/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/05/31/#ubuntu-vn.txt

vubuntor731cho minh hoi~ doi~ ten  "ty@ty-virtual-machine:~$" duoc khong, ten dai qua ^^01:47
vubuntor731sudo gedit /etc/hostname01:54
quangteospkđược01:59
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
vubuntor390cac anh chi cho em hoi 1 teo dc ko?04:27
vubuntor390em mún cài win 7 song song vơi ubuntu thì co càn cai máy ảo trước không ạ04:28
chungbd!ask | vubuntor39004:28
ubot2vubuntor390: Mời bạn cứ nêu câu hỏi, không cần xin phép!04:28
vubuntor390m mún cài win 7 song song vơi ubuntu thì co càn cai máy ảo trước không ạ04:28
chungbdvubuntor390: không cần bạn ah04:28
vubuntor390vâng ạ04:28
vubuntor390tại em thấy trên google toàn chỉ phải cài máy ảo04:29
vubuntor390nên em hõiem04:29
vubuntor390hiiii04:29
chungbdvubuntor390: send cho mình thử 1 link coi04:29
vubuntor390http://2mit.org/forum/threads/2316-Cai-dat-may-ao-cho-linux-trong-vong-10-phut04:30
chungbdvubuntor390: cái này là hướng dẫn cài đặt máy ảo trên Linux04:33
chungbdcòn như /me thấy thì vubuntor390 muốn cài đặt Ubuntu vào máy thật04:33
chungbdvì thế vubuntor390 không cần làm theo hướng dẫn đó04:33
vubuntor390dạ04:34
vubuntor390vậy khi cài thì cả 2 hdh đều nằm như ổ C à anh?04:34
chungbd!wiki | vubuntor39004:36
ubot2Factoid 'wiki' not found04:36
chungbd!beginner | vubuntor39004:36
ubot2Factoid 'beginner' not found04:36
chungbdvubuntor390: http://wiki.ubuntu-vn.org/index.php/Chuy%E1%BB%83n_%C4%91%E1%BB%95i_t%E1%BB%AB_Windows04:37
chungbdbạn đọc thử cái này đã rồi hãy cài04:37
chungbdvubuntor390: http://wiki.ubuntu-vn.org/index.php/C%C3%A0i_%C4%91%E1%BA%B7t_Ubuntu04:37
chungbdsau đó thì đọc cái này04:37
vubuntor390vâng em cảm on anh04:39
vubuntor390chúc anh làm việc tốt04:39
chungbdnp04:39
vubuntor640cho em hỏi05:45
vubuntor640cài vmware tool trên fedora05:46
vubuntor640câu lệnh apt-get install build-essential05:46
vubuntor640lại không chạy đc05:46
n0bawkvubuntor640: fedora thì ko có lệnh apt-get06:00
n0bawkvubuntor640: và ko có gói build-essential06:00
Tux|Ubuntuvubuntor640: lolz06:04
vubuntor973có bạn nào đang rỗi ko vậy à mình hỏi cái này06:44
Tux|Ubuntu!assk06:46
ubot2Factoid 'assk' not found06:46
Tux|Ubuntu!@$$ is "Hỏi thì cứ hỏi xin phép mất thời gian"06:48
ubot2Tux|Ubuntu: Error: I am only a bot, please don't think I'm intelligent :)06:48
Tux|Ubuntuubot2: @$$ is <reply> Hỏi thì cứ hỏi xin phép mất thời gian06:48
ubot2Factoid 'is <reply' not found06:48
Tux|Ubuntuquên mịa cách dạy bot roài06:49
Tux|Ubuntu=)06:49
n0bawkTux|Ubuntu: còn auth đc con ubot2 hả07:03
chungbdTux|Ubuntu: =))07:03
Tux|Ubuntun0bawk: auth tốt mà hehe07:03
n0bawkmình khỏi auth với ubot2 luôn :))07:03
n0bawkà đc rồi07:04
Tux|Ubuntun0bawk: identify đúng user đúng pass là được mà07:04
n0bawk!no, paste is <reply> nội dung dài hơn 4 dòng, copy và paste vào trang http://paste.ubuntu.com07:04
ubot2I'll remember that n0bawk07:04
