/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/07/17/#ubuntu-no.txt

RoyKMorning has broooooooookeeeeeeeeeeen!07:19
hjdhttp://blogs.valvesoftware.com/linux/steamd-penguins/ Steam og Left for Dead 2 fungerer på Ubuntu! :)09:10
hjdGleder meg til det blir tilgjengelig for vanlige folk.09:11
malinskal bli artig det ja. Håper en del eldre spill portes også10:02
RoyKhrmf - er det ingen som bruker ubuntu til KVM på flere noder?10:46
RoyKfinner ikke en dritt, jeg10:46
malinRoyK: noen må jo være den første? :)10:53
RoyKhrmf10:56
malinRoyK: har du testet crashplan noe mer? eller var det like tregt hele tiden?10:59
xtRoyK: jo, eg!11:03
RoyKxt: bruker du sanlock eller noe tilsvarende?11:04
xtnot at this moment11:04
RoyKxt: og hva bruker du til lagring av VM-ene? nfs? gfs2? ocfs2?11:04
xtlvm, og litt nfs11:04
xtovirt (RHEV) bruker sanlock11:05
RoyKhar satt opp ocfs2 her og det ser ut til å virke greit11:08
RoyKovirt kjenner jeg også, men ville helst prøve å sette opp noe ubuntuisk11:08
xtocfs2 på ubuntu?11:08
RoyKja11:09
xtfungerer greit? eg vurderte det, men kom fram til at lvm er lettare for meg11:09
xtlettare å få bra performance med lvm, trur eg11:09
RoyKlitt mer fleksibelt å kunne la virt-manager lage images sjøl11:09
RoyKog ocfs2 skal visst har rimelig god ytelse11:09
xtdet kan du også med lvm11:09
RoyKhm... kan du?11:09
xtsince day 111:10
RoyKuansett - jeg trenger sanlock11:10
RoyKkan ikke risikere at en vm startes på to noder samtidig11:10
xtlibvirt har støtte for sanlock, du kan bruke sanlock uten ocfs211:10
xttrenger bare "noe" shared.. delt nfs feks11:10
xtmen om du alt har ocfs2 kan du jo ha sanlock på den og likevel bruke lvm til disk11:10
RoyKja, men, kommenter ut lock_manager = "sanlock" fra /etc/libvirt/qemu.conf og11:11
RoyK2012-07-17 11:11:01.837+0000: 11825: error : virLockManagerPluginNew:147 : Plugin /usr/lib/libvirt/lock-driver/sanlock.so not accessible: No such file or directory11:11
RoyKxt: har ikke noe imot å bruke ocfs2 om det virker11:12
RoyKxt: men jeg har litt imot å bruke noe som helst uten noe låsing11:12
xtok, så sanlock fungerer ikkje på buntu?11:13
RoyKdet er et ppa for sanlock11:14
RoyKmen libvirt ser ikke ut til å ha den modulen11:14
RoyKså da må jeg i tilfelle bygge den sjøl11:14
xtok, upstream har det jo11:14
xtmen er vel litt typisk ubuntu å ikkje bygge libvirt skikkelig11:15
xtsei frå kva du finn ut, er interessert11:15
RoyKja, buggen med at sanlock mangla, ble regga lenge før 12.04 ble frosset11:15
RoyKmå bare finne noen disker, så prøver jeg med CentOS først11:15
RoyKhar maila han som har PPA-et med sanlock og spurt om han har noe - kan jo hende jeg hører noe derfra11:16
* RoyK tester pxe-installasjon av win7 på kvm...12:13
xtpxe windows!?12:30
RoyKoh yes  :D12:36
RoyKmå teste litt her...12:36
RoyKfinnes visst virtio-drivere for windows også12:36
xtJau, det hjelper veldig12:39
xtspesielt for IO12:39
RoyKhm... spice ser interessant ut12:48
RoyK...helt til jeg ser at det er GPLv2, og at det dermed vil være klin umulig å få inn på ei nettfjøl fra Apple :(12:51
* RoyK HAAAAAATER GPL-forbudet til Apple12:51
xtJa, spice er rått. har testa det12:51
xtfinst ein proof of concept på android, trur eg12:51
xtmen ikkje noko som virkar12:51
xtmen fungerer veldig bra både frå windows og linux12:51
geirhaHva er det egentlig Apple ikke liker med GPL 2/3?13:06
