/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/07/17/#ubuntu-dk.txt

gaffaHej, jeg sidder med et 3G modem og en LAN forbindelse, men når jeg er forbundet til begge to kan jeg ikke slå DNS op. LAN forbindelsen går til en router og angiver routerens DNS i resolv.conf.  Jeg kan ikke få skidtet til at virke. Nogen idéer til hvad jeg kan gøre?17:00
lars_t_hgaffa, hvis dns ikke virker er ip adresserne ikke i /etc/resolv.conf - der er en funktion der i C/C++ der kigger i netop den fil, og ændringer i resolv.conf tager straks effekt så snart filen er skrevet ned til filsystemet18:03
lars_t_hdu kan synce til harddisken med18:03
lars_t_hsync18:03
lars_t_hkommandoen i en termianl18:03
lars_t_h - udover det har jeg ikke nogen ide om hvad der er galt18:03
lars_t_hDu kan i dit LAN som nødopsætning bruge en statisk IP adresse, og så sætte router IP adressen op også (med: route -n ...)18:05
lars_t_hDNS sætter du så resolv.conf - husk at kyle DHCP klient ud af ubuntus installerede pakker, og at routers DHCP server ikke må uddelse den statsike IP adresse du bruger, eller får du ARP/RARP konflikter18:06
lars_t_hnå, gaffa jeg har været oppe siden kl 4 om morgen, så jeg går offline nu, bye18:07
gaffaBruger Ubuntu også network-manager pakken som Debian?19:06
DanielSPgaffa: Ja det gør den :)19:48
gaffaTak DanielSP :)21:29

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!