/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/07/25/#ubuntu-no.txt

RoyKrimelig stille her om dagen...16:10
si-m1jepp, er mest nattefolk her :P16:26
RoyKog knapt det...16:28
xtFår hanke inn igjen jo-erlend!16:37
RoyKkanskje mulig å få til det snart...16:37

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!