xtappstore-license er vel inkompatibel med gpl i korte trekk13:08
xtGPL setter visse krav til distribusjon som dei ikkje følger13:09
RoyKxt: huh?13:12
RoyKxt: det Apple sier, er vel at de ikke kan kvalitetskontrollere ?GPL ?13:12
xtkva apple seier er vel ikkje så nøye13:13
xtdei har ToS setter ytterlige begrensninger enn kva som er lov i følge GPL13:13
xtdette ifølge FSF13:13
RoyKhttp://www.fsf.org/news/2010-05-app-store-compliance13:13
RoyKja, fant det13:13
RoyKapple er seriøst fulle av dritt - sier jeg og taster fra en mac (os x er greit, ios er *ikke* greit)13:14
xtburde boikotte, ja13:14
geirhaMen det er noe styr med osx også. De vil ikke ha med bash4 fordi den bruker en nyere GPL13:17
RoyKbruker jo bare gpl313:33
RoyK...og den er jo ikke spesielt mye strenger enn gpl213:35
RoyKeller har jeg misforstått noe her?13:35
xter litt verre, jo13:36
xtspesielt med omsyn til patent13:36
xtog apple er jo kjent for å vere chill på det området :)13:36
RoyKnei - ut i det fri! sykle en tur...13:41
SolskogenRoyK: jo.14:25
SolskogenGPLv3 er sinnsvakt mye strengere14:25
amaureaHei! Etter en oppdatering har jeg fått problemer med lyden i wine. ALSA klager over at den ikke klarer å åpne libasound_module_conf_pulse.so. Dette er på 64-bits ubuntu 12.04.16:57
amaureaJeg har søkt etter dette på nettet, og det ser ut til å være et problem flere andre har hatt. Det blir foreslått å løse det ved å innstallere libasound2-plugins, men de har jeg allerede. Det skal også nevnes at libasound_module_conf_pulse.so ligger på systemet, men kanskje wine ikke finner den fordi den er 64 bits?16:58
amaureaJeg ser at en debian-bruker fikk løst problemet ved å innstallere lib32asound2-plugins, men den ser ikke ut til å eksistere i ubuntu-repositoriet17:02
hjdHar du sjekket om du har den filen? (http://packages.ubuntu.com/search?searchon=contents&keywords=libasound_module_conf_pulse.so&mode=exactfilename&suite=precise&arch=any)17:03
hjdDvs, er problemet at du ikke har den eller at wine ikke finner den?17:03
hjdÅja, du sa du har den ja.17:04
amaureaJa, men jeg trenger begge versjonene17:04
amaureabåde 64 og 32 bits17:04
amaureajeg ser faktisk at pakken lib32asound2-plugins ser ut til å være i dpkg -l, men når jeg prøver å innstallere den eksisterer den ikke likevel :/17:05
amaureavel, faktisk viser ikke dpkg hele navnet, så kanskje den heter noe litt lengre17:06
amaureahjd: er det noen genell måte å innstallere 32-bit versjonen av en pakke på?17:06
amaureahadde vært kjekt med noe ala apt-get install --32bit foo17:06
hjdJeg vet ikke om det er mulig. Jeg har ikke hatt behov for å gjøre noe slikt hittil. :)17:19
amaureaHm.. Det kan hende dette kan løses ved å fjerne pulse helt. Men det noe herk - pulse har tentaklene sine dypt filtrert inn i mye rart17:22
amaureaMen det er jo utrolig at 32-bits ALSA-programmer ikke lenger skal fungere på ubuntu17:23
sigurdgaså det ble postet noe på Ubuntu Weekly News i dag om "fem måter å IKKE fikse lydproblemene på" ;)17:29
sigurdgakanskje verdt å ta en titt?17:29
* amaurea leser17:31
amaureaJeg ser at de ikke anbefaler å fjerne pulse i alle fall17:34
sigurdgaja. de lydproblemene jeg har hatt har jeg klart å vri meg rundt uten å fjerne pulse17:35
sigurdgamen nå er ikke jeg ekspert, jeg har bare akkurat såvidt fått til det jeg har fått til17:35
sigurdgaskulle gjerne visst om noen har klart å få lyd ut av wimp gjennom wine (når lyd i wine virker fra før)17:35
