/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/07/12/#ubuntu-se.txt

Philip5realubot: trodde att minst du skulle vara vaken och underhålla kanalen så här dags00:18
realubotDet är klart att jag är vaken.01:32
realubotFrågan är varför Phillip sover?01:33
madbearhäjje01:35
realubotmadbear: Hello maddy. Vad gör du uppe mitt i natten?02:03
ibmkodein snackar skit om sudo touch /forcefsck den gör inte alls samma sak som sudo fsck -f -c03:47
ibmkodein som sagt snackar skit03:47
ibmvet någon hur man kan köra sudo fsck -f -c vid omstart av datorn03:47
ibmsudo fsck -f -c för att den ska leta efter alla sektorer och cluster och även alla gnu/linux hårddisk partitionerna03:47
andolibm: Ifall du vill att folk ska hjälpa dig så är det inte direkt produktivt att vara otrevlig mot de som försökt hjälpa.03:53
realubotibm: Vad är det du vill göra då?04:05
ibmköra sudo fsck -f -c automatisk vid nästa om start av datorn04:07
ibmalltså på alla gnu/linux hårddisk partitionerna04:10
realubotibm: Varför vill du göra det? Vad är problemet och varför tror du att fsck kommer att hjälpa?04:10
ibmjag vill att den letar efter alla sektorer och cluster04:11
realubotibm: Letar efter? Vill du att fsck ska undersöka filsystemen på hårddisken och reparera ev. fel?04:11
realubotibm: Var har du fått fsck -f -c ifrån? -f och -c finns ju inte med i manualsidan till fsck: http://manpages.ubuntu.com/manpages/hardy/man8/fsck.8.html04:12
ibmja det stämmer bra och alla andra gnu/linux hårddisk partitionerna04:13
realubotibm: Om du googlar på problemet så ser du att dom föreslår: sudo touch /forcefsck04:14
ibm-f är för att tvinga alltså force och -c är för att den ska leta efter alla sektorer och cluster04:15
realubotibm: Hur vet du att -f är force och -c är för att leta efter alla sektorer/kluster?04:16
realubotibm: Var står det?04:16
ibmproblemet är när jag kör sudo fsck -f -c säger den att filsystemet är monterat och därför kan den orsaka allvarliga fel jag har även försökt med unmount eller umount04:17
realubotibm: Du kan inte köra fsck på ett monterat filsystem och det är därför du ska använda sudo touch /forcefsck för att köra fsck vid nästa omstart.04:21
realubotibm: Jag undrar fortfarande var du har fått informationen ifrån att du ska använda -f och -c i fsck?04:22
realubotibm: Hur vet du att det står för force och sektorer/kluster?04:22
realubotibm: Var har du fått den informationen ifrån?04:22
realubotibm: Det står inget om -c och -f i fsck manualsida.04:22
ibm-c     This option causes e2fsck to use badblocks(8) program  to  do  a04:23
ibm              read-only  scan  of  the device in order to find any bad blocks.04:23
ibm              If any bad blocks are found, they are added  to  the  bad  block04:23
ibm              inode  to  prevent them from being allocated to a file or direc‐04:23
ibm              tory.  If this option is specified twice,  then  the  bad  block04:23
ibm              scan will be done using a non-destructive read-write test.04:23
realubotibm: Det går inte att köra fsck på ett filsystem som används, d.v.s. på det filsystem som Ubuntu använder när du kör fsck -f -c.04:23
realubotibm: e2fsck ja. Men går det att passa options till e2fsck genom att använda fsck -f -c?04:24
ibmja och det är därför jag vill köra det automatisk vid omstart04:24
realubotibm: Varför använder du inte sudo touch /forcefsck04:25
realubot?04:25
ibmnär man kör fsck så körs automatisk även e2fsck04:25
realubotJo.04:25
realubotMen varför inte sudo touch /forcefsck04:25
ibmför att den inte kollar efter alla sektorer och gnu/linux hårddisk partitionerna04:26
ibmdu kanske frågar hur vet du det, det är helt enkelt för snabbt, alltså det är omöjligt på nån minute gå igenom alla04:28
ibm-f     Force checking even if the file system seems clean.04:30
realubotibm: "If I understand Ubuntu's boot process correctly, init invokes mountall which in turn invokes fsck. "04:30
realubotDet verkar som om det är svårt att köra fsck med -f och -c när du bootar.04:30
realubotDet gör inte det som standard och det verkar som om du måste ändra i koden i en fil som heter mountall.c för att ändra options til fsck.04:31
ibmhur kan man då köra fsck utan att förstöra systemet med unmount eller umount04:33
realubotibm: Varför vill du inte köra fsck med standardalternativen?04:34
realubotVarför måste du ha -f och -c?04:34
realubotVarför går det inte lika bra utan?04:34
ibmför att markera de skadade sektorerna så att det inte skrivs över eller läses i onödan04:35
realubotibm: Du kan väl inte markera skadade sektorer med fsck för att undvika att använda dessa?04:35
ibmjo det är just därför man använder tillägget -f -c04:36
ibm       -c     This option causes e2fsck to use badblocks(8) program  to  do  a04:37
ibm              read-only  scan  of  the device in order to find any bad blocks.04:37
ibm              If any bad blocks are found, they are added  to  the  bad  block04:37
