/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/06/07/#ubuntu-tr.txt

yenicimerhabalar09:18
yeniciubuntu kullanıcılığına geçmek istiyorum internetti araştırdım ancak türkçe güncel bilgiye ulaşamadım sizin önerebilceğiniz bir site var mıdır.. ?09:19
yeniciHallo09:22
yeniciorada09:22
yenicivar mı birileri09:22
numand!deop10:02
allien-trmerhabalkar20:04
allien-trMerhabalar20:04
allien-trirc de online kimse yok mu20:07
allien-trarkadaşlar ubuntuyu windowsla beraber kullanıyorum ama20:28
allien-trotomatik açma işlemini windowsa almak istiyorum20:29
allien-trstartupmanager adlı wikideki program yazılım merkezinde yok20:29
allien-tryardımlarınızı bekliyorum20:29
allien-trmerhaba20:31

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!