/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/07/02/#ubuntu-fi.txt

smoinenmitä tapahtuu, jos poistan Ubuntun salasanoista (Salasanat ja salausavaimet) "Salasanat: login" -avaimen?09:31
smoinenongelmana on että saan nyt jatkuvasti "Avaa oletusavainnippu" -dialogin enkä tiedä salasanaa09:32
smoinentuota alkoi tapahtua pari päivää sitten, itse en ole salasanoja muuttanut09:33
jkorkean_http://linja-aho.blogspot.fi/2012/07/adressi-aallon-opetuksen-laadun.html09:37
jkorkean_sori, väärä kannu09:39
=== HiskiBoy__ is now known as HiskiBoy
=== motalc^ is now known as motalc
* 16SABILLY painaa aina molempia15:38
=== 16SABILLY is now known as mkaysi
=== mkaysi is now known as NSSTUPID
=== NSSTUPID is now known as Mkaysi
=== HiskiBoy_ is now known as HiskiBoy
=== kingkong|aw is now known as kingkong
=== HiskiBoy_ is now known as HiskiBoy

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!