ibm              inode  to  prevent them from being allocated to a file or direc‐04:37
ibm              tory.  If this option is specified twice,  then  the  bad  block04:37
ibm              scan will be done using a non-destructive read-write test.04:37
ibm-f     Force checking even if the file system seems clean.04:37
realubotibm: Om du kör sudo touch /forcefsck så kommer fsck att reparera fel automatiskt och om det är kritiska fel så kommer du att få en fråga om vad du vill göra. Resultatet av fsck hittar du sedan i loggafilen. Där står nog vilka sektorer som är skadade.04:38
realubotibm: Ok. Jag förstår.04:38
ibmnej den kollar bara de filer som finns04:38
ibmjag vill köra fullständigt04:39
realubotibm: http://www.cyberciti.biz/faq/can-i-run-fsck-or-e2fsck-when-linux-file-system-is-mounted/04:45
realubotibm: Där verkar du ha ett förslag på lösning för hur du ska köra e2fsck. Du ska hur som helst INTE köra fsck eller e2fsck på ett monterat filsystem.04:45
realubotNär du har gjort som i guiden kan du ju köra: e2fsck -f -c /dev/sdaX där sdaX är t.ex. sda1, sda2 eller vad din partition som du vill köra e2fsck heter.04:47
realubotPå egen risk!04:47
geckoSå är det dags att börja göra lite nytta igen04:48
realubotgecko: Gör barn.04:48
geckorealubot< Nä fy för den lede04:48
realubotgecko: Hehe.04:49
realubotgecko: Hur går det med huset då?04:49
geckorealubot< Jodå det går bra. Men det är mycket att göra just nu04:49
realubotgecko: Jag förstår det. Alltid mycket att göra vid flytt m.m.04:50
geckorealubot< För att inte prata om en vildvuxen trädgård04:51
ibmrealubot jag kan inte köra (a) alternativet med umount den tillåter inte det04:51
realubotgecko: Usch då. Jag är inte alls förtjust i trädgårdsarbete.04:51
ibmrealubot ibm@ibm-laptop:~$ sudo umount /04:51
ibmumount: /: enheten är upptagen.04:51
ibm        (I vissa fall kan användbar information om processer som04:51
ibm         använder enheten hittas med lsof(8) eller fuser(1))04:51
ibmibm@ibm-laptop:~$04:51
realubotibm: Körde du init 1 innan då?04:51
geckorealubot< Men det är en grej som jag verkligen gillar. Vad du är uppe tidigt då04:52
realubotibm: Det står ingenstans att du ska köra umount /04:52
realubotDu ska köra init 1 och sedan umount /home och sedan umount /dev/X där X ska bytas ut mot sda1, sda2, sdb5 eller vad partitionen du ska avmontera nu heter.04:53
realubotgecko: Tidigt? Du menar sent?04:53
ibmrealubot är det init sen en etta eller bokstaven l04:53
realubotEn etta.04:54
geckorealubot< Kom inte och säg att du inte lagt dig ännu?04:54
realubotibm: Du ska nog köra umount / men först init 1.04:54
realubotibm: Så du hade nästan rätt.04:54
realubotgecko: Jo. Tyvärr. :)04:54
ibmrealubot jag vill köra detta på partitionen /04:54
geckorealubot< Götapetter04:55
realubotibm: / är ingen partition.04:55
realubotDet är roten i filsystemet.04:55
realubot*monteringspunkten04:55
realubotibm: Kör init 1 och sedan umount /04:56
realubotDärefter kör du e2fsck -f -c /dev/sdX. Du får själv kontrollera vilken partition du ska köra e2fsck på.04:56
coffeBarre,  ping04:57
realubotJag hoppas inte att jag rörde till det för ibm.05:02
coffehoppas jag med05:05
ibmrealubot init 1 gick inte att köra så jag körde sudo init1 och allt blev svart skärmen och knapparna slutade att svara05:10
ibmrealubot jag menar sudo init 1 jag blev tvungen att stänga av datorn helt05:11
cofferealubot,  +1 för  ny version av klassiska alt+f4 finten :P05:12
ibmrealubot jag försökte igen och det händer samma sak05:13
coffeibm,  vad är problemet ?05:13
ibmrealubot då är det kanske inget etta05:13
realubotcoffe: Han vill köra kommandot e2fsck -f -c på partitionen där / är monterad.05:15
realubotcoffe: Därför föreslog jag: init 1; umount /; e2fsck -f -c /dev/sdX05:16
realubotMen tydligen fungerar inte det ...05:16
cofferealubot,  aight .05:16
coffeförstår tanken att gå ner i root init bara05:17
cofferooten kollas ju lite då å då vid omstart..  ska gå att tvinga fram en koll nästa omstart.05:17
realubotTanken var att runlevel 1 skulle göra det möjligt att avmontera systemet men det verkar ju inte riktigt fungera hela vägen.05:17
coffeibm,  varför behöver du kolla din filsystem ?05:18
realubotibm: sudo touch /forcefsck rekommenderas överallt men ibm vill inte köra detta för han vill ha sepciella options på e2fsck. sudo touch /forcefsck kör fsck med standardalternativ.05:18
realubotcoffe: Det där var till dig.05:18
cofferealubot,  okey05:19
coffedå hade jag  bootat från usb och kört det.05:19
ibmför att markera de skadade sektorerna så att det inte lagras där någon fil05:19
realubotHur fungerar det med ett krypterat filsystem egentligen?05:19
realubotAtt köra e2fsck -c -f?05:19
realubotOm Hemkatalogen är krypterad? Spelar inte det någon roll?05:20
ibmden vanliga fsck utan -c kollar bara de filer som finns redan lagrade05:20
ibmså jag vill få den att starta automatisk vid omstart05:21
realubotJag kanske tänker fel om krypteringen. Det spelar kanske ingen roll vad som ligger på hårddisken. Om filen är krypterad eller ej.05:21
