/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/07/16/#ubuntu-cat.txt

jordisayolbones08:22
jordisayolalgú sap si a debian/ubuntu hi ha un mètode per desar informació generada pels escripts preinst/postinst, durant el procés de instaŀlació d'un paquet deb?08:24
dpmhola jordisayol, què vols dir exactament amb 'desar' en aquest context?09:01
jordisayolbones dpm. em cal crear un usuari/grup si no existeix, i durant la eliminació em caldria saber si l'ha creat l'escript de instaŀlació o no09:03
jordisayolno sé si a ubuntu hi ha algun mètode estàndard per a desar informació d'aquest tipus09:03
dpmjordisayol, hm, no ho sé, no se m'acudeix cap mètode robust. L'ubiquity crea un registre d'instal·lació, però no sé com n'és de permanent. Em sap greu, no crec que pugui ajudar :/09:04
jordisayolno home! gràcies :-) de fet m'has ajudat prou. m'has dit el que ja em temia...09:05
dpm:)09:06
jordisayolvaig a veure quines «potineries» fa l'ubiquity durant la instaŀlació09:06
dpmok :)09:06
rafael_carreras################################################20:01
rafael_carrerasbon vespre a tothom20:01
wagafoHola20:01
josepgallartbon vespre20:01
rafael_carrerasvinga, anem a fer allò de 'qui està aquí per la reunió?' :-)20:02
alexmbona nit20:02
rafael_carreraso/20:02
alexmo/20:02
lluisanunezhola20:02
wagafoo/20:02
josepgallarto/20:02
rafael_carrerasel primer punt és el Manteniment Web20:03
wagafoParlo jo que l'he plantejat20:03
wagafoA la web hi ha molts registres d'usuaris spammers i contínuament estan creant comentaris spam. He netejat fa poc tot el que hi havia però cada dia entren més. HI ha mòduls de Drupal per parar això però necessitaria accés al servidor per insta·lar-los. Un cop instal·lats aquests mòduls s'haurien d'esborrar també aquests usuaris.20:03
rafael_carrerasendavant20:03
lluisanunezque necessita les claus per accedir20:04
rafael_carrerassé que el papapep té accés al servidor20:04
wagafotambé li podem demanar a ell que instal·li aquests mòduls si vol20:04
rafael_carrerasi segurament el podrem convénces que faci el que demanem si en fem una llista20:05
alexmem sona que l'arnau també en tenia20:05
alexmi no sé si en cubells20:05
rafael_carrerascert, l'arnau també20:05
rafael_carreraspotser20:05
rafael_carrerasels puc enviar un correu al tres20:05
alexmah, potser era en pau que també hi tenia accés20:05
wagafojo tinc accés com administrador, però per instal·lar mòduls necessito accés al servidor mateix20:05
alexmjo estic igual20:05
rafael_carreraso directament a l'arnau que deia que es volia involucrar més20:06
alexmbé, no sé si sóc admin però puc remenar força20:06
wagafodoncs si em doneu el contacte jo puc contactar l'arnau directament a veure si ho vol fer20:06
lluisanunezamb codi d'admin pots inttaŀŀar mòduls amb drush20:06
rafael_carreraswagafo: perfecte, així ho faré20:07
wagafosí, correcte, mai no ho he fet això del drush però ho puc provar20:07
lluisanuneznomés que et cal instaŀlar drush primer20:07
lluisanunezés fiable20:07
wagafoLlavors estem igual, es necessita acccés per instal·lar el drush almenys20:07
alexmel drush és molt pràctic, certament20:08
rafael_carrerasconfirmo que l'arnau té accés d'admin i ja hi va instal·lar coses al 200720:08
wagafoDoncs em passeu el contacte de l'Arnau en privat per moure aquest tema?20:09
rafael_carrerascoi, fa 5 anys20:09
rafael_carreraswagafo: t'envio un correu20:09
wagafoD'acord20:09
rafael_carrerasdoncs passem al segon punt20:12
rafael_carrerasFòrum20:12
wagafoTambé l'he plantejat jo, asixí que torno a prendre la paraula20:12
wagafoEls admin del fòrum són el papapep i el Carles Oriol. El Carles Oriol de tant en tant entra. Els fils "sticky" estan molt desactualitzats. Ja que m'ocupo una mica de representar l'equip al fòrum no sé si seria possible que obtingui drets d'administrador.20:12
rafael_carrerashome, n'hauries de tenir, està clar20:13
alexm+120:13
rafael_carrerasa veure si te'ls puc aconseguir jo, no recordo com es feia20:13
wagafoNo sé com funciona això, perquè els fòrums depenen dels de Canonical20:13
rafael_carrerascrec que s'ha de demanar a algú en concret20:14
rafael_carrerasa mi me'n van donar20:14
wagafoEm sembla que hi ha un canal IRC per als fòrums20:14
wagafoBé, si de cas ho podem mirar i comentem per la llista com fer-ho20:14
rafael_carrerasara no ho trobo, però miraré com es va fer20:17