n0bawk!paste07:04
ubot2nội dung dài hơn 4 dòng, copy và paste vào trang http://paste.ubuntu.com07:04
n0bawkngon07:04
n0bawk!no, paste is <reply> Với nội dung dài hơn 4 dòng, xin mời copy và paste vào trang http://paste.ubuntu.com, điền tên, ấn nút paste, rồi gửi đường dẫn (link) vào đây07:06
ubot2I'll remember that n0bawk07:06
n0bawk!paste07:06
ubot2Với nội dung dài hơn 4 dòng, xin mời copy và paste vào trang http://paste.ubuntu.com, điền tên, ấn nút paste, rồi gửi đường dẫn (link) vào đây07:06
n0bawksao lần trước mình ko auth đc nhỉ07:06
n0bawk!help07:06
ubot2We are here to help you!07:06
n0bawk!hỏi07:06
ubot2Factoid 'h\xe1\xbb\x8fi' not found07:06
n0bawk!hỏi is <reply> Xin mời nêu câu hỏi, ko cần phải hỏi để được hỏi. Cảm ơn!07:07
ubot2I'll remember that, n0bawk07:07
n0bawk!hỏi07:07
ubot2Xin mời nêu câu hỏi, ko cần phải hỏi để được hỏi. Cảm ơn!07:07
n0bawk!ask07:07
ubot2Mời bạn cứ nêu câu hỏi, không cần xin phép!07:07
Tux|Ubuntu!@$$ is <reply> Hỏi thì hỏi đê07:08
ubot2Factoid 'is <reply' not found07:08
Tux|Ubuntu...07:08
Tux|Ubuntuwtf07:08
chungbdlol07:10
chungbd!help authen07:11
ubot2Factoid 'help authen' not found07:11
chungbd!help07:11
ubot2We are here to help you!07:11
n0bawk@$$ làm gì07:19
n0bawk@help07:22
ubot2n0bawk: (help [<plugin>] [<command>]) -- This command gives a useful description of what <command> does. <plugin> is only necessary if the command is in more than one plugin.07:22
n0bawk@help factorid07:22
ubot2n0bawk: Error: There is no command "factorid".07:22
n0bawk@help list07:22
ubot2n0bawk: (list [--private] [<plugin>]) -- Lists the commands available in the given plugin. If no plugin is given, lists the public plugins available. If --private is given, lists the private plugins.07:22
n0bawk@help list --private07:23
ubot2n0bawk: Error: There is no command "list private".07:23
vubuntor686hi all08:21
vubuntor686anyone available here ?08:21
quangteospkhi08:21
vubuntor686hi , could i ask u something ?08:22
quangteospkĐếu mợ08:22
vubuntor686@@08:22
quangteospkPlease, Speak Vietnamese08:22
vubuntor686hoi ban chut dc ko ?08:22
quangteospkok08:22
vubuntor686minh moi cai` ubuntu 1208:22
vubuntor686may' phien ban truoc thi` cai` xong record audio bt08:23
vubuntor686cai xong ban 12 thi` ko the nao record duoc nua08:23
vubuntor686mac du` audio payback thi` van bt08:23
quangteospkrecord audio là thu âm á08:23
vubuntor686uh08:23
vubuntor686xai` cai' trinh` thu am mac dinh cua ubuntu do'08:23
quangteospktên app là gì nhỉ?08:24
vubuntor686sound recorder08:24
quangteospkrồi vấn đề là gì08:24
vubuntor686van' de` la` thu am ko duoc08:24
quangteospkrecord đc mà file ghi ra ko có tiếng08:25
vubuntor686driver da cai` day du08:25
vubuntor686ua`08:25
quangteospkhay ghi âm ko đc luôn08:25
vubuntor686ghi am ra file ko co tieng'08:25
quangteospkcó lỗi gì ko08:26
quangteospkmở file bằng gì, ghi ra file gì08:26