ibmsom man kan göra på t. ex. windows os05:22
realubotibm: Vet du att din hårddisk är skadad eller varför är du så noga med att leta efter skadade sektorer?05:23
ibmja det vet jag det finns två sektorer05:23
coffehttp://www.cyberciti.biz/faq/linux-force-fsck-on-the-next-reboot-or-boot-sequence/#comments05:23
coffedär  inlägget av AJ  tror jag kan hjälpa dig05:23
ibmalltså som är skadade05:24
coffeska inte systemet själv om de känner av att dom är skadade sluta anv det ?05:24
realubotcoffe: Varför skulle det hjälpa?05:25
realubotcoffe: Där står ju bara hur man skapar filen http://www.cyberciti.biz/faq/linux-force-fsck-on-the-next-reboot-or-boot-sequence/#comment05:25
realubotforcefsck under / ?05:25
cofferealubot,  nej en bit ner  hur man anv init05:25
coffetelinit 1 och 2 är det tydligen ..05:25
coffeär en comment jag menar .. inte själva inlägget05:26
realubotcoffe: http://www.cyberciti.biz/faq/linux-force-fsck-on-the-next-reboot-or-boot-sequence/#comment-5718805:26
realubotDär?05:26
coffeyes05:27
coffeibm,  annars under boot .. så välj boota rescume mode.. där kan du få root console05:27
realubotDet var ju på cyberciti.biz som jag hittade rådet om init 1.05:27
coffejag letade mest om man kunde sätta växlar05:28
ibmdet är fortfarande utan -f -c05:28
coffeibm,  lägg till de options du behöver när du sedan kör det05:28
ibmjag behöver köra med -f -c05:28
ibmjag fattar inte vad du menar05:29
ibmhur då05:29
coffeibm,  jag hade bootat från cd/usb alt valt rescude boot  .. för att via de får en console .05:30
coffeom man bootar i rescue , så kan man bli droppad i ett root  shell för att kunna göra sånt här05:30
ibmlåt oss säga det alltså återställningsläget de får jag root men hur ska jag göra sen05:32
cofferealubot,  e2fsck har ju en config fil .. antar man kan där skriva in de default options man vill ha05:33
ibmfilsystemet är fortfarande monterat05:33
coffedu väljer montera det i  ro05:33
coffeabsolut enklast.. har du ett usb minne ?05:33
ibmva>?05:34
coffeeller installations cd  ?05:34
ibmhar ingen sån05:34
realubotcoffe: Jag har inte en susning.05:34
coffeibm,  inget usbminne ?05:34
ibmnej05:34
coffeska starta en virt maskin05:35
ibmjag brukar spara mina grejer bara online05:35
realubotibm: Köp ett USB-minne på 2GB+. :)05:35
realubotDet är bra att ha och kostar inte mycket.05:36
ibmbara för det här05:36
coffeibm05:36
coffeom du bootar å vbäljer rescue05:36
coffeså får du en meny05:37
realubotibm: Hur installerar du Ubuntu om du inte har USB eller CD?05:37
ibmhade en gammal skiva05:37
coffeibm har du möjlighet att vara här via en annan dator ?05:37
coffeså kan vi ta det steg för steg ?05:37
ibmnej05:38
ibmhar den här05:38
Screedogod morgon05:39
ibmmen vad ska jag göra efter jag har fått root05:39
ibmvad ska jag skriva där det är ju fortfarande ett monterat filsystem05:40
coffeibm,  mount -oremount,ro /05:40
coffeja de varnar för det. men dǻ systemet inte kan skriva till det. så ska de vara säkert.05:41
coffejag gjorde precis ett test på en av mina lokala maskiner05:41
ibmvarför funkar inte umount05:41
ibmeller liknande05:42
coffeför du inte kan ta bort de system du startat från .05:42
coffemen jag håller med realubot  skaffa ett usb minne .. kostar knappt något .. och är alltid bra att ha05:42
ibmfast när fsck kommer upp så är inte filsystemet monterat05:43
ibmden monteras efter alltså när fsck är klar05:43
realubotScreedo: Good morning.05:44
coffeibm , de jag just tipsade om.. testade jag själv precis05:45
ibmok05:45
ibmalltså mount -oremount,ro /05:46
ibmutan sudo05:46
ibmeller med05:46
coffedu ska vara root i de läget05:46
ibmalltså då utan05:47
ibmeller05:47
coffeja  onödigt köra sudo om du är root05:47
ibmok05:48
ibmtusen tack för alla för hjälpen jag testar det lite senare05:48
cofferealubot,  lite OT , försökte  byta disk i min  netbook igår ..  slutade med jag i desperation föröskte uppdatera min wintendo till v8,   gick inget vidare men slängde in 8:an ..   detta os som ska vara gjort för plattor och så .. tyvärr kan man inte köra ett program för  upplösningen på skärmen är för dålig.05:49
realubotcoffe: 1. Vad är ett Wintendo? 2. Det låter konstigt att upplösningen var för dålig? Kass drivrutin till grafiken?05:53
HaffeWhat is up?06:00
cofferealubot, fundera på de du :P  2, på netbooks så har man inte så stor skärm .06:01
realubotcoffe: Windows 8 är ju gjort för att kunna användas på surfplattor och dom har ju typ samma storlek som netbooks? Eller surfplattorna kanske har högre upplösning än netbooksen?06:03
realubot*Windows 8 Metro, menar ja.06:04
realubot*jag06:04
cofferealubot,  precis .. de var det jag trodde med06:05
HaffeÄr ni en fisk?06:08
coobrafulfisk06:08
coobraeru06:08
HaffeVrooooom!06:09
coffecoobra,06:09
coobracoffe06:10
coobrahmms06:10
coobrakaffe06:10
coffeja tack06:11
prtzb /win 1606:38
Barrecoffe: ping06:51
Barrecoffe: s/i/o/06:52
Barrecoffe: pong alltså =)06:53
