/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/07/09/#ubuntu-cat.txt

=== user is now known as reina
=== dpm is now known as dpm-bbl
=== dpm-bbl is now known as dpm
Gosset_Inofensiuhola14:03
tsdgeoshola14:13
Gosset_Inofensiualguien trabaja con varios perfiles de firefox a la vez?14:22
Gosset_Inofensiuups14:22
Gosset_Inofensium'he equivocat de finestra14:22
Gosset_Inofensiuel que volia preguntar és això però14:23
Gosset_Inofensiuvull tornar a Firefox14:23
Gosset_Inofensiuperò acostumat als "Usuaris" de Chrome em sobta que amb el Firefox sigui tan poc intuïtiu treballar amb diferents perfils alhora14:24
Gosset_Inofensiua algú li va més lent el firefox que el chrome en carregar pàgines?20:47
jordisayolno ho sé, jo només faig servir firefox20:47
jordisayolBTW pots codificar en UTF-8? així veurem els accents tal com són20:48
Gosset_Inofensiuesteu en una reunió?20:48
jordisayolno, que jo sàpiga20:49
Gosset_Inofensiuokk20:49
Gosset_Inofensiujo es que m'estic passant al Firefox altre cop20:49
Gosset_Inofensiuno m'agrada la filosofia de Google20:49
Gosset_Inofensiuen fi...20:49
Gosset_Inofensiuel que passa és que no trobo la manera de tenir oberts diferents perfils alhora20:50
Gosset_InofensiuChrome té Usuaris que es poden obrir fàcilment20:50
Gosset_Inofensiu:(20:50
jordisayolho sento, no et puc ajudar20:51
Gosset_Inofensiuaixò de tenir múltiples personalitats é  lo que té20:51
Gosset_Inofensiu_'p20:51
Gosset_Inofensiuper cert20:52
Gosset_Inofensiuem vull canviar el nick a ubuntuforums20:52
Gosset_Inofensiui tambe a ubuntu.cat20:52
Gosset_Inofensiupq em fa vergonya usar aquest20:52
Gosset_Inofensiuvull posar la meva id real20:52
Gosset_Inofensiusabeu si és possible?20:52
jordisayolni idea. segurament hauràs de crear-ne un de nou20:53
Gosset_Inofensiuok20:53

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!