/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/07/29/#ubuntu-dk.txt

Barnabaseks med play station 3 clusters00:00
Barnabasfor mit vedkommende drejer det sig om io når man bygger00:00
Barnabasmega tungt io00:00
lars_t_hBarnabas, jeg skal bruge noget der kan tygge en database over pulsarer og stjerner igennem til henholdvis et pulsarkort, og et stjernekort00:01
Barnabaslader det sig beskrive relativt eller hierakisk?00:01
lars_t_hdet er til naviagation i rummet00:01
Barnabasjo men alligevel00:02
lars_t_hBarnabas, jo - man bruger mælkevejens galakse censtrum som centrum (x,y,z) = (0,0,0)00:02
Barnabasdet er vigtigt at forstå de helt grundliggende relationer i data, måske uden at forstå indhold00:02
Barnabasjo det er indlysende00:02
Barnabasmega sort hul00:02
Barnabasnok til at snurre galaxen rundt00:03
lars_t_hde mener at der er flere ret store om det super-massive sorte hul i midten00:04
Barnabasflere sorte huller der kredser om hinanden?00:04
Barnabashvorfor falder de ikke ind i hinanden?00:04
Barnabasmå da være en sindsyg hastighed00:04
lars_t_hBarnabas, om det super-massive sorte hul00:04
Barnabasjo men hvis hastigheden skal modsvare gravitet00:05
Barnabasman kan vel stadigvæk kun bevæge sig med lysets hastighed?00:05
Barnabasok jeg ved ikke hvad jeg taler om00:06
lars_t_hBarnabas, singulariteter er noget mærkeligt noget00:06
Barnabasmen det virker bare underligt00:06
Barnabasja det er jo en, singularitet00:06
Barnabasmen inden ting falder ind i den00:06
lars_t_hja synes jeg også, men meget spænde det de finder ud af00:06
Barnabasså er det jo underlagt dette univers regler00:06
Barnabasjep00:06
Barnabashvad var det lige vi talte om00:07
Barnabasjeg er småstiv00:07
Barnabasså jeg beklager og undskylder00:07
lars_t_hdet CPUer og GPUer00:08
Barnabasdet er fuldstændig det samme som sorte huller00:08
Barnabassådan00:08
Barnabaspjat00:08
lars_t_hhehe00:08
Barnabasnej som sagt, er der jo flere uni'er der har måttet droppe deres ps3 clusters00:09
Barnabasefter at sony valgte at droppe deres "other os" support00:09
Barnabassom jeg læste det00:09
Barnabaseddermame bitter00:09
Barnabast00:09
lars_t_hdet var noget med at man ikke længere kunne køre linux på dem00:09
Barnabasja "other os"00:09
Barnabasblev jo netop brugt pga den helt fantastiske floating point performance00:10
Barnabasog prisen00:10
lars_t_hDet er Apple stilen - hvor de vil kontrollere alt hav et produkt kan bruges til00:10
lars_t_h*hvad00:11
Barnabasprisen på ps300:11
Barnabasbillig00:11
Barnabasift andet00:11
lars_t_h=kun deres måde00:11
Barnabasja enig00:11
Barnabasi grunden burde man kune bruge et stykke hw som man har lyst når man har købt det00:12
Barnabaser det nogen der siger, at dit nye komfur kun må koge æg00:12
lars_t_hdet sker i en ressicion hvor de vil kontrollere deres marked00:12
Barnabasde har jo ikke rescession men overskud svjv00:13
Barnabasde arbejder da hårdt på ps400:13
lars_t_hDet er bare et spørgsmål om tid, så er spillekonsollerne ude - for så er selv en lille smartphone så hurtig at den kan konkurrere med en spillekonsol00:14
Barnabasjeg kan godt forstå de ikke vil have, at folk kopierer spillene til deres konsol00:14
Barnabasmen hvis du vil bruge den til noget HELT andet end at game med linux på00:14
Barnabashvorfor er det et problem00:14
Barnabashvor stor en procent del gør rent faktisk det00:15