larsemilheeeeej alla07:04
larsemilBarre: shit du har varit här mycket senaste dagarna. semester eller? ;)07:04
larsemilkodein: har kanske också semester? för honom har jag knappt sett alls i det sista07:05
Barrelarsemil: nej, jag jobbar. Väldigt sällan ute hos kund nu under sommaren så jag har tid att hänga lite extra här =)07:11
Barrelarsemil: så... hur blir det med min guide? Är det Jelly bean du kör?07:12
larsemilnej jelly bean har inte kommit i någon rom än07:19
larsemilde håller på att merga den till cyanogen07:19
larsemildet kommer bli cyanogen 1007:19
larsemilalla telefoner som kan köra cyanogenmod 9 kommer att få 10. De skrev om nästan hela kodbasen inför nian så det kommer inte ta så lång tid att merga JB -> cyanogen. DOCK så var det större förändringar i JB än vad man trott så det kommer att ta lite längre tid07:21
larsemilslutet på sommaren skulle jag tro07:21
larsemilBarre: http://download.chainfire.eu/196/CF-Root/SGS3/CF-Root-SGS3-v6.4.zip07:23
larsemildet där är rootfilen07:24
larsemilBarre: windows eller linux?07:25
larsemilBarre: www.glassechidna.com.au/products/heimdall/07:25
larsemilladda hem det där07:25
christofferJaha, vad är på gång här då? ..roota telefoner eller?07:36
christofferjag har precis konstaterat att detta är veckans bästa slösurfar dag07:36
coffeBarre,  testa inte win8 på din netbook..  du kan inte köra ett skit .07:36
coffelarsemil,  Barre  JB släpps som sourcecode idag.. så snart kommer nog nya rommar.07:37
coffelarsemil,  å Barre  testa android notifyer ..  bra smutt07:39
Barrelarsemil: jag väntar nog på JB. Kommer nog inet hinna leka med telefonen ialla fall ...07:50
Barrecoffe: varför skulle jag vilja köra win8? :)07:50
coffeBarre,  de sa jag inget om.. bara berättade..07:51
Barrecoffe: android notifier har jag kör lääänge :P07:51
Barrecoffe: windows kommer inte in i mitt hus där hemma, så det är ingen risk...07:51
coffetills jag övertygat mina vänner om att anv talk eller skype är jag illa tvungen att ha det på någon dator.. samt spelmaskinen07:52
HaffeVad kör de?07:58
HaffeWindows Live messenger?07:58
coffeja msn , precis07:59
larsemilnågot sql orakel? http://codepad.org/7oFWejOb09:04
larsemilvill hämta tabell1.epost till tabell2.epost om raderna har samma username och tabell2.epost='string'09:04
coffelarsemil,  ska du flytta över poster ? eller uppdatera ?09:06
larsemilom tabell2.epost = 'string' hämta tabell1.epost where tabell1.username == tabell2.username09:06
coffemåste testa .09:07
coffelarsemil,  borde bli update table2 set epost=table1.epost where table2.user=table1.user and table1.epost = 'string'09:10
coffeom nu = 'string' fungerar09:10
Barrelarsemil: du skrev fel i http://codepad.org/7oFWejOb va?09:16
Barresista statemend skall vara tabell2.epost, inte tabell2.username?09:17
Barrelarsemil: UPDATE tabell1 t1, tabell2 t2 SET t2.epost=t1.epost WHERE t1.user=t1.user AND t2.epost='default'09:17
Barrelarsemil: ^ är helt opbeprövat09:17
coffejag tror mer på min lösning.09:18
Barreooops... typo09:18
Barrelarsemil: UPDATE tabell1 t1, tabell2 t2 SET t2.epost=t1.epost WHERE t1.user=t2.user AND t2.epost='default'09:18
Barrecoffe: det är ju "samma" lösning =)09:19
Barrenu ser jag... att larsemil skrev tabell2.epost='string' här med 'default' i länken09:20
coffenja du låser ju bägge tabellerna med din update statment .09:20
Barredet är sant09:20
Barrekanske är onödigt när det inte skall ske några förändringar i tabell2, men teoretiskt skulle det gå att ändra i tabell2 som skulle förändra förutsättningarna för körningen undertiden vilket (beroende på vad man vill uppnå) kanske skulle vara bra att man låste även tabell2 under körningen09:22
coffefast du menar t1 nu va ?09:23
Barreja... det menar jag =)09:24
coffeför det är t2 som ska uppdateras från t109:24
Barrenu lunch09:25
coffeja tack09:25
spixxMorrn10:12
Ezimgoddagens kanalen10:36
Dynamit_devcoffe msn = Microsoft Social Network10:39
Dynamit_devMicrosoft Network om jag ska vara noga10:40
EzimDynamit_dev: :) okej. intresseklubben antecknar.10:42
Dynamit_devrätt ska vara rätt Windows Live Messenger har ju inte med Microsoft Network att göra om man ska vara noga Ezim10:43
Ezimsant10:44
Dynamit_develler har med Windows Live Messenger att göra har det ju på sätt och vis men inte på det sättet folk brukar använda det muntligt10:44
Ezim:) Dynamit_dev hur kom du in på windows live messenger diskussionen?10:46
Dynamit_dev<Haffe> Vad kör de?10:46
Dynamit_dev Windows Live messenger?10:46
Dynamit_devsedan avr det ju flera timmar tillbaka men såg det inte först nu10:46
Dynamit_devvar10:46
Ezimhttp://www.omgubuntu.co.uk/2012/07/will-the-ubuntu-phone-os-look-this-good10:47
Dynamit_devSer ju ut som utseendet är lite snott ifrån Nemo, MeeGo, IOS10:50
Ezimnja tycker det ser ut som unity men i mindre format :)10:56
EzimPhilip5: kena.11:18
Philip5kena11:18
coffetips/råd på bra sätt att hantera ip adresser , blir ju mer än mycket nu med ipv611:19