wagafoSí, jo també ho puc buscar20:17
rafael_carreraso li pregunto al carlesoriol que té més bona memòria20:17
rafael_carrerasbé, ara és l'hora del pati, que hem d'esperar l'ivà que vindrà a les 22:3020:19
arualavihola20:29
wagafohola20:30
rafael_carrerashola arualavi, ben puntual com vas dir :)20:30
rafael_carrerasdoncs tractem el tercer punt20:30
rafael_carrerasModificació de la Netiqueta ubuntaire20:30
rafael_carrerasPer tal d'incloure els avisos automàtics de vacances a les llistes de correu20:31
lluisanunez-120:31
arualavihas de còpia enganxar alguna cosa més??20:31
arualavijeje20:32
rafael_carrerasa mi em sembla bé, encara que  no és un problema massa gros a les llistes20:32
tsdgeos-120:32
lluisanunezno, però són odiosos20:32
wagafoLa veritat que ha sigut un sol missatge que jo recordi20:32
tsdgeosno m'importa q el lurker numero 3000 se n'hagi anat de vacances20:32
rafael_carrerasarualavi: no, no tinc res més20:32
tsdgeoses trafic innecessari20:32
tsdgeosalgu q tingui admin a la llista miri quanta gent hi ha subscrita20:33
tsdgeosposa-hi 15 segons perduts per persona20:33
lluisanunezah, o sigui, és "per EXcloure de la llista..." ?20:33
tsdgeosi multiplica el temps perdut per que cadascun d'aquests correus significa20:33
rafael_carrerasel que dic que em sembla bé és afegir-ho a la netiqueta, no que envïin els missatges, que quedi clar20:33
wagafola netiquetta és general o específica de la llista?20:34
arualavia mi personalment no em molesta, però entenc que gent que té molt tràfic de correus pugui molestar20:34
lluisanunezi què hi posaries, a la netiqueta?20:34
alexmjo no recordo haver rebut cap missatge d'aquests a la llista20:34
arualavitambé hi ha el problema (en aquest cas només dels admins) de les bústies plenes, auqests si que generen un rebot per cada correu a la llista20:34
alexmperò podria ser que hagi anat a la carpeta d'spam20:35
wagafoAixò fins i tot podria genera un bucle no?20:35
alexmrealment n'hem rebut cap?20:35
wagafoJO recordo un de sol20:35
arualavialexm, és que l'envia a l'adreça personal, no a la llista20:35
arualavii només una vegada20:35
arualaviels avisos aquests ho envien una sola vegada per destinatari, per norma general20:35
alexmah, d'acord, ara ho entenc20:35
alexmaleshores la netiqueta no té res a veure amb la llista20:36
wagafoanualavi, això explica l'únic missatge20:36
arualavialexm, proposaven d'inhabilitar el compte fins que no es tregui l'avís20:36
alexmno enviar-li els correus de la llista?20:36
arualavisi, donar-lo de baixa provisionalment20:37
arualavia mi em sembla dràstic20:37
alexmostres, em sembla una mica bèstia20:37
alexmpotser ni tan sols té ell el control del missatge automàtic20:37
tsdgeosagree, massa drastic20:37
alexmsi és un correu de l'empresa pot ser que li configurin tant sí com no20:37
wagafoI interrompre el tràfic de la llsita a a aquest usuari sense donar-lo de baixa enviant un avís perquè ho torni a activar quan torni?20:38
alexmen aquests casos el que passa és que el filtre del vacation està mal configurat20:38
wagafoA mi m'ho han fet en moltes llistes i em sembla quelcom lògic si hi ha algun problema amb la meva adreça20:39
alexmcrec que és més amable que tinguem una recepta documentada del que li cal dir a títol individual quan es rep un d'aquests correus20:39
arualavihi estci d'acord20:40
arualaviestic20:40
alexmwagafo: el tema és que el vacation s'ha de configurar perquè respongui només si el correu va dirigit explícitament a tu20:40
lluisanuneztambé hi estic d'acord20:40
wagafobé, em sembla bé la proposta de l'alexm20:40
alexmen el cas de la llista, mai s'hauria de respondre perquè va dirigit a una adreça que no és la de l'usuari20:40
alexmperò això suposant que es configuri correctament la resposta automàtica20:41
alexmcrec que abans de penalitzar els pobres afectats, que potser ni tan sols saben el que passa, caldria informar-los20:41
alexmsi el tema fos realment greu per l'allau de missatges que rep la gent potser seria recomanable desactivar l'enviament d'aquesta persona20:42
wagafoanualaiv o alexm: redacteu una proposta?20:42
alexmperò si estem parlant d'1 sol cas em sembla poc justificat20:42
arualavino és greu, de moment només ha estat una sola adreça de correu i envia un sol missatge20:42
lluisanunezel tema és infinitèssimament greu20:42
alexmwagafo: demà miro de redactar-ho20:44
