, inte en bugg.22:15
Nafallohangover idag... :-/22:16
VaniFrissFunktion. Sluta blanda svenska och engelska.22:16
VaniFrissOch det heter baksmälla.22:16
VaniFrissVar kan man tänka sig att man kan hitta en komplett lista över alla orter i Sverige i datorläsbart format, gratis?22:59
realubotVaniFriss: Wikipedia?23:16
realubotVaniFriss: https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_orter_i_Sverige23:16
realubotDet är nog inte alla orter i Sverige men men ...23:17
K350realubot: Jag lyssnar mest på böcker med moc. Kan du kolla i ~/.wicd/ eller /usr/share/wicd/ om du har colors.py där?23:17
K350realubot: har du testat trafshow? Också en ncurses baserad nätverksgrej23:18
VaniFrissrealubot: Hmm... mja...23:18
VaniFrissDock absolut inte i datorläsbart format.23:18
VaniFrissEndast HTML på Wikipedia och PDF på SCB.23:19
VaniFrissHatar PDF...23:19
K350Det finns ett kul text baserat wikipedia 2 text pgoram - om någon är road23:19
K350VaniFriss: Mm, de som uppfann PDF är elaka människro som borde få gå och lägga sig tidigt23:21
K350finns pdftohtml23:23
K350...och poppler-utils23:23
K350för pdf23:24
K350realubot: fbcmd - command line facebook :-)23:25
VaniFrissSuck... precis ALLT ska vara SVÅRT och BESVÄRLIGT.23:25
K350VaniFriss: som vad?23:27
VaniFrissPrecis allt.23:28
VaniFrissAtt tjäna pengar. Få någon brutta intresserad överhuvudtaget. Laga mat. Tvätta. Fixa allt möjligt.23:28
K350VaniFriss: Hm, det låter inte bra23:29
K350VaniFriss: Men det ska väl gå att råda bot på :-)23:29
VaniFrissTydligen inte.23:30
VaniFrissT.o.m. att hitta en lista över Sveriges städer i en textfil.23:30
VaniFrissDet borde finnas direkt och enkelt att hitta på någon myndighet som får miljarder för att sitta på sina rövar och inte göra ett dugg.23:30
K350VaniFriss: Well, vi vet ju i alla fall var du ska börja :-) Fast just det där med textfilen är väl ändå det minsta problemet23:31
K350VaniFriss: Den här regimen ge rju miljarder av skttebetalarnas pengar åt knösar sm just sitter och gör ingenting23:33
K350VaniFriss: Sveriges städer har du ju på wikipedia. Vad är problemet?23:36
VaniFrissOmöjligt att hämta för en dator.23:39
VaniFrissOch så heter det "Tja,".23:39
kurphur får ni såna där hostnames här? :)23:42
kurpvet ju att det finns vhosts på psybncs men det där ser annorlunda ut :)23:44
K350VaniFriss: Du kan med ett verktyg jag nämde tidigare konvertera wikisidan till vanlig text23:47
K350kurp: Det står på freenodes hemsida :-)23:48
VaniFrissK350: Går inte att lita på...23:56

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!