/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/08/05/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger3Hvordan kan det være at alle møder i ubuntu land er i det sorte Jylland ????09:57

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!