/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/07/17/#kubuntu-se.txt

ibmxubuntu kanalen är det xubuntu-se eller xubuntu-sv alla andra ubuntu dist är ju -se16:46
ibmvet någon här inne16:47
x_linkIngen aning.17:23
ibmhur hittar jag kanalen för stockholm lug föreningen17:23
x_linklug?17:29
ibmja stockholm lug eller slug som står för stockholm linux user group17:46

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!