/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/07/25/#ubuntu-cat.txt

tsdgeosRainCT: ping-o-matic09:42
RainCTtsdgeos: Ei. Que hi ha?13:19
tsdgeosRainCT: tu q ets vala-man13:20
tsdgeoshi ha algun ide vala-specific?13:20
tsdgeoso q feu servir?13:20
RainCThi ha un tal valide13:20
RainCTperò no l'he provat mai13:20
RainCTjo tiro amb vim13:20
tsdgeosok13:20
RainCT(a la wiki tens el syntax highlight i tal per vala)13:21
RainCT(per tots els editors que vulguis)13:21
tsdgeossaps com de dificil es que es suportin compilacions out of source13:21
tsdgeosem molesta bastant q el .c es posi al costat del .vala13:21
tsdgeospq el grep agafa tots dos :D13:22
RainCTdoncs no ho sé.. #vala (gimpnet) :p13:24
* tsdgeos pregunta13:26
RainCTtsdgeos: normalment es distribueix els .c al .tar.gz, per poder compilar sense Vala13:28
tsdgeosah si?13:28
tsdgeoscollo13:28
RainCTSep. Ara que Vala és més estable a Debian i tal ja no els mola tant (hi ha configuracions d'autotools per allà que no ho fan), però en tema embedded i tal s'utilitza13:29
mallorquibon dia17:05
mallorquique hi ha algú?17:06
jordisayolwhois mallorqui17:06
jordisayolmallorqui: sip17:06
mallorquino som un usuari registrat. només mirava quanta gent hi havia per parlar de linux17:07
jordisayolcap problema17:07
jordisayolno cal ser usuari registrat per a poder parlar pel xat17:08
mallorquid'acord17:08
mallorquisom molt novell i mirava algun lloc per cercar suport17:09
jordisayolmolt bé17:09
mallorquitots sou del Principat?17:09
jordisayolno en tinc ni idea, jo sip17:10
jordisayoltu ets de València oi? :-)17:10
mallorquisi el meu nick és "mallorquí" creus que som de València?17:10
jordisayol...de Menorca? :-)17:11
mallorquimallorquí -> Mallorca17:11
jordisayoljo vaig fer la mili a Palma de Mallorca17:11
jordisayolaixò vol dir que ja tinc una edat...17:12
mallorquino creguis17:13
mallorquijo no la vaig fer, però encara era obligatori fer-la17:13
mallorquiper cert...17:14
mallorquila nostra capital és "Palma" no "Palma de Mallorca" :-)17:14
jordisayoldoncs així tu també fa una bona estona que voltes per aquest món...17:14
jordisayold'acord. demano disculpes17:14
mallorquino passa res. És que ara, a Mallorca, estam sensibles amn aquest tema17:15
mallorquiper a qualsevol mallorquí és Palma i estam cansat de sentir això de "de Mallorca"17:15
jordisayolnosaltres també ho estem, no et pensis. l'atac no és només contra vosaltres, ho és contra la nostra llengua17:15
mallorquiPalma, només n'hi ha una17:15
jordisayolaha, d'acord17:16
mallorquime feis enveja els del Principat17:16
mallorquicrec que estau més a prop de la independència que mai!17:17
jordisayolsegur? no ho sé pas.17:18
mallorquicada vegada la gent està més farta d'Espanya17:18
mallorquicaurà pel seu propi pes17:18
jordisayolhome, es que si cada dia et van fotent un "mourinho", al final no només s'et infla l'ull, sinó que s'et infla tot.17:19
mallorquien el fons, s'han d'agrair aquestes agressions. Serveixen perquè la gent obri els ulls!17:20
jordisayolsi noi, però el que cal també és que les alternatives no caiguin el la corrupció. sinó aquests tindran el camí molt planer17:22
mallorquiFins a una altra! Ha estat un plaer. Si tenc qualque dubte ja sé on anar17:22
mallorquiadéu!17:22
jordisayoldew17:22

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!