/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/06/16/#ubuntu-cat.txt

JOSEPGALLART1bon vespre20:02
wagafohola, bones20:02
rafael_carreras####################################################20:02
rafael_carrerasbon vespre a tothom20:02
rafael_carrerasho sigui, als dos :-P20:02
JOSEPGALLART1igualment20:03
rafael_carrerasel primer punt és20:04
rafael_carrerasTrobada social de l'equip20:04
rafael_carrerasDesprés de la feina feta, quedem el 30 de juny per fer unes cerveses i banyar-nos a la piscina del JosepGallart. :-)20:04
rafael_carrerasja tenim el dia20:04
rafael_carrerasara hem de veure què fem i anunciar-ho a la llista de l'equip20:04
JOSEPGALLART1perfecta20:04
JOSEPGALLART1quedem a les 12H20:05
wagafono hi ha gaire gent anotada20:05
rafael_carrerasallò era per decidir la data, no per confirmar si vindrien, no?20:06
wagafoah, d'acord20:06
wagafoigualmentpe20:07
wagafoigualment penso que Elmés fàcil és dinar al Restorán20:07
rafael_carrerassí clar20:08
rafael_carreraspreguntaré a20:08
rafael_carrerasvul dir: anunciaré a la llista la festa i veurem quants s'hi apunten20:08
rafael_carrerassegon punt?20:10
rafael_carrerasavui esteu calladets :-)20:10
rafael_carrerasOpcions per la Ubuntu Global Jam de setembre (o agost)20:11
rafael_carrerasOn podem fer la UGJ? a La Mina un altre cop? O a algun altre lloc?20:11
wagafojo estic al mòbil i NO poc xerrar gaire20:11
rafael_carreraswagafo: quedes excusat :-)20:11
wagafopodem demanar candidatures z veure si surt alguns20:12
rafael_carrerasno ho sé, per una ugj demanar candidature em sembla excessiu20:13
rafael_carrerasquè demanarem per una Festa?20:13
wagafobé, vull dir llocs on es podria fer, suggeriments...20:14
rafael_carrerasd'acord, demanaré suggeriments a la llista20:14
JOSEPGALLART1si voleu venir a caldes puc demanar un nou espai municipal amb una aula amb ubuntu20:15
rafael_carrerasde debò?20:16
JOSEPGALLART1be arrencada dual :-D20:16
rafael_carrerasah20:16
wagafol' únic que es necessita és un lloc alç xarxa i endolls20:16
JOSEPGALLART1aixo ja i es20:17
wagafotothom porta El seu portàtil20:17
JOSEPGALLART1ames te bar a la planta baixa20:17
rafael_carrerasa mi m'agradaria anar a Caldes, una aula ubuntu està molt bé20:17
wagafoprefecte, mitjà hora pencant i al bar...20:18
JOSEPGALLART1si voleu us puc presentar la regidora responsable que es la roser20:18
rafael_carrerashehe20:18
JOSEPGALLART1;-)20:18
wagafo+1 caldes20:19
rafael_carrerasdoncs ja tenim lloc20:19
rafael_carrerasara a esperar quan es fa, que no ho sé20:20
wagafoque la regidora porti carquinyolis20:20
JOSEPGALLART1ok cuan sapigem data faig la peticio20:20
rafael_carreras+1 carquinyolis20:20
JOSEPGALLART1potser a canvi tindreu que atendre els Mitjans20:21
JOSEPGALLART1pero ja i podem comtar20:22
wagafotu ets El més mediatic20:22
rafael_carrerasbé, doncs ja estem20:23
rafael_carrerasvaig a fer una copeta20:24
rafael_carrerasbona nit20:24
rafael_carreras#####################################################20:24
wagafobona nit20:25
wagafoquit20:25
JOSEPGALLARThttp://www.caldesdemontbui.cat/plana.php?idplana=263&idp=260&directori=84120:26
JOSEPGALLARTjo no llegeixo, no ser si falla la connexió20:30
Gosset_Inofensiubona nit20:47
JOSEPGALLARTbona nit20:47
Gosset_Inofensiuper casualitat hi ha pas cap viquipedista per aquí?20:47
JOSEPGALLARTjo no20:47
Gosset_Inofensius'han d'actualitzar bastantes coses sobre ubuntu gnome etc a viquipedia20:48
Gosset_Inofensiuok20:48
Gosset_InofensiuxD20:48
JOSEPGALLART:-/20:48
JOSEPGALLARTbona nit20:50

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!