/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/07/01/#ubuntu-cat.txt

josepgallartbona nit a tots20:01
wagafobona nit!20:01
rafael_carreras############################################################20:01
rafael_carrerasbon vespre20:01
SiscoGarciabona nit a tots20:01
rafael_carrerasavui tenim un tema només20:02
rafael_carrerasOpcions per la Ubuntu Global Jam de setembre (o agost)20:02
rafael_carrerasOn podem fer la UGJ? a La Mina un altre cop? O a la nova sala ubuntaire de Caldes de Montbui?20:02
rafael_carrerasel josepgallart va oferir una sala nova on hi ha ordinadors amb ubuntu20:02
rafael_carrerasa Caldes, clar20:02
wagafojo diria caldes, ja anem a la mina per a la festa20:02
rafael_carrerasi en realitat l'ofereix la Roser :)20:03
josepgallartjeje20:03
rafael_carrerassí, ja que ofereixen el lloc, a mi m'agrada anar on em conviden20:03
rafael_carrerasel cas és que encara no sé quan serà la ugj20:03
rafael_carrerasl'any passat la van fer l'últim dissabte d'agost20:04
rafael_carrerasi fa dos anys era al setembre20:04
wagafoara ho miro, deu editar al calendari20:04
SiscoGarciaa mi també em sembla bé anar a Caldes... tinc molt bon record de l'altra ugj ;)20:05
josepgallartel lloc es totalment diferent20:05
rafael_carrerasem fa l'efecte que van avançant les feines del cicle de manera que no queda temps entre el llençament de versió i les feines pròpies de la segúent20:05
rafael_carrerasjosepgallart: de wifi estarà bé, oi?20:06
wagafoNO hi és al calendari d' Ubuntu20:06
rafael_carreraswagafo: ja m'ho temia20:06
josepgallartsi, ames conexio per cable20:06
wagafoo NO ho trobo...20:07
rafael_carrerasal LoCo Directory tampoc no hi és20:08
SiscoGarciajo no patiria gaire, ja ens n'assabentarem20:10
SiscoGarciacert que no podem organitzar-nos bé, però ara mateix no podem fer res :(20:10
wagafosegurament l'anunciaran aviat20:10
rafael_carrerasbé era només per tenir present que més o menys serà per aquelles dates20:11
rafael_carrerasalguna cosa més?20:11
josepgallarttan aviat sapigem el dia jo demano el espai i convirmo amb un correu al equip20:12
wagafores per aquí20:12
rafael_carrerasmolt bé, doncs ja estem :)20:13
rafael_carreras#######################################################################20:13
SiscoGarciabona nit!20:13
rafael_carrerasbona nit20:13
josepgallartbona nit20:13
wagafoadéu bona nit!20:13
Guillem_Hpola bona nit21:51
Guillem_Necesito el disc d'instal·lació de Xubuntu21:52
Guillem_guillemlopez@yahoo.es21:53
Guillem_Necesito el disc d'instal·lació de Xubuntu21:57
Guillem_Necesito el disc d'instal·lació de Xubuntu22:00
Gosset_Inofensiuhmmm22:00
Gosset_Inofensiui el repositori?22:00
Gosset_Inofensiuque no va22:01
Gosset_Inofensiuubuntu.cat22:01
Guillem_Com s'utilitza el repositori ?22:01
Gosset_Inofensiuhttp://xubuntu.org/getxubuntu/22:02
Gosset_Inofensiuk tens22:02
Gosset_Inofensiu32 bits o 64¿22:02
Gosset_InofensiuPer què tanta gent s'està passant al Xubuntu? xD22:02
Guillem_Es mes lleuger i GNOME mes lleuger que Unity22:03
Guillem_vull reciclar ordinadors vells22:04
Gosset_Inofensiuah llavors sí22:05
Gosset_Inofensiuo fins i tot lubuntu22:05
Gosset_Inofensiui encara n'hi ha de més lights22:05
Gosset_Inofensiuel més light que conec és el puppylinux xD22:05
Guillem_Gracies per l'enllaç ;-)22:05
Gosset_Inofensiude res, per això està Sant Google22:06
Gosset_Inofensiuei xo jo amb gnome classic vaig molt lleuger22:06
Gosset_Inofensiuvull dir la sessió de fallback de gnome22:06
Gosset_Inofensiuun francès va portar el gnome panel a 3.x22:07
Gosset_Inofensiui va bastant bé22:07
Guillem_Google no es sant. Es un dimoniet de filtre22:07
Gosset_Inofensiuhehe22:08
Gosset_Inofensiudiga'm una alternativa22:08
Gosset_Inofensiuyahoo?22:08
Guillem_Yazy, un buscador P2P22:09
Guillem_Fa unes cerques molt originals i curioses22:10
Guillem_He de desconectar que el meu pare te el mono d'internet :-D22:12
Gosset_Inofensiuaquests vailets22:20

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!