vubuntor686ko , minh` thu am xong thi` playback nghe lai luon chu' ko co' export ra file08:27
quangteospkvậy thử export ra file xem08:27
vubuntor686oh de minh test thu08:27
quangteospkrồi mở thử bằng một chương trình gì đó xem08:28
quangteospkxem có thiếu codec ko08:28
vubuntor686da test08:29
vubuntor686im ru luon ko co chut am thanh nao`08:29
vubuntor686da update va cai` codec day` du08:29
quangteospkcó play nhưng ko nghe thấy tiếng08:30
quangteospk???08:30
quangteospkhay là play mà nó ko chạy08:30
vubuntor686play duoc hung ko co' sound08:31
vubuntor686muon ve` ban~ 10.10 wa @@08:31
n0bawkvubuntor686: coi lại trong phần sound, xem đã chỉnh cái volumn của mic chưa08:32
vubuntor686minh` da lam` het cac kieu roi`08:32
quangteospkvậy mở file nhạc khác có nghe đc ko?08:33
n0bawkvubuntor686: hết các kiểu là những kiểu nào08:33
vubuntor686set ing volume , device nay` no. lam` het08:33
vubuntor686nghe nhac thi` binh thuong`08:33
vubuntor686chi ko record duoc thoi08:33
quangteospkvậy chắc do thằng record đó08:33
n0bawkvubuntor686: vào terminal chạy thử lệnh08:34
n0bawkvubuntor686: alsamixer08:34
n0bawkrồi ấn f508:34
n0bawkrồi xem cái chỗ capture, nó là MM hay 00 hay là cái gì08:34
quangteospkko thì thử một món record khác08:35
quangteospkxem sao08:35
vubuntor686ko thay co cho~ capture luon08:36
vubuntor686chi co' : master , headphone , PCM , Front08:36
vubuntor686minh da thu cai audacity08:37
vubuntor686nhung ma ket qua van the08:37
quangteospkvấn đề chắc ko phải do alsamix rồi08:40
quangteospkvì nghe nhạc khác bình thường mà08:40
quangteospkbản thử cài một chương trình record khác08:40
quangteospkrồi thu thử một bản khác xem08:40
vubuntor686hi` thoi , ve` ubuntu 10.10 vay08:43
quangteospkthử đại một cái xem thế nào08:43
quangteospkhttp://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Linux_audio_software#Recording.2C_editing_and_mastering08:43
quangteospk08:43
quangteospknhưng sau này nó ko support thì hơi mệt đó08:43
vubuntor686support tuc la` cho update ha ?08:44
quangteospktức là bug ko ai hỗ trợ08:44
quangteospkgói phần mềm ko có08:44
quangteospkví dụ08:44
n0bawkvubuntor686: dùng mũi tên sang bên phải08:45
n0bawkxem có thấy cái capture ko, và volumn của cái capture là bao nhiêu08:45
vubuntor686@nobawk minh` da max volume het tat ca nhung gi` co' trong alsamixer roi`08:45
vubuntor686van ko co duoc08:45
n0bawkvubuntor686: có thấy cái capture ko?08:46
n0bawkko thấy thì max hết có tác dụng gì đâu08:46
vubuntor686cai' capture cung~ max luon roi`08:47
vubuntor686hic08:47
n0bawkok08:48
n0bawkvậy h thử down cái audacity về08:48
n0bawkvào terminal chạy audacity rồi ấn thử nút record xem sao08:48
n0bawknhìn mấy cái output ở trong terminal xem nó báo cái gì08:48
n0bawk!paste | vubuntor68608:48
ubot2vubuntor686: Với nội dung dài hơn 4 dòng, xin mời copy và paste vào trang http://paste.ubuntu.com, điền tên, ấn nút paste, rồi gửi đường dẫn (link) vào đây08:48