EzimPhilip5: för dig som gillar ha koll: http://pkgsubmit.mageia.org/11:19
Ezim:)11:19
Dynamit_devtänk om man hade lyxen att ha IPv6 mejlade ISP förut för länge sedan och frågade hur det såg ut med deras IPv6 möjligheter där jag bor för de testar det just nu, men har inte fått svar än, de brukar vara snabba på att svara annars11:27
HaffeJag har ipv6.11:30
HaffeIofs har jag gbit direkt ut på sunet också.11:30
HaffeDet hade varit kul att testköra lite linuxtorrentar på den uppkopplingen.11:31
Philip5Ezim: mycket där som inte är så intressant för mig11:33
EzimPhilip5: tssss... :)11:33
Philip5Ezim: och så ser jag inte dig som user där bland uploaders ;)11:34
EzimPhilip5: kanske för att jag har en mentor :).11:35
Philip5så pass11:37
Philip5vad är det för grejer som du tagit dig ann att packa åt dem? något spännande?11:37
EzimPhilip5: jepp. sedan har jag inte behövt porta saker till mageia på ett tag. nöjd som det är.11:37
EzimPhilip5: pdfmod11:37
Philip5aha11:37
Ezimsedan andra paket11:37
Ezim:) inget som intresserar dig11:38
Philip5antagligen inte :D11:38
Philip5jag är ju så kräsen11:38
Ezimtänker även sopcast (har den just nu bara hos mig själv) till mageia också11:38
Philip5innehåller inte den binärer bara som inte är öppna?11:39
Philip5hur hanterar mageia binära blobs?11:40
Philip5några policys om det?11:40
larsemilhttp://www.dalnix.se/ata-tarta/ <-- alla som är tårtsugna...11:41
Haffelarsemil: Var ligger "kontoret"11:42
HaffeSka vi gissa på Stockholm eftersom det inte står någonting utsatt?11:42
EzimPhilip5: menar du sådant som skype?11:42
Philip5larsemil: jag tänkte att det var någon som bakat en ATA-tårta :D11:42
Philip5lite för nedig där11:42
EzimPhilip5: man aktiverar bara non-free och tainted repot... så har man det mesta prop..11:43
Philip5oki11:43
EzimPhilip5: mandriva var tvungen lägga till repo för sådant.. det minns du nog :)11:44
EzimPhilip5: http://easyurpmi.zarb.org/11:44
Ezimbehövs ej för mageia11:45
EzimPhilip5: :) du kommer gilla mageia... testa11:48
larsemilHaffe: posten uppdaterad.11:48
larsemilHaffe: och så står det alltid i footern11:49
EzimPhilip5: enda repon jag behövde lägga upp utanför mageia egna var för google chrome och google talk11:49
Philip5einand: något för dig som ska ha stora feta grejer?! :D  http://www.fotosidan.se/cldoc/nikon-utvecklar-800-mm-tele.htm11:52
larsemilBarre coffe tack funkade perfekt12:15
coffegött12:19
Barreså.. valde du att låsa båda tabellerna eller inte? :)12:22
larsemillåste båda! thats how i roll12:23
Barre\o/12:23
larsemilhttp://www.mio.se/produkt/Rival-Hornsoffa/M1473849/ vad tror ni om en sån här till kontoret?12:31
Barretja... hur ser kontoret ut? får den plats etc...   den var ju inte så dyr så varför inte =)12:37
defektznytt tangentbord. fan va fint12:49
* Barre har bestämt sig för att totalt bygga om hela mail-miljön. jobbigt men sköj13:04
HaffeOk, nu regnar det.13:48
RoukoHejalla13:57
HaffeHej hej.13:58
andolBarre: Från vad till vad?14:35
geckoNu har jag fått internet i mitt nya hus. Och till min glädje ser jag att det är 1 Gb-anslutning14:43
geckoOch ett helt perfekt rum för servrar finns också. Kyligt och bra utan att vara någon fukt14:44
geckoNu gäller det bara att hitta en bra väg för K5-kabeln14:46
geckoOch detta rum ligger lite på sidan om i huset. Vilket har sina fördelar14:47
defektzhttp://www.enlightenment.org/p.php?p=about/terminology&l=en15:18
defektzcool15:18
maxjezyKebabpizza 275 krModifierad: Tomatsås, Ost, Skinka, Kebabkött, Salami. Extra mycket Kebabkött.Ata Special65 krModifierad: Tomatsås, Ost, Skinka, Salami, Fetaost, Oliver, Tomater (färska)15:55
maxjezydär har alla tards något att dräggla över!15:56
Barreandol: samma komponenter men en tightare och bättre integration, postfix, dovecot, amavis-new, spamassassin, clam-av, roundcube och mitt egna admingränssnitt kring det.16:01
Barreandol: som det är nu är det för mycket "lapptäcke"16:01
andolBarre: Ah, göra om, göra rätt alltså?16:03
Screedonågon som använder truecrypt? har en liten fundering innan jag tänkte prova det, om jag skall skapa en truecrypt mapp på min ubuntu 12.04 maskin, kan jag skapa en eneht i en win7 maskin av den krypterade mappen?`16:03
andolScreedo: Utifrån vad jag har förstått av Truecrypt så ska det inte vara några problem.16:04
andolScreedo: Antagligen lättast ifall du baserar Truecrypt-container på en egen partion, kontra en fil i ett befintlig filsystem.16:05
Screedook, låter nice. skall man skapa mappen via win7 maskinen eller installera treucrypt i ubuntu maskinen och skapa den där, sedan skapa en enhet i win7 av den befintliga mappen?16:05
Barreandol: lite så, men min nuvarande mail-implementation har lite mer än 7år på nacken där jag adderat lite features/functions under årens lopp. (gått från Courier till dovecot, gått från postfix->exim->postfix samt gått från spamassassin direkt till att gå via amavis-new) så det är lite "legacy" problem16:05
