/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/07/09/#ubuntu-tr.txt

Fatih_Mvaradero, usb üzerinden devamlı kullandığın bir usb stick kullanıyor musun?13:03
Fatih_MYapmak istediğim şey internete erişmek isteyipte laptopım yanımda olmazsa, usb üzerinden herhangi bir bilgisayar aracılığıyla nete çıkabilmek..13:03
Fatih_Mvaradero, ping13:13
varaderoslm18:46

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!