vubuntor686no' bao' nhu vay` ne`08:51
vubuntor686http://paste.ubuntu.com/1016076/08:51
vubuntor686neu chay voi sudo thi` no' ko chay luon08:52
n0bawkvubuntor686: thử reboot lại phát xem08:55
n0bawkvubuntor686: rồi chạy luôn cái audacity như vừa rồi xem nó báo cái gì08:56
vubuntor686ok de minh reboot lai08:58
vubuntor972minh da reboot lai va chay audacity09:02
vubuntor972khi bam record no ra nhu vay`09:02
vubuntor972ALSA lib pcm_dsnoop.c:612:(snd_pcm_dsnoop_open) unable to open slave09:02
=== vubuntor090 is now known as MeiMei
n0bawkvubuntor972: vẫn ko thể record?09:06
vubuntor972uh van ko duoc ban  a09:06
n0bawkvubuntor972: nó còn hiện gì nữa ko?09:06
vubuntor972hien 1 dong' may' cai' dong` nhu vay`09:07
vubuntor972ALSA lib pcm_dsnoop.c:612:(snd_pcm_dsnoop_open) unable to open slave09:07
n0bawkI did finally find a setting that appears related to the quiet recording issue. In "Pulseaudio Manager", there is a tab for "Devices", and on that tab there is a listing for the alsa_input.pci-etc.etc. device. I selected that and then clicked the "properties" button, and that opened a dialog with one tab, "Source", which has yet another volume slider on it, which goes from 0% to several hundred %. This slider had been set to something09:08
n0bawkaround 100%. The meter pegs at something around 300%, so I may have found a solution for the quiet recording issue.09:08
n0bawkvubuntor972: làm theo lão này xem09:08
n0bawkmở cái pulseaudio manager lên09:08
n0bawkhoặc cài cái pavucontrol, rồi chạy pavucontrol trong terminal09:08
vubuntor972cai pulseaudio la` cai sound setting do a ?09:09
n0bawkvubuntor972: vào terminal chạy thử paman09:09
n0bawkxem có lệnh đó ko09:10
n0bawkko có thì có thể cài thêm vào09:10
vubuntor972chua co paman nhung minh dang cai`09:10
vubuntor972oh chay cai' pavucontrol thi` thay tab recording trong' tron ko co gi ca09:11
n0bawkvào phần input á09:12
n0bawkhoặc phải bật cái audacity09:12
n0bawkrồi chạy pavucontrol09:12
vubuntor972chay xong van thay' ko co gi thay doi ban a09:14
n0bawkvubuntor972: vào phần input09:15
n0bawkvubuntor972: chọn đúng loại mic09:15
n0bawkvubuntor972: kéo nó lên max09:15
n0bawkrồi thử lại với cái audacity09:15
vubuntor972default cua no' trong' tron luon a'09:16
vubuntor972neu chon all thi` no' hien len cai playback volume thoi09:16
vubuntor972ko co' cho recording09:16
n0bawkvubuntor972: bấm vào tab input09:27
n0bawkvubuntor972: đang chạy paman hay pavucontrol09:28
n0bawkvubuntor972: vào chỗ input devices09:28
n0bawkvubuntor972: chọn đúng loại mic09:28
n0bawkvubuntor972: dùng paman thì làm giống như cái lão kia chỉ09:28
n0bawkI did finally find a setting that appears related to the quiet09:29
n0bawk recording issue. In "Pulseaudio Manager", there is a tab for09:29
n0bawk "Devices", and on that tab there is a listing for the09:29
n0bawk alsa_input.pci-etc.etc. device. I selected that and then clicked the09:29