andolScreedo: Borde inte spela någon roll var du skapar containerna, men som sagt, låt den vara en egen partion, så slipper du bry dig om att ha rätt filsystem monterat i övrigt.16:06
Screedolåter vettigt16:06
andolScreedo: Sen antar jag att det hjälper att ha rätt filsystem inne i containern.16:07
andolBarre: Ah16:07
andolBarre: Ska inte passa på att titta lite på DKIM, SPF, etc när du ändå håller på?16:07
BarreSPF körde jag för många år sen, men "tappade" bort det när jag bytte dns-leverantör. Men självklart... DKIM?16:08
andolBarre: DKIM signerar innehållet (samt grundläggande headers) i mailet, mot en (publik) nyckel som finns i DNS.16:09
Barreandol: ahhh... nej, DKIM får vänta. Festina lente. En sak i taget. Men det kommer så småningom implementeras.16:10
Barreblir så svårt att felsöka om jag gör för många förändringar på en gång :)16:10
Barreandol: just nu håller jag på att spackla mitt nybyggda förstärkta golv i källaren där racken skall stå =)16:11
Barres/racken/racket/16:11
andolBarre: Rätt lugnt att implementera i efterhand, och då det sker som en separat händelse i Postfix borde det inte spela någon större roll på integrationen i övrigt. Särskilt inte då DKIM i regel enbart signerar på domännivå, och inte specifik användarnivå.16:12
Barreandol: samma sak med SPF, enkelt litet TXT entry i DNS och en liten konfiguration i postfix16:13
andol(Finns förvisso definierat att signera med DKIM på användarnivå också, men används i regel inte, och lär tydligen vara mindre väl implimenterat i praktiken.)16:13
andolBarre: Japp, gäller bara att tänka till hur man vill ha sin SPF, i relation till forwarders etc. Själv använder jag min SPF enbart i en vitlistande roll, och kör Neutral som fallback.16:14
Barreförövrigt var jag tvungen att åka förbi min föredetta arbetsgivare eftersom jag "råkat" registrera en av mina domäner med arbetsmail-adressen och glömt bort pw till nunames.nu.  #fail16:15
Barrelöste sig snabbt dock16:15
andolBarre: Faktiskt :P16:15
andolBarre: Ingen lösenordsdatabas?16:16
Barreandol: jo, nu men inte då :)16:16
Barrekör lastpass... bra eller anus?16:16
andolBarre: Ingen egen erfarenhet utav lastpass, men tycker mig ha hört en och annan säga bra saker om det.16:17
Barrekänns lite "sådär" att lita på en extern leveranör, men enligt productspec så krypteras allt lokalt och enbart krypterade lösenord sparas i DB.16:18
andolBarre: Själv kör jag med gpg-krypterade textfiler, distribuerade via git. Tycker det känns trygt att kunna dekryptera med hjälp utav standardverktyg.16:20
Barreandol: håller med dig, men har inte lyckats hitta en bra lösning för mobila enheter i den lösningen. Det kanske du har?16:20
andolBarre: Nej, mobilt är det besvärligare. Å andra sidan vill jag inte lita alltför mycket på min mobil.16:22
andolBarre: Utöver det uppenbara problemet att man hela tiden har den med sig, att den är löttsnodd etc så känner jag att jag inte har riktigt lika bra koll på säkerheten vad gäller min mobil kontra en laptop.16:22
swecarpEzim: odustore16:29
defektzEzim: tjo16:35
Ezimdefektz: tjenis. brb. tel.16:39
X-Sleepy-XHej kanalen!16:40
X-Sleepy-XVisst bör man kunna ansluta till en dator i sitt nätverk via sitt externa IP sålänge porten är öppen, även om man sitter bakom samma router?16:42
Barreandol: jag vill kunna "fetcha" ett lösenord från min mobila device på ett enkelt och relativt säkert sätt. Givetvis förstår jag att enkelthet och säkerhet inte riktigt lirar i samma liga, men jag är beredd att göra avvägningar på "viss säkerhet" till förmån för enkelhet.16:42
Barreandol: det behöver inte betyda att jag sparar lösenorden på moin mobila device, men jag vill enkelt kunna komma åt dem16:42
Philip5X-Sleepy-X: om du kör med port forwarding på routern eller något liknande16:42
X-Sleepy-XPhilip5: Ja, min setup är så här: WAN 1.2.3.4 --> DD-WRT 192.168.0.1 (Port Forward 80 = 192.168.0.100) --> Server 192.168.0.100 + Client 192.168.0.200.16:45
Ezimswecarp: vi kan skriva här.16:45
swecarpok16:45
Ezimså vad exakt är det som du gjort ännu?16:46
Ezimeller vad har du kvar att göra16:46
X-Sleepy-XPhilip5: Vad jag sedan försöker göra är: 192.168.0.200 --> DD-WRT --> WAN --> DD-WRT --> 192.168.0.10016:46
swecarpkan man göra instalen på den lösa hdd utan att behöva starta om den här datorn16:46
swecarptyp något terminal tjosan16:47
Ezimhur menar du starta om16:47
X-Sleepy-XPhilip5: Det fungerar om jag gör: Mobil med 3G --> WAN --> DD-WRT --> 192.168.0.10016:47
swecarpEzim:  som vid en vanlig instal boota från cd16:47
Ezimswecarp: så länge du installerat grub på den lösa hdd är du klar16:47
X-Sleepy-XPhilip5: Kan DD-WRT ha någon galen inställning som blockar mig?16:48
Ezimswecarp: när installation är klar, så för du tillbaks lösa hdd till laptopen och monterar den.16:48
swecarpok en vanlig install på lösa hdd från skiva altså16:49
Ezimswecarp: du kan tom använda din stenålders laptop om du är ovan med stationära.. koppla ur stenålders laptopen hdd, koppla in den andra.. kör installation på den.. när det är klar.. dra ut hdd och montera nya laptopen..16:50