lluisanunezi si es fa al vell estil (= algun company envia un missatge a la llista perquè ho corregeixis20:45
alexmdes del punt de vista tècnic és força fàcil perquè les llistes en general tenen una capçalera precedente que indica si el correu forma part d'una llista, si és automàtic, etc.20:45
lluisanunezcom quan en Rafael_Carreras em va acusar de fer top-posting20:45
SiscoGarciabona nit20:45
arualavilluisanunez, jajajaja20:45
rafael_carreraslluisanunez: ui, d'això no me'n recordo :)20:45
lluisanunezbona nit20:46
wagafosiscogarcia: hola20:46
arualaviSiscoGarcia, nanit20:46
alexmel que no tinc clar és si el vacation del gmail respecta el precedence20:46
SiscoGarciananit ;)20:46
arualavilluisanunez, el tema ve de que ja s'han queixat els companys del missatge a la llista20:46
alexmarualavi: recordes si l'adreça de la persona que enviava els vacation era d'una empresa o d'algun proveïdor conegut?20:46
arualavialexm, ara el busco...20:46
lluisanunezdoncs ja està, si no fa cas se'l dóna de baixa (passades els vacances)20:47
alexmlluisanunez: enlloc de donar-lo de baixa, se li pot suggerir canviar d'adreça de correu20:47
alexmo que ell mateix desactivi l'enviament de missatges de la llista mentre estigui de vacances20:48
alexmhi ha un munt de possibilitats abans de fotre algú fora de la llista20:48
lluisanunezsí, és clar20:48
arualavialexm, és un gmail20:49
alexmdoncs quina merda20:50
alexmno serà que el que va enviar el correu a la llista també el va posar en el Cc, oi?20:50
alexmperquè aleshores tindria sentit que rebés el vacation20:50
rafael_carrerasel que està clar és que el missatge només arribava a qui responia el fil20:51
arualavialexm, no, no s'enviava amb cc20:52
arualavialexm, ho he dit massa ràpid lo del gmail20:52
SiscoGarciaper això jo no ho he acabat d'entendre rafael_carreras20:52
arualaviestà subscrit amb un gmail, però el vacation... estic mirant les capçaleres del correu de resposta20:52
arualavialexm, no acavo de saber interpretar les capçaleres, vols que t'ho envii en privat? sembla que s'hagi enviat de la uoc via postfix utilitzant gmail... però vaja, no n'estic segur.20:54
alexmenvia-m'ho20:55
alexmen qualsevol cas, això no hauria de determinar quina decisió prenem20:55
arualavija ho tens20:56
arualaviaixí doncs, mirem de redactar un avís per aquests casos, ok?20:59
rafael_carreras20:59
SiscoGarcia voleu dir que la nostra netiqueta no és prou clara? https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/UbuntucatNetiquetteç21:00
SiscoGarciahttps://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/UbuntucatNetiquette21:00
SiscoGarciapotser hi ha gent que no entén que ja va implícit...21:01
rafael_carrerasa mi em sembla bé explicitar-ho i que l'usuari que es va queixar es quedi més tranquil21:05
alexmvist el correu crec que es tracta d'un cas una mica especial de configuració21:05
alexmel més sentat és parlar amb ell i explicar-li el problema perquè segurament ho té mal configurat21:06
alexmli queden molts dies de vacances?21:06
arualaviostres no, fins avuí :)21:06
alexmdoncs potser ja no es tornarà a repetir21:07
alexmen qualsevol cas, potser caldria contactar-hi per explicar-li el tema21:07
SiscoGarciaalexm, +121:08
arualaviok21:08
alexmi vist això, creieu que cal redactar la plantilla de contacte o tractem els casos un per un?21:08
alexmsi només passa en situacions excepcionals potser no cal establir cap procediment oficial21:08
SiscoGarciajo crec que donada l'excepcionalitat no cal fer cap procediment ni modificar la netiqueta, però vaja21:09
arualavique jo recordi és el primer21:09
arualaviSiscoGarcia, +121:10
rafael_carreras+121:11
alexm+121:11
josepgallart+121:11
alexmel quòrum era de 5 per tant queda decidit, oi?21:13
SiscoGarciaoi21:13
alexmarualavi: contactes tu amb ell?21:13
arualavialexm, si, demà miraré de contactar-hi21:14
alexmgenial, gràcies21:14
alexmen rafael_carreras és un fletxa i ja ha fet l'acta i tot :p21:14
rafael_carrerashehe21:15
alexmdoncs au, si no hi ha res més, que tingueu bona nit21:15
SiscoGarciadoncs només falta la claqueta ;)21:15
rafael_carrerasdoncs ja estem per avui21:15
rafael_carreras###############################################21:15
SiscoGarciabona nit!21:15
arualavibona nit21:15
rafael_carrerasbona nit21:15

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!