Barnabasaaarh der varer sku lidt før din smartphone kan være med en ps300:15
lars_t_hBarnabas, det er vel fordi de synes at det er ders produkt, og så vil de også bestemme hvad det skal bruges til - selv om du har købt det - det må være en asiatisk tankegang der ligger meget fjernt fra os00:16
Barnabasder er folk der stadig mener, vi ikke har set hvad en ps3 egentlig kan00:16
Barnabasmåske00:16
lars_t_hJapanerene er iøvrigt vildt racistiske, ikke en påstand, men min egen erfaring00:16
Barnabasmen hvis de vil sælge den i vesten, så er de underlagt reglerne her, ikke i japan00:16
Barnabassame deal for ms, og apple00:17
Barnabasderfor vi har set de store retsager i eu00:17
Barnabasgoogle00:17
Barnabasosv00:17
lars_t_hBarnabas, de kører på amerikaner stilen - rulle hen over brugeren hvis de kan00:17
Barnabasog bliver bollet i røven af EU00:17
Barnabassom ms00:17
lars_t_hEU har de dog respekt for00:18
oOOo /joint #backtracklinux00:18
lars_t_hder er mere end 2x flere indbyggere i EU end hele US, såeh EU har lidt vægt når de åbner munden00:18
oOOodoh sorry00:19
Barnabasarh tror mere du skal se på total omsætningen00:19
lars_t_hoOOo, lige et t for meget00:19
Barnabasus vs eu00:19
Barnabasi en eller anden møntfod00:19
Barnabasantal indbyggere er vist ligemeget00:19
Barnabasog ja det er gået ned i eu, men det er fandme gået mere ned i usa00:19
Barnabasmeget mere00:20
Barnabasog asiaterne ejer ikke nær så meget af europa som af usa00:20
lars_t_hBarnabas, det bliver værre: US har en føderal statsgæld på 13.000 mia USD00:20
Barnabaspræcis00:20
Barnabasog se hvor stor gæld staterne har00:20
Barnabasså bliver du da først depri00:21
Barnabas1929 var ingenting00:21
lars_t_hde kan selv defaulte, men så går det dem som Argentina der gjorde det samme: Lånekassen vlev lukket i rigtig mange år - i hele verden00:21
Barnabaswell de har rigtig mange værdier at sælge ud af jo00:22
Barnabasi usa00:22
Barnabasmen ja00:22
Barnabasen argentina situation nærmer sig00:22
Barnabasog der er intet eu til at redde dem00:22
lars_t_hproblemet er at US har lånt til et forbrug i mere end 60 år. Altså de har i mere end 60 år brugt flere penge end de tjente00:22
Barnabassom grækenland og spanien00:23
Barnabasjo00:23
Barnabasmen det er også en stor økonomi00:23
Barnabasderes problem er pt deres olie afhængighed00:23
Barnabassom de ikke kan løse indenlands00:23
Barnabasså de skal købe udenlands00:24
Barnabashvis dollaren ryger helt i bund vil deres brændstof priser stige 5-6 gange00:24
Barnabasresten kan de jo stort set lave indenlands00:24
lars_t_hBarnabas, US gælden er faktisk ca det samme som Grækenlands - men som du skriver US er en meget større økonomi med mange flere borgere, så det er ikke så slemt, men da de lang fra har løst alle deres problemer kommer US til at blive tyrens røvhul af et land at bo i er min spådom om fremtidens US00:24
Barnabashelt sikkert ikke der man vil bo00:25
Barnabasmen de har sku selv ført den politik00:25
lars_t_hde bruger 6x mere energi end en d EU borger00:25
Barnabaswell DK00:26
Barnabasvi har jo haft vækst de sidste næsten 30 år uden at hæve energi forbruget i DK00:26
lars_t_hja, i 2003 havde gang i en krig i Afganistan, og i Irak, og gud hjælpe mig om de ikke så giver skattelettelser00:26
Barnabaskrigen i irak var en joke - en løgn fra usa00:27
Barnabasmen afganistan må alle da kunne se målet med ..00:27