Ezimswecarp: jepp.16:50
X-Sleepy-XTracert exempel: tracert www.google.se = 192.168.0.1 --> serverar --> www.google.se Som vanligt med andra ord men detta är konstigt: tracert mittWANip = mittWANip16:50
X-Sleepy-Xden skippar min router i sista exemplet16:50
* X-Sleepy-X blir inte klok på dett16:50
X-Sleepy-Xa16:50
swecarpEzim:  gör ett försök ses senare med resultatet16:51
Ezimswecarp: det kommer fungera. gör nu bara installationen på rätt hdd och välj grub på rätt hdd så är allt fixad.. som jag beskrev igår16:52
swecarpok får se om jag krashar hela systemet16:53
Ezimswecarp: heja heja.. gör du rätt så blir det inga fel... annars :P ny installation tills du får till det16:54
swecarpok vi hörs snart igen förhopningsvis via laptopen16:55
defektzsjukt jobbiga flugor16:55
realubotGod morgon.16:59
Ezimrealubot: :) alltid morgon för dig.17:00
X-Sleepy-XVerkar jobbigt att alltid ha morgon, konstant morgontrött17:03
X-Sleepy-Xvad händer om jag kör sudo tasksel install mail-server en andra gång efter att jag redan gjort det?17:04
christofferX-Sleepy-X, fick du din konfiguration att fungera? ...jag tror inte det går nämligen17:14
christoffernär förfrågan skickas ut på nätet från din router så skickas signalen tillbaka på samma port17:15
christofferoch det blir knas17:15
X-Sleepy-Xchristoffer: nu har jag hittat en intressant tråd om detta och man måste pilla en del med iptables tydligen17:15
christoffermjo17:15
christofferjag ställer in så att all trafik inifrån17:15
christoffersom ska till en viss domän eller ip adress17:15
christofferroutas om direkt till internt ip nummer17:15
X-Sleepy-Xhade aldrig detta problemet med min netgear router...17:15
maxjezyhttp://www.youtube.com/watch?v=up863eQKGUI don't copy that floppy17:16
maxjezyrealubot: kolla videon jag länka17:18
maxjezyen kommentar på youtube : "IF people steal the game, the company make less money" : That is completely untrue17:25
maxjezyvad tror ni, är citatet sant eller falskt?17:26
realubotEzim: Japp. Hur är det med dig i dag då?17:26
maxjezymusik och film lär dom förlora på17:26
maxjezymen musik tror jag artister kan tjäna på att folk stjäl17:27
maxjezyspel och film17:27
maxjezyska de stå17:27
maxjezyspel är ju svårt att göra, musik idag är typ en autotune och kopiera en annans ackord17:27
realubotKaffe!17:28
christoffermaxjezy, http://www.ted.com/talks/don_tapscott_four_principles_for_the_open_world_1.html17:28
christofferden är ganska intressant17:28
realubot"17:29
realubotLösenorden till 450.000 e-postkonton hos Yahoo är på vift. En hackergrupp har lagt ut informationen på sin hemsida.17:29
realubot"17:29
realubothttp://www.dn.se/ekonomi/hackergrupp-slog-till-mot-yahoo17:29
christofferhandlar inte om film, musik osv17:29
christofferutan mer om den öppna världne17:29
christofferrealubot, det var någon subdomän17:29
christofferyahoo voices17:29
christoffersom blev hackat17:29
christoffernågon VoIP tjänst om jag förstod allting rätt eller chat tjänst åtminstonde17:30
christoffernej nu blir det TV17:30
christofferhörs!17:30
maxjezychristoffer: tackar :)17:30
maxjezykikar!17:31
christoffermaxjezy, varsågod17:31
realubot"The last entries in the data dump appear to be linked to IDs created in 2006 - which could mean the listing discovered by the hacker or hackers is an old one that is no longer in use."17:32
einandyahoo dumpen har cirkulerat flera dagar17:39
johanbrXps17:45
swecarpEzim:  det funkar17:45
johanbroops :)17:45
Ezimswecarp: grattis.17:45
swecarpEzim:  det var ju enkelt17:46
Ezimswecarp: om du lär dig lyssna på mig tidigare hade du varit tidigare klar.17:46
Ezimmen du ska som vanligt envisas :)17:46
swecarpfasen det strular nu med starten startade om för att kolla auto login17:48
swecarpEzim:  pm17:49
Ezimrealubot: bara bra. lite småarg då farsgubben köpte flygbiljetter utomlands till mig och lillsyrran feldatum... datum jag och hon ej kan åka...18:27
Ezimså man får fortsätta lida av den svenska sommaren18:27
defektzEzim: jag kan följa med.18:28
defektz:)18:28
Ezimdefektz: haha.18:28
EzimPhilip5: :) swecarp har nu 2 burkar med mageia..19:02
Ezim:P Philip5 bäst för dig att han inte kör cauldron på den ena,,, då lär han alltid vara före dig med paket..19:02
Philip5tss19:03
Philip5han tycker ju inte det är viktigt att vara först utan det ska vara stabilt19:04
EzimPhilip5: nu har han ju 1 burk han kan leka med... men han gillar ju stabilitet.. han kör nog stabila repon19:05
Philip5har ni fått luminance-hdr 2.3.0 final än då? jag packar det nu19:07
Philip5det är ju ett program swecarp pillar med19:07
EzimPhilip5: nee... 2.2.019:10
realubotEzim: Aj då. Det blir till att lägga in Windows på farsans maskin då som straff.19:10
Philip5då blir swecarp ledsen19:10
Ezimrealubot: haha. jepp och fylla den med virus.. han är ju utomlands själv just nu19:11
Philip5Ezim: då har du ju något du kan packa ihop och bidra med... med hjälp av swecarp som säkert vill ha det19:11
