/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/08/12/#ubuntu-no.txt

=== christoffer_ is now known as christoffer
RoyKbusybox-greia i ubuntu er bare idiotisk14:00
RoyKer det mulig å gjøre noe som helst der inne?14:00
malinhelp skulle i alle fall vise hvilke kommandoer som finnes15:00
malinmen det i seg selv sier jo ikke stort15:04
RoyKdu kan skrive "help" og får en oversikt over diverse ting15:38
RoyKmen det ser ikke ut til at det er stort med dokumentasjon der ute15:38
hjdRoyK: Du har sett at mansiden lister hvilke kommandoer som er tilgjengelig i busybox? Hva er det du forsøker å gjøre?15:44
RoyKhjd: jeg ga faen og kasta hele raidet - det var visst sykt - det som irriterer meg, er at selv om et raid er sykt, så bør maskinen boote som normalt15:46
RoyKå kaste folk inn i busybox bare fordi et RAID er sykt, blir veldig rart - en sysadmin vil ha kontroll over maskineriet, og det er knapt mulig fra busybox15:55

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!