Barnabasgæld eller ikke00:28
lars_t_hRepublikanerne kører det land i sænk, demokraterne er ikke ret meget bedre - selv om retorikken mellem de ellers kunne signalere en forskel, så er der ikke rigtig nogen forskel i den førte politik00:28
Barnabasnote jeg er borgerlig liberal ..00:28
Barnabasikke idiot00:28
Barnabasmen fornufts liberal00:28
Barnabasnu har obama haft 4 år, hvad har han opnået00:29
lars_t_hBarnabas, Afganistan er et sted de har været i  i 10 år nu, og de kunne være i krig i 50 år mere før det land er stabiliseret nok,00:29
Barnabasnoget af det mest basale han lovede var slut på guantanamo00:29
Barnabasvi skal ikke ud derfra00:29
Barnabasslut00:29
Barnabasvi skal være der til det er nok00:29
Barnabasnår vi først har startet skal vi føre det færdigt00:29
Barnabasi dag kan man få lov til flg frygtelige ting00:30
Barnabassom pige gå i skole, dyrke sport, spille musik, og gå på gaden alene som kvinde00:30
Barnabasdet skyldes VORES indsats blandt andet00:30
lars_t_hBarnabas, storpolitisk kommer det bare ikke til at ske at man bliver hængende i Afganistan00:30
Barnabasså du vil bare efterlade folk00:31
Barnabasvi har nok i os selv00:31
Barnabashvor er den røde solidaritet i det :-)00:31
Barnabashvor mange år var vi på cypern00:31
Barnabaser vi der endnu?00:31
Barnabasjae00:32
lars_t_hikke jeg, men politikerne vil ikke være med så langt, særligt i europa, usa vil åske nok blive hængende der lidt længere00:32
Barnabasspg om de røde kan tales til fornuft00:32
Barnabasvi kan ikke blive ved med at tænke vores egen baghave00:32
lars_t_hder er ikke noget rødt i det, basalt set er det afganerne selv der skal løse deres eget problem i deres eget land00:33
Barnabashelt enig00:33
Barnabasmen for at gøre det skal der være mulighed for at holde valg, og en rimelig sikkerhed situation00:33
Barnabasuden folk bliver skudt for at sætte en plakat op00:33
Barnabasså pacifist ideen går helt død her00:33
Barnabassom den gjorde under anden verdenskrig00:34
MikeDKeeehmm måske i skulle tage den i -dk-snak00:34
Barnabasmåske00:34
lars_t_hdet er desværre umuligt at "komme til" at smide et par brintbomer i den sylige del af Pakistan, der hvor pashtunerne er (det er dem der har dannet Taliban)00:34
MikeDKfor hoooold da fest en gang spam i support-kanalen00:34
lars_t_h*sydlige00:34
MikeDKelle OT00:34
MikeDKlars_t_h, -snak00:34
Barnabasder er jo ingen her mike00:34
Barnabaslige nu00:35
MikeDKBarnabas, ????00:35
MikeDKder er altså 28 lige pt00:35
Barnabasud over dig, jeg ved vi er ot00:35
lars_t_hja der er igne her midt om natten00:35
MikeDKi sidder og spammer hele supportkanalen med Oftopic00:35
Barnabasok vi holder kæft - jeg undskylder totalt00:35
MikeDKWHAT????00:35
Barnabassorry00:35
Barnabasdu har ret00:36
lars_t_hok ok, køl ned MikeDK  er smuttet00:36
MikeDKså hop dog ind og fortsæt snakken i hyggekanalen00:36
MikeDKgeeezz00:36
Barnabasdu har min undskyldning00:36
MikeDKutroligt at i ikke har styr på jeres terminal-irc-apps00:37
Barnabasjeg er småstiv00:37
Barnabasjeg har ikke styr på noget som helst00:37
MikeDKjarlen, den er osse godtaget men utroligt at lars blir så fissefornærmet00:37
MikeDKjarlen, sry endnu en gang var ikke til dig00:37
Barnabasfordi jeg har ret :-)00:37
MikeDKheh00:37
Barnabasmen det er en helt anden diskussion00:38
MikeDKmen husk nu at tage de der OffTopic-snakke i #ubuntu-dk-snak00:38