EzimPhilip5: jag tvivlar. han är glad att han slipper ppa :).19:11
EzimPhilip5: :) det vill du allt...19:12
EzimPhilip5: :P sedan kanske det inte är så smart packa saker man inte själv vet något om19:16
Ezimjag kommer ju inte förstå om allt är som det ska19:16
Philip5Ezim: men swecarp vet för han använder det. han har även börjat översätta det till svenska19:16
EzimPhilip5: :P för dig är ju användarna försökskaniner... fördelen med ppa... inget ansvar19:17
Philip5tsss19:17
Ezim:)19:17
EzimPhilip5: :) du får testa... jag lovar ej skvallra :P19:19
EzimPhilip5: för 3, kommer man bara använda systemd..19:20
Ezimvilket innebär att sysvinit inte längre kommer behövas som backup, vilket är vad den är nu i 2.19:21
Ezimdefektz: vilken dist kör du nu? Ubuntu? Hade varit skoj faktiskt.19:22
swecarpluminance har jag inte instalerat Philip5  tar för lite bilder som lämpar sig för hdr bilder19:50
swecarpöversättninge ligger på is just nu19:50
Philip5swecarp: du kanske ska bidra med bilder till startupbilden för digikam19:51
Philip5de tar ju emot bidrag som det väljs mellan inför varje release :)19:51
EzimPhilip5: swecarp njuter av vädret... innan dina gudar börjar :P med regn igen20:03
einandsådan här är underbar http://myggfri.nu/Produkter/Visaprodukter/tabid/60/ProductID/167/List/0/Default.aspx?SortField=ProductName%20DESC,UnitCost20:19
einandPhilip5: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150932274717997.419246.583277996&type=1&l=6a16adaa9820:21
geckoEn sak är nu säker. Nästa gång jag flyttar så blir det i en kista20:24
Ezimgecko: gudförbjude..20:24
geckoEzim< Nä Gud gillar kistor20:24
einandgud gillar urnor20:25
geckoGud gillar allt som Han tror kommer till Han20:25
Ezimgecko: det är i för sig sant.. :P20:25
swecarpgecko jag har nu instalerat mageia på laptopen20:26
geckoMina stackars datafingrar är totalt sargade av trädgårdsarbete20:27
geckoswecarp<  Aha. Perfekt20:27
Ezimgecko: applicera kräm på dom..20:28
geckoEzim<  Nja det hjälper nog föga mot såra av rosen buskar och kvistar. Mina armar ser ut som jag blivit misshandlad20:29
Ezimgecko: ajaj.. du kan nu visa musklerna för byns kvinnor... :P20:30
maxjezyblir systemet snabbare om man rensar lite film från diskarna?20:30
geckoEzim< För övrigt så nyttjar inga alphahanar fjollkrämer20:30
maxjezysystemdisken20:30
maxjezytycker systemet blir segt redan efter en månad20:31
Ezimmaxjezy: bör ju inte göra någon skillnad.. då defragmentering inte är något stort problem under *nix20:31
geckoSegt? Då beror det nog på din dator20:31
maxjezyskumt asså20:32
maxjezytycker endå tjejens netbook blir lite snabbare när systemdisken inte är smockfull20:32
geckoMen nu måste jag sova innan jag svimmar av trötthet. Adjö folket20:32
maxjezygecko: rest in peace20:33
gecko:D20:33
Ezimgecko: sovgott gubbtok.20:33
Philip5einand: jag ska till varberg nästa vecka :=21:08
Philip5:)21:08
EzimPhilip5: vad ska du göra i västsverige? :P21:08
Philip5hälsa på mina föräldrar som bor i stuga där21:08
EzimPhilip5: så du är västerlänning :P...21:09
Philip5nej de semestrar bara där21:09
EzimPhilip5: glädjedödare21:09
Philip5hehe21:09
EzimPhilip5: :) västsverige är vackert...21:10
* spacebug- gäspar lite. Däckade i soffan av sockerintag men är nu vaken igen tack vare min nyinköpta espressomaksin hehe21:10
EzimPhilip5: undrar om U-sala är sveriges plattaste stad.21:10
Ezimspacebug-: kaffe så sent? damn :P. realubot styck över dig.21:11
spacebug-hehe21:12
Ezimne nu ska man röra på sig.. syns senare gott folk eller :) imorgon/osv..21:14
realubotHallå tjejer!21:15
spacebug-tjena realubot21:24
realubotspacebug-: Tjenare spacey. Hur är läget?21:28
spacebug-jo tack bra21:29
spacebug-själv då?21:29
realubotspacebug-: Det är väl okej. Jag ska försöka fixa lite middag nu. Vad pysslar du med då?21:29
realubotmaxjezy: Du ska ju lämna 10% av utrymmet på systemdisken i Windows. Annars riskerar systemet att sega ner.21:30
spacebug-realubot: just nu inte mycket21:31
realubotmaxjezy: Men du kanske inte snackar Windows ... Jag vet inte hur det är i Linux.21:31
realubotspacebug-: Du har semester eller?21:31
spacebug-realubot: japp i två veckor till (haft två)21:32
realubotspacebug-: Blir det någon resa då?21:44
spacebug-realubot: tveksamt. Har ingen att resa med22:31
Philip5realubot: men svara spacebug- nu då när han pratar med dig. du som säger att ingen pratar och att det är så tyst här...22:40
Philip5inte bara dissa så där22:40
Markk:D22:41
realubotPhilip5: Vad då svara?23:17
realubotPhilip5: Det var ju jag som ställde en fråga till honom.23:18
realubotPhilip5: Och sluta trolla annars slänge vi ut dig ur kanalen.23:18
realubot*slänger23:18
realubotMarkk: ;)23:18
spacebug-:P23:22
DrGrovGokväll23:31
DrGrovGår det att få in Java 7 i 10.04? Har stött på en del problem kring att få tillgång till min webbank. Kräver Java 7.x. för att slippa in.23:32
realubotByt bank.23:48

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!