/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/07/25/#ubuntu-nl.txt

lord4163Hoi06:18
lord4163Zou iemand mijn bash script na kunnen kijken?06:18
lord4163http://pastebin.com/QebeNp7806:18
UndiFineDlord4163, waarom zet je geen if's na de andere reads ?06:36
lord4163wat bedoel je precies?06:36
UndiFineDread -n mypassword06:37
UndiFineD   sudo mysqladmin -u root -h localhost password '$mypassword'06:37
lord4163waarom moet ik daar dan een if zetten?06:37
UndiFineDmet iets meer controles kun je een hoop afvangen, verder vind ik het niet logisch dat als mysql niet een positieve status heeft deze gelijk maar geinstalleerd moet worden06:39
adubuntuik heb nu ghostscript versie 8.71 en wil deze upgraden naar 9.04. Via softwarecentrum gaat het niet. Ik heb hulp nodig om dit via de commandline te installeren. Om te beginnen: welke download moet ik kiezen van http://downloads.ghostscript.com/public/07:56
adubuntuonder Ubuntu 10.0407:57
lord4163Kan iemand mij helpen java werkend te krijgen08:34
lord4163could not find main class08:35
lord4163jdk 7 maar proberen08:37
lord4163grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr08:41
Geradhoi10:59
GeradIK ben GErad10:59
GeradEn ik heb een vraag voor mijn brother 3 in 1 printerapparaat. Ubuntu heeft deze software al geinstalleerd, is alleen voor documenten printen bedoeld.11:00
GeradNiet voor scannen.. deze brother 3 in 1 is op WiFi en ubuntu herkent deze scanner niet.11:01
trijntjehoi Gerad11:10
trijntjewelke stappen heb je al gedaan om de scanner aan de praat te krijgen?11:11
Geradhoi11:16
GeradIK ben momenteel nu aan het uitzoeken op google welke software ik kan gebruiken11:16
Geradweet weinig van ubuntu af11:16
Geradals ik 'software scan document wifi' kiest denken ze al gauw aan scan netwrkpoorten en/of scannen naar beschikbare wifi11:17
GeradMijn heel huis met digitale apparaturen zijn voorzien van wifi11:19
Gerader is geen kabel te vinden in deze brother-printer11:19
trijntjeom te beginnen kan je het standaard programma 'scannen' proberen :P11:19
Geradgedaan, niet gevonden. Errormelding11:20
Geradstandaardprogramma zijn met kabel gewend, geloof ik11:20
trijntjehoe heb je de drivers voor die printer geinstalleerd?11:23
Geraddeb via ubuntu softwarecentrum handmatig11:24
OerHekswelke brother 3-in-1 is het?11:24
Geradbrother printer staan nu als standaard ingesteld, alleen om te printen11:24
OerHeksvaag dat mensen NOOIT het type nummer noemen, alsof we helderziend zijn.11:24
GeradDCP-J315W11:24
GeradJe bent dé OerHeks.. is HELDERZIEND11:25
GeradHe ha11:25
OerHeksowja, vorige week 1x iemand wel.11:25
trijntjeGerad: waar kwam die .deb vandaan?11:27
GeradEr bestaat dus geen standaard programma wifi-scanner??11:27
GeradKwam van brother-website zelf11:27
trijntjehet standaard programma werkt ook over wifi11:27
GeradVoor windows wel11:27
GeradMe notebook is geinstalleerd met ubuntu omdat windows te vaak rommelmeldingen binnen krijgen11:28
OerHeksik denk dat dit de oplossing is > http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=192164411:29
OerHeksje hebt ubuntu 64 bit ?11:29
GeradBEdankt, ik zal dit omiddelijk beginnen.. nee 32 bit is standaard11:30
OerHeksow dan zouden die files wel aanwezig moeten zijn in de juiste folders.11:30
Geradik laat jullie weten als het geslaagd is11:30
OerHeksdus sla het cp .. gedeelte over, alleen '# Brother scanners11:31
