/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/08/28/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

commandolinehoi trijntje, heb je m'n mailtje nog gezien (over 12.04.1 iso's)?13:32
Idroyey oh13:37
StefandeVriesHey Idroy:)13:38
Idroyhey StefandeVries13:38
trijntjecommandoline: hey, ja, die heb ik gezien18:39
trijntjeik weet nog niet precies wat ik ga doen, die iso's zijn sowieso niet echt populair voor mijn gevoel18:39
commandolinedat weten we niet, people.ubuntu.com geeft geen stats vrij, de ubuntu nl website ook niet18:40
commandolineis puur gissen18:40
trijntjehmm, ik zie wel dat mn torrent actief is geweest,  2x 64 bit en 1x32 bit, in de laatste twee weken18:41
trijntjevolledig geupload , dus 1.3G voor 64 en 700M voor 3218:42
commandolinedie torrents zie je alleen als je ernaar zoekt (en met opzet)18:43
commandoline+ dan heb je ook nog de keuze tussen de internationale ('die zal wel veel seeders hebben') en de lokale18:43
commandolinewe hebben gewoon geen idee :P18:43
RawChidFYI: Ik heb onlangs die NL iso opnieuw gedownload via torrent18:43
RawChidong. 1 week geleden18:43
RawChidEn voor mij had je het niet hoeven doen :P18:44
commandolinemaar goed, als je graag statistieken van de nl downloads zou willen zien moet dat op zich wel te regelen zijn in overleg met het serverteam18:45
trijntjedamn, daar gaat 30% van de downloads ;)18:45
trijntjein ieder geval staat de code voor de aanpassingen nu op launchpad, dus iedereen kan het checken en/of zelf zo'n image draaien18:46
RawChid\o/18:47
RawChidWaar dan trijntje? En is het evt. makkelijk te vinden als iemand dit wil doen18:48
RawChidIk ken alleen deze pagina: http://wiki.ubuntu-nl.org/community/Vertaalteam/liso_precise18:48
RawChidh, wacht heb er nog 118:49
RawChidwiki.ubuntu-nl.org/community/Vertaalteam/LocalizedImage18:49
commandolinehttps://launchpad.net/~ubuntu-defaults-nl-team18:50
commandoline(lijkt me :P)18:50
trijntjejeps18:55
trijntjedat is waar ik bzr mishandel, want ik snap er nog weinig van18:56
RawChidlol18:56
RawChidIk zie maar 2 commits, dat valt mee :)18:57
trijntjeja, de meeste zijn niet aangekomen :P18:58
trijntjehttps://code.launchpad.net/~redmar18:58
commandolineah, daar staat wat meer18:59
trijntjetrial and error19:04
Ceesratio op ubuntu-12.04-desktop-i386-nl.iso torrent nu 2.76 (na laatste reboot :P)19:07
commandolineOk, dan lijkt stap 1 me toch gaan kijken hoeveel die iso gedownload wordt, daar is vast wel wat op te verzinnen.19:07
Ceesratio met transmission-cli19:07
Ceesop servertje, uptime nu 17 dagen19:08
Ceesis net niks19:08
trijntjeCees: nouja, valt me nog mee19:09
commandolineja, het punt is, we weten niet hoeveel mensen op het totale aantal de iso downloaden19:09
commandoline* via torrents19:10
trijntjeik heb net mn thuis servertje overgezet naar Raspberry Pi, dus al mn vorige statistieken ben ik kwijt19:10
Ceeslol Raspberry Pi19:10
commandolineCees: weet jij toevallig of Ubuntu NL ergens statistieken bijhoudt over bijv. de page views?19:10
trijntjewe zouden mss aan canonical kunnen vragen hoeveel er van onze people.ubuntu.com gedownload wordt19:10
Ceesmogelijk ergens bezoekers van pagina's. Nog niet in verdiept19:11
Ceesaantal bezoekers19:11
Ceesmaar ja, is een bezoeker een downloader?19:11
trijntjeCees: nouja, het is in ieder geval iets. Ik had echt het idee dat geen hond die images gebruikte :P19:11
commandolineik denk dat als je de bezoekers van /download deelt door de helft je iig een beter beeld hebt dan met de torrent...19:12
Ceesheb je geen statistieken op de host?19:12
Ceesdie zijn betrouwbaarder19:12
commandolinedie host wordt door canonical onderhouden, en die maken ze iig niet beschikbaar.19:12
Ceeswaarom niet? is toch een eigen site/page?19:12
Ceeswaarom geen eigen stats?19:13
commandolineje kan er alleen html op hosten, er google analytics op zetten met een js redirect vond ik wat ver gaan :P19:13
trijntjekan je van je eigen ppa zien hoeveel mensen die downloaden?19:14
commandolineik heb dat nooit gezien19:15
commandolinemaar wat schieten we op met de ppa-cijfers?19:15
Ceeswat schieten we op met site-statistieken? We onderhouden een -NL versie omdat we menen dat het nut heeft of niet19:17
commandolinenou, ik kreeg de indruk dat trijntje graag wilde verifieren of ze gebruikt worden. En dat wil ik zelf ook wel weten, anders ga ik niet die images in elkaar draaien. Het kost wel tijd.19:19
RawChidNouhja, ik ben het er wel mee eens dat het fijn is om te weten hoeveel er ongeveel gedownload wordt19:19
trijntjecommandoline: het pakket met aanpassingen zit in een ppa, en die ppa is standaard ingeschakeld op alle gelocaliseerde systemen. Als ik een update van die ppa doe installeert iedereen automatisch de laatste versie, en dan kan ik zien op hoeveel systemen het staat19:19
commandolineoh, op die manier :P19:20
RawChidaantal installaties != aantal downloads19:20
