/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/06/01/#ubuntu-cat.txt

Gosset_Inofensiuavui hi ha sessió de conversa ?19:21
Gosset_Inofensiua les 10 era?19:21
JOSEPGALLART1Gosset avui tenir reunio de ubuntu a les 10 h19:32
Gosset_Inofensiuok19:35
Gosset_Inofensiumerci19:35
JOSEPGALLARThola bona nit20:03
lluisanunezbona nit20:06
lluisanunezque no comença aquesta reunió?20:06
JOSEPGALLARTbona nit lluisanunez20:06
lluisanunezups, si falta en Rafael20:07
lluisanunezen Rafael s'excusa20:10
lluisanunez(l'he pillat pel google+)20:10
lluisanunezalgú té ordre del dia / temes a tractar?20:11
JOSEPGALLARThttps://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Reunions20:12
lluisanunezveig com a tema pendent la trobada social, però ja vam triar el dia, no?20:14
lluisanunezalguna qüestió dels amfitrions?20:14
JOSEPGALLARTquin dia quedem?20:15
lluisanunezl'únic dia que podia tothom20:15
lluisanunezel dissabte 3020:16
lluisanunezpotser caldria fer un reminder a la llista de l'equip20:16
JOSEPGALLARTquedem al mati i despres podem anar a dinar a un restaurant que esta al costat?20:17
lluisanunezaquí manes tu20:18
lluisanunezveig que hi ha poca gent apuntada (5), per això deia de fer un reminder20:18
JOSEPGALLARTno el que volgueu, el restaurant es menos feina20:18
JOSEPGALLARTpero mes car20:19
JOSEPGALLARTuna barbacoa es mes feina20:19
JOSEPGALLARTno ser que veu parlar20:19
lluisanunezdoncs ho consultem per mail, també era divertit portar coses entre tots, però cal organitzar-se20:19
JOSEPGALLARTsi20:19
lluisanunezi ara no hi ha quorum20:19
JOSEPGALLARTok20:20
lluisanunezpel segon tema tampoc hi ha quorum: la gestió de les activitats a la web (Drupal)20:21
lluisanunezcrec que és en Walter que ho porta, oi?20:21
JOSEPGALLARTpenso que si20:22
lluisanunezdoncs si et sembla esperem 5 minuts a veure si ve algú més i si no, tanquem20:23
lluisanunezi jo me'n vaig a mirar una peli que m'acabo de baixar :-)20:23
JOSEPGALLARTok dons ja quedarem20:23
lluisanunezvale, doncs enviaré un mail a la llista perquè la gent s'apunti i mirem si podem repartir la feina de la barbacoa20:30
lluisanunez...i donem la reunió per acabada, apa20:31
JOSEPGALLARTsi no tenim quorum les alternatives son :restaurant a 5 minut a peu o trovada a la tarda20:32
JOSEPGALLARTvinga ja seguirem20:32
lluisanunezmolt bé. Bona nit!20:32
JOSEPGALLARTbona nit20:32
Gosset_Inofensiual final no s'ha fet la reunio?20:53
AprelNo ho sé. Acabo d'obrir el xat fa 5 minuts....20:53
Gosset_Inofensiuen els logs no hi ha res20:54
Gosset_Inofensiujugava el barça regal, és divendres nit, no sé...20:55
AprelSí, però què extrany que no hagi vingut ningú....20:56
AprelNo s'ha actualitzat el web amb les hores i dates de reunió, tampoc.20:57
Gosset_Inofensiués estrany si20:57
Gosset_Inofensiufa molt que utilitzes ubuntu Aprel20:58
AprelFa uns mesos...feia servir Debian abans, però m'agrada molt el desktop d'ubuntu.21:00
Gosset_Inofensiuhmmm21:01
Gosset_Inofensiuquin dels desktops21:01
Gosset_Inofensiuel unity?21:01
Aprelsí, amb compiz. Es veu molt millor que gnome.21:02
Gosset_Inofensiuaha21:04
Gosset_Inofensiujo m'he quedat en l'escriptori clàssic21:04
Gosset_Inofensiutot i que per a tablets ha de ser molt xulo21:05
Gosset_Inofensiuel unity vull dir21:05
AprelFas servir ubuntu amb un tablet?21:05
Gosset_Inofensiuno no21:06
Gosset_Inofensiuen una torre de PC21:06
AprelAh bé21:06
Gosset_Inofensiuper aixo em sento més còmode utilitzant gnome classic21:06
Gosset_Inofensiuo gnome fallback21:06
Gosset_Inofensiucom en 10.0421:06
Gosset_Inofensiuper treballar amb moltes finestres obertes em va millor21:06
Gosset_Inofensiuconsidero que el unity o el gnome-shell no són usables quan treballes aamb moltes finestres obertes21:07
Gosset_Inofensiuper mi no són entonces desktop, sinó tablet21:07
Gosset_Inofensiuentonces *entorns21:07
Gosset_Inofensiués una opinió només21:07
AprelNo conec l'ubuntu d'abans de 11.10, per tany confio en la teva opionió :)21:09
Gosset_Inofensiuui .. sóc molt novell jo21:09
Gosset_Inofensiuno hi confiis pas gaire xD21:09
AprelAl principi no m'agradava gaire l'unity perquè em sembava massa a un Mac, i sempre treballava amb Windows (que em sembla més a gnome), però ara el veig molt útil i usable.21:13
Gosset_Inofensiuquestio de gustos21:18

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!