amaureadenne her høres jo veldig enkel ut å fikse da. Jeg vet akkurat hvilken fil jeg trenger og hvor den skal. Men den filen er ikke tilgjengelig i noen pakker lenger. Og det er det som virker så rart: Dette må da være et problem som mange tusen andre har også, hvis det virkelig er at 32-bits ALSA-programmer ikke kan lage lyd lenger17:36
amaureaOg dette fungerte for ikke så lenge siden heller17:36
amaureakanskje problemet er at wine/ALSA (hvem det nå er av dem som har kontrollen over dette) tror den skal lete etter denne filen i første omgang?17:37
amaureasigurdga: virker lyd i wine for deg nå?17:37
amaureapå et 64-bits system?17:37
sigurdgaja17:37
amaureahm..17:37
sigurdgapå laptopen har alt bare virket av seg selv17:37
sigurdga(bortsett fra wimp, da)17:38
amaureaHva sier locate libasound_module_conf_pulse.so?17:38
sigurdgapå mediaboksen var det litt mer knot17:38
sigurdgaamaurea: locate libasound_module_conf_pulse.so17:38
sigurdga/usr/lib/i386-linux-gnu/alsa-lib/libasound_module_conf_pulse.so17:38
sigurdga/usr/lib/x86_64-linux-gnu/alsa-lib/libasound_module_conf_pulse.so17:38
amaureaaha, så du har begge to!17:38
sigurdgato treff, ja17:38
amaureamen hvor i all verden fikk du i386-filen fra?17:39
sigurdgaaner ikke. men noen ganger dukker det opp dobbelt17:39
amaureajeg har bare en av de filene, og det er det som er problemet17:39
amaureajeg trenger den øverste av dem17:39
hjd"dkpg -S filsti" vil si hvilken pakke den hører til17:39
amaureasigurdga: hadde du giddet å kjøre dpkg -S /usr/lib/i386-linux-gnu/alsa-lib/libasound_module_conf_pulse.so?17:40
sigurdgaamaurea: husker du kommandoen for å vite hvor den kommer fra? (dere har sikkert snakket om det tidligere?)17:40
sigurdgaamaurea: libasound2-plugins:i386: /usr/lib/i386-linux-gnu/alsa-lib/libasound_module_conf_pulse.so17:40
amaureahm. hva betyr :i386 der?17:40
sigurdgaser ut som noe på maskina mi er forvirra og vil ha i386-pakker17:41
amaureaneida, det er bra at den vil ha begge deler17:41
hjdJeg er ikke helt sikker på hvordan det funker, men pakkenavn som slutter på ":i386" skal være 32bits pakker som fungerer på 64bit.17:41
hjdJeg kjenner ikke detaljene, men jeg tror det var nytt med 12.04.17:42
* amaurea fant noen dependency-problemer som ser ut til å kunne være årsaken her17:43
hjdunmet dependencies?17:43
sigurdgahjd: jeg ville ikke satset så veldig mye på at "funker" er med i regnestykket ;)17:43
hjdsigurdga: "skal være" ;)17:44
amaureaOk, fikk fjerna dependency-problemet, men jeg har allerede nyeste versjon av libasound2-plugins17:46
amaureaAha: jeg putta :i386 bak, og da gjorde den noe17:46
hjd:)17:46
sigurdgakjekt17:46
amaureaHvis det er en generell mekanisme man kan bruke, så er jo det veldig kjekt17:46
sigurdgajeg fikk hetta første gang jeg så i386 bak der17:47
sigurdgatrodde det var så ille som du fort ender opp med i yum på fedora… plutselig har noe slått seg vrangt, og så har du dobbelt opp av det meste og full disk :p17:47
amaureating slo seg litt vrange nå. Den begynte å innstallere mye rart, men ga opp halvveis17:48
hjdFeilmelding eller noe?17:49
amaureating avhenger av ting som ikke eksisterer17:49
amaureavent litt17:49
amaureaDet var rart17:49
amaureaandre gang jeg gjorde den samme kommandoen fungerte det17:50
amaureajaja17:50
amaureanå har jeg lyd i wine! :D17:50
hjdSå bra :)17:50
amaureaDa lærte jeg noe nyttig i dag også, da, nemlig :i38617:51
