/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/06/07/#ubuntu-no.txt

RoyK 18:10
FreiXenetHeihei! ;)21:04
FreiXenetNoen her som kan hjelpe meg med å få startet et program i ubuntu 11.10 hver gang jeg tar omstart/starter maskina?21:07
FreiXenetkommandoen jeg prøver å få kjørt fungerer i terminal vindu, det fungerte før i ubuntu server 8.04 med å legge til en kommando i /etc/rc.local21:09
FreiXenetkommando i terminal vindu er "sudo dtach -n /tmp/rtorrent.dtach rtorrent"21:10
FreiXenetmen i rc.local brukte jeg følgende "start-stop-daemon --start --chuid xbmc --name rtorrent --exec /usr/bin/dtach -- -n /tmp/rtorrent.dtach /usr/bin/rtorrent "21:10
FreiXenetPrøver igjen i morgen, alle har vel lagt seg her hehe :)21:14

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!