n0bawk "properties" button, and that opened a dialog with one tab, "Source",09:29
n0bawk which has yet another volume slider on it, which goes from 0% to09:29
n0bawk several hundred %. This slider had been set to something09:29
n0bawkaround 100%. The meter pegs at something around 300%, so I may have09:29
n0bawk found a solution for the quiet recording issue.09:29
vubuntor972minh thu roi` nhung ko duoc :(09:30
vubuntor972dang download alsa tre homepage ve` cai` thu~ cong coi co dc ko09:30
n0bawkvubuntor972: thấy nó có cái thanh chạy chạy ko09:32
n0bawknếu có dữ liệu vào mic09:33
n0bawkthì cái thanh đó nó sẽ chạy chạy đó09:33
n0bawkcòn nó chỉ tịt ở gần 0 thì là ko có dữ liệu vào09:33
n0bawkcheck lại jack cắm09:33
n0bawknếu có09:33
n0bawkvubuntor972: hoặc bạn chọn chưa đúng09:33
n0bawkvào cái pavucontrol chọn lại cho đúng đi09:33
vubuntor972minh` moi' cai` lai ALSA09:37
vubuntor972no bao' nhu vay`09:37
vubuntor972WARNING!!! The mixer channels for the ALSA driver are muted by default09:37
vubuntor972vua` manual install no bao vay09:37
vubuntor989Mình tải bộ cài đặt 32 bit mới nhất của ubuntu trên trang ubuntu quốc tế mà ghi file iso ra đĩa , ghi xong cho vào thì đĩa vẫn là đĩa trắng, ai biết tại sao không?10:26
n0bawkvubuntor989: thée chắc là chưa ghi10:29
vubuntor028ai giup minh ve cai viec ghi file iso ra dia cdrom dc ko?10:37
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
=== quangteospk is now known as luffy|sunshine
vubuntor182cài xvnkb trên fedora13:33
vubuntor182sau khi em chạy ./configure13:33
vubuntor182thì có vài gói báo số 013:33
vubuntor182không chạy lệnh make đc13:33
luffy|sunshinecó ibus13:33
luffy|sunshinesao ko cài cho dễ13:33
luffy|sunshinebuild gói chi cho mệt13:33
vubuntor182ibus em cài trên ubuntu rồi13:34
vubuntor182em thử cài cái xvnkb thử13:34
vubuntor182cho biết13:34
Tux|Ubuntuvubuntor182: nếu đã để *cho biết*13:34
Tux|Ubuntuthì đọc readme đê13:34
Tux|Ubuntu:)13:34
luffy|sunshinehttp://xvnkb.sourceforge.net/xvnkb/INSTALL13:35
vubuntor182trên fedora có ibus không anh?13:35
luffy|sunshineđọc lại xem nào13:35
luffy|sunshine13:35
luffy|sunshineđâu chả có :))13:36
Tux|Ubuntuvubuntor182: thôi đang "chơi" mà13:48
Tux|Ubuntuđọc README hay INSTALL rồi tự cài đê13:48
Tux|Ubuntumất vài năm chứ mấy13:48
Tux|Ubuntucăng lắm là một tháng13:48
Tux|Ubuntuthạo hết à :)13:48
n2iof13:52
n2iò13:52
n2iđộ này ubuntu-vn toàn siu nhơn :313:53
n2imới nổi13:53
Tux|Ubuntutoàn 95~98 vào chém gió như đúng rồi13:54
Tux|Ubuntutrên 4rum á :))13:54
Tux|UbuntuChắc tạo VN-ZOOM mới mất database13:54
n2i=))14:08
Tux|Ubuntun2i: mất mịa nó chỗ tải truyện PV ;))14:09
=== CoconutCrab is now known as RandumCrab
vubuntor366set tabstop=4; lệnh này set cố định luôn được không vậy mọi người ôi, mỗi lần vào code phải set lại phiền quá14:58
Tux|Ubuntumột sn nào đó mới tìm cách xài vim15:09
Tux|Ubuntu...15:09

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!