hjdHvis det å bidra med å teste iso-filer en gang hver 14ende dag for å sjekke at Ubuntu fungerer som det skal høres interessant ut, ta en titt på http://www.theorangenotebook.com/2012/07/testing-in-cadence.html17:59
hjdSpesielt hvis noen har powerpc eller annen mindre utbredt maskinvare18:00
sigurdgaæsj, akkurat til hardware-testing er det litt kjedelig med lenovo ;)18:04
sigurdgakan liksom ikke bidra så mye når du vet det sitter minst femti kjerneutviklere med samme hardwaren18:04
hjdPå den annen side er det kjekt å vite at hvis det dukker opp bugs, vil det sannsynligvis også irritere folk som er i stand til å fikse dem :p18:07
hjdMen jo, jeg ser poenget ditt.18:07
* RoyK føler seg helt pudding etter 37km på sykkelen18:32
xtsvakt!18:33
RoyKden mila rundt nøklevann er ganske drøy...18:33
RoyKnesten verre den enn turen opp til ullevålseter18:34
RoyKxt: sykla mye siste året? ;)18:38
xtIkkje så mykje i år, mykje i fjor :)18:38
RoyK85 mil i år så langt, null i fjor18:39
RoyK:P18:39
xt1300mil i fjor18:39
RoyK1300 *mil*?18:39
xt13kkm18:39
xtindeed.18:39
RoyKeller 24 ganger trondheim-oslo?18:40
* RoyK lurer på hvordan xt klarte å få tid til det...18:41
xtbare å sykle fort, langt og ofte18:42
* RoyK er skeptisk18:42
RoyKmenmen - hvorfor ikke noe i år?18:42
hjdog sove i helgene? :p18:43
xthar sykla litt i år og, men mykje midnre i forhold. Kyssesjuke18:43
hjdHvor langt blir det om dagen, i tid og avstand?18:43
RoyKxt: er det landevei det går i?18:43
xtmed så mange mil? Selvfølgelig :)18:43
* RoyK skulle gjerne hatt en fin landeveissykkel sånn at han kunne solgt den og kjøpt seg en stram og snerten fulldempa stisykkel18:44
RoyKeller: Jeg synes landevei er bedrøvelig18:44
RoyKmen for all del - trening er trening18:47
RoyKsynes bare det er litt mer gøy når man må bruke ørlittegranne mer enn beina for å kontrollere framdrifta ;)18:48
RoyKxt: og... jeg er mosjonist, jeg har ikke sykla på flere år, og har gått ned drøyt 10kg på et halvår samtidig som at jeg har bygd ørlitegranne muskler her og der - så resultane har ikke uteblitt - tror jeg fortsetter å leke meg med sykkelen min, jeg, en http://www.trekbikes.com/us/en/bikes/2011/archive/6000wsd jeg fikk billig i våres ;)18:57
RoyK      [===============>.....]  reshape = 79.2% (1548754944/1953514496) finish=1015.9min speed=6639K/sec18:58
RoyKdet tar litt tid å konvertere til raid-6....18:58
xtsjekk at raid-line-cachen er høg18:59
xtbuffer stripe cache18:59
RoyKhvor da?18:59
xt./devices/virtual/block/md0/md/stripe_cache_size18:59
xt./devices/virtual/block/md0/md/stripe_cache_active18:59
xti sys18:59
xtsjekk active vs size18:59
xtså ser du om du er i taket18:59
RoyKnope - var 839 som active med size på 205119:02
RoyKhadde 4x2TB i RAID-5, mista en disk, bytta og kjørte reshape, ok etter 12ish timer, stappa inn to disker til, utvida til raid-6, og nå har den vel i hvert fall gått i to døgn19:03
RoyKlitt trafikk samtidig nå, både inn og ut, men ikke skremmende mye, prøvde noen timer uten trafikk også, og det gikk ikke veldig mye fortere19:04
RoyKfinnes det noe sted man kan sjekke kølengde eller tilsvarende for diskene?19:05
RoyKlurer litt på den kontrolleren19:05
xtja, søk etter depth i /sys19:07
RoyKhttp://paste.ubuntu.com/1097131/19:09
RoyKmen det er kanskje max ncq-dybde?19:10
RoyKxt: ?19:24

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!