Barnabaser der nogen, der har en driver der core dumper00:38
Barnabasved det00:38
Barnabasvi kunne også bare tage det direkte00:39
Barnabasmeget nemmere00:39
Barnabasjeg skal huske det00:39
MikeDKyeps ellers er de ikke forbudt at bruge #ubuntu-dk-snak kanalen00:39
MikeDKde/det00:39
Barnabasjeg er bare så vandt til at få sparket fra de andre ubuntu kanaler pga min helt normale nordiske (nordjydske) humor ..00:40
Barnabasspecielt de engelske00:40
MikeDKheh00:40
MikeDKmen lad os lige fortsætte i #ubuntu-dk-snak istedet for00:40
Barnabascheck00:40
Zta...og med dét, blev kanalen død igen.15:26
jarlenmed hvad? Der er ikke sket noget16:59
simonjeg leder efter et grafisk program til at styre mine internetforbindelser, og jeg prøver at undgå NetworkManager.17:00
simonder er et program som hedder ConnMan som jeg installerede, men jeg kan ikke se om den også har en grafisk del17:00
jarlenconnman - GUI based connection manager with wireless support, designed with embedded devices in mind17:01
jarlenselv tak, Google17:01
simonja, det står der. men hvad hedder GUI-programmet?17:01
simonder er kun en connmand, og connman.net snakker kun om et kerne-API.17:02
simondpkg -L giver mig ikke noget nyttigt. måske er det ikke en mulighed.17:04
ZtaOg du har søgt i Ubuntu Software Center?17:28
simonhm ja17:28
simonnå, nu er jeg bare tilbage og bruge wpa_supplicant med nogle shellscripts.17:29
kristian-aalborgsimon, wicd-gtk17:31
Ztaden faldt jeg også lige over17:36
simonkristian-aalborg, hmm ja. jeg prøvede egentlig at undgå wicd, da jeg havde læst at den havde et mindre optimalt GUI-design. men eftersom den faktisk bare virker, er den egentlig helt fin!17:36
simonkristian-aalborg, så vil jeg bare bruge den når jeg skal logge på nye netværk. wpa_supplicant er fin nok så længe jeg altid er på de samme netværk, men jeg hader at skulle rode med konfigurationsfiler hver gang jeg vil logge på et nyt netværk.17:37
kristian-aalborgja, det er træls17:37
simonbåde connman og network-manager var invasive i den forstand at de lukkede mine netværksforbindelser ned da de startede. wicd observerede bare hvad jeg var forbundet til og skrev det, mens den gav mig listen af synlige access points.17:38
ZtaMåske network-manager er sat til at auto-connecte til kendte netværk? Det kan muligvis forklare, hvorfor den smed dig af (og så sandsynligvis på (måske et andet net) igen)?17:40
ZtaHvis du slår "Connect automatically" fra i alle dine net i Network Manager, så kan det være, du kan blive venner med den.17:41
simonmuligvis. jeg kom ikke lige så langt som at nm-applet virkede i Xfce4.17:42
simonen anden ting network-manager gør, som jeg mindre godt kan lide, er at den laver en ny DHCP-forespørgsel hver gang den forbinder selvom min DHCP-lease faktisk stadig er gyldig.17:42
simonjeg har sat routeren herhjemme til en høj DHCP-leasetid med samme subnet som ovre på studiet. på den måde er jeg på nettet øjeblikket WPA-krypteringen er gået igennem.17:44
simonså skal jeg kun spørge om IP én gang i døgnet hvis jeg tager hen på studiet :)17:44
ZtaALLCAPS.  DET ER DET NYE SORT.  OG SÅ ER DET MEGET NEMMERE AT LÆSE END F.EKS. CAMEL CASE. VÆN JER TIL DET. http://blogs.msdn.com/b/visualstudio/archive/2012/06/05/a-design-with-all-caps.aspx23:31
Ztatsk, tsk, tsk...23:32

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!