OerHeksATTRS{idVendor}=="04f9", ENV{libsane_matched}="yes" toevoegen aan  /lib/udev/rules.d/40-libsane.rules11:31
Gerad?11:32
Geradbij nummer 5.. moet rustig lezen11:32
OerHeksjups, neem je tijd11:33
OerHeksonze oosterbuuren hebben wel een goede brother help pagina > http://wiki.ubuntuusers.de/Brother/Scanner#Zusaetzlich-fuer-11-04-11-10-und-12-0411:37
adubuntuik heb een OpenType font in home/username/.fonts map staan. Dit font gebruik ik in OpenOffice documenten. Als ik een .odt document exporteer als PDF dan kan ik deze niet meer printen.11:41
adubuntuvolgens mij moet ik dit font in de juiste map van Ghostscript zetten. Alleen in welke map en hoe moet ik dit doen.11:42
adubuntuik draai Ubuntu 10.0411:42
Geraddcp-j315w scanner software geinstalleerd en nu moet ik uitpuzzelen hie ie werkt.. en bedankt!12:11
lord4163Hoi :-)15:50
lord4163Hoe kun je nou zien welke distro er draait met een commando?15:54
lord4163?????16:04
StefandeVriesGeduld is een schone zaak, lord4163.16:06
lord4163Ik ben bezig met een script en ik wil dus dat hij op meerdere systemen werkt, niet alleen op ubuntu.16:17
lord4163dus hij moet eerst de distro checken op een of andere manier en dan als het arch is moet pacman en ubuntu apt-get16:18
OerHekscat /etc/issues of zoiets16:28
rorklord4163: lsb_release -a16:32
rork`cat /etc/issue` is inderdaad ook een optie16:32
lord4163ik moet alleen de naam hebben van de distro16:33
StefandeVriesKijk eens naar awk, tail en head.16:34
lord4163ik dacht aan: distro="lsb_release -a >> distro.txt | grep 'Distribution ID: enzovoort'"16:35
lord4163maar dan krijg ik niet alleen de distronaam er uit gefilterd16:35
rork`cat /etc/issue | grep '^\S+' -oP` (werkt voor Ubuntu, weet niet hoe het voor de rest werkt)16:36
StefandeVriesEn daarvoor zijn we hier.16:36
lord4163oke zal eens zien en proberen :)16:44
lord4163Hallo17:37
lord4163Zou iemand kunnen kijken of dit goed is ? http://pastie.org/433137217:38
OerHeksziet er wel mooi uit, of het goed is, weet ik niet.17:42
corewillemah ik ontvang toch nog berichten17:43
OerHeks(mijn beperkte bash kennis kan niets ontdekken iig)17:44
lord4163op het bash IRC was het antwoord dat ik het opnieuw moest vergelijken bij elke "of" (|)17:48
OerHeksje kan ook "set -x"als 1e regel zetten voor debugging17:51
lord4163ok zal ik onthouden, wist ik nog niet17:52
OerHeksof  set -n, x is printen elke regel waar hij mee bezig is17:52
OerHeksn = noexecute >> http://ss64.com/bash/set.html17:54
lord4163oerheks weet je hoe je zon lijstje krijg?18:18
lord4163Bijvoorbeeld net zoiets als tasksel18:18
OerHeksNiet echt, kijk eens in de source van tasksel?18:19
OerHekshttps://launchpad.net/ubuntu/precise/+source/tasksel/2.88ubuntu9/+files/tasksel_2.88ubuntu9.tar.gz18:20
lord4163xdialog bedoelde ik18:33
lord4163denk ik18:36
=== StefandeVries is now known as Maestro
=== Maestro is now known as StefandeVries
=== StefandeVries is now known as Maestro
=== Maestro is now known as StefandeVries
=== Maikel is now known as Jongegod
=== StefandeVries is now known as Maestro
=== Jongegod is now known as StefandeVrie
=== StefandeVrie is now known as Maikel
=== Maestro is now known as StefandeVries
Ceesschermbeveiliging is wit- in plaats van zwart-beeld. :( Ubuntu 12.10 alpha. Nog geen proprietary nvidia driver geïnstalleerd maar zal dat het oplossen?20:53

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!