trijntjehet is zelfs ethisch verantwoord, want er zitten nieuwe radiostations van JanC bij. Dus het is niet zo dat we een dummy update doen om te kijken hoeveel het geinstaleerd is19:20
RawChidMAar misschien zelfs interessanter19:20
Ceesde ppa stats geven het werkelijke gebruik aan (ik gebruik de -NL :) en geven een beter idee dan de bezoekers van de download pagina (en die weet ik ook niet te vinden)19:21
commandolineok, dan hebben we 4 opties. Een schatting maken op basis van http://ubuntu-nl.org/download/desktop 's statistieken (indien beschikbaar), rt <at> ubuntu.com mailen over de statistieken van de people.u.c shares, de downloadlinks voor zeg een week vervangen door een host die statistieken bijhoudt en redirect, en een PPA update.19:22
trijntjeals we het verschil in downloads tussen voor en na de update bekijken, komen we wel op een redelijk minimum aantal van installaties19:22
Cees(en een beetje torrents)19:22
commandolinetrijntje: zit er een pakket in de iso die standaard geïnstalleerd is, maar niet in andere nl installs?19:23
commandoline* dat19:24
commandolinedan kunnen we namelijk dat eens vergelijken op de popularity contest pagina.19:24
trijntjecommandoline: alleen het pakket uit die ppa19:24
commandolinedat lijkt me genoeg...19:24
commandolineok, in de popcon is het package #70062. Even vergelijken met wat andere dingen.19:26
trijntjecommandoline: heb je een link?19:26
commandolineja, maar dat is een groot bestand: http://popcon.ubuntu.com/by_inst19:26
commandolinedan zou OpenTeacher hoger staan, en dat durf ik eerlijk gezegd te betwijfelen :P19:27
Cees35 installaties?19:28
commandoline35 die statistieken verzenden19:28
commandolinedat is het nadeel van popcon, deelname is vrijwillig.19:28
Ceesdus > 35?19:28
commandolinedat iig.19:28
Ceesnee >= 35 om precies te zijn19:29
commandoline:P19:29
trijntjetoch zo'n 30.000 die ubuntu in het nederlands gebruiken, das niet slecht19:30
Cees21:20 <+trijntje> het is zelfs ethisch verantwoord, want er zitten nieuwe radiostations bij --> LSR soms?19:30
Ceesdus >= 30K gebruikers?19:31
trijntjehoewel, recent is maar 5430..19:32
commandolinedat zijn de updates dacht ik19:32
Ceesde rest heeft nu een ipad?19:33
trijntjeow wacht, 570 zelfs19:33
commandolinehoe dan ook, popcon is niet echt statistieken van ppa's, er doen maar een paar mensen aan mee. Leuk voor relatieve vergelijkingen, verder kun je er niet echt veel mee.19:34
trijntjepff, 570 is wel weer heel weinig19:34
trijntjeah ok, dus 570 mensen die opt in hebben gedaan?19:34
commandoline570 mensen die recent uit de Ubuntu software repo's dat pakket hebben gedownload (bij een nieuwe installatie?) en die opt in hebben voor zover ik weet19:35
commandolinetenminste, als het onder recent staat19:35
Ceeswat is recent? Afgelopen uur?19:35
commandolinedat is vast wel ergens op de wiki te vinden.19:35
Ceesvast :)19:35
Ceesmaar ik heb "recent" niets gedownload...19:36
commandoline'OLD means that the <atime> is more than a month ago; you haven't used the package for more than a month.'19:36
Ceesik het atime uit staan (ssd + pietlut)19:38
Ceesstatistieken he?19:38
commandolineja, staat ergens in de update manager dacht ik, dat vinkje.19:38
Ceesvinkje staat aan (<atime> staat uit :P)19:39
trijntjeer is twee weken geleden een langpack update geweest, dus iedereen zou die moeten hebben19:39
Ceeskan me niet voorstellen dat er 0 !"opt in" gebruikers zijn van popcon maar hoeveel ???19:41
RawChidIk heb die nl iso denk ik zo'n 3 keer installed19:42
Ceesen 570 "opt in" voor popcon is minder dan ik dacht19:42
RawChidNergens iets voor aangemeld als opt in vziw19:42
CeesRawChid: is niet alleen tijdens installatie maar periodiek19:44
RawChidJa, maar ik heb nooit ergens iets aangegeven19:44
RawChidVoor zover ik weet. IK weet niet eens wat het is19:44
Ceesje weet "softwarebronnen" te vinden? Het is het laatste tabblad "statistieken"19:45
commandolineHet blijft gissen. OT heeft bijv. 28 000 downloads op sf.net (sinds dat we ermee zijn begonnen), in popcon staan 495 installs.19:46
trijntjeis het niet ook in het softwarecentrum 'aanbevelingen inschakelen'?19:46
commandolinetrijntje: geen idee19:47
commandolineals we betrouwbare statistieken willen van die iso, is het het snelst om een redirect php bestandje te uploaden op een webhost met statistieken en de link op de ubuntu nl site een weekje aan te passen.19:49
* Cees heeft gelijk een vinkje geplaatst (dacht dat ik die had gezet, dus tel 1 op bij de huidige stats :)19:49
trijntjewohoo ;)19:52
trijntjeik moet toch weer eens aan de slag met die gelocaliseerde iso's voor quantal, dan zal ik meteen de laatste versie in de ppa stoppen. Dan hebben we langs die weg ook statistieken19:53
Ceescommandoline: helemaal gelijk en weet dat je dan mogelijk ongevraagd persoonsgegevens (ip-adres) opslaat.19:53
Ceestrijntje: komt er dan ook een .1 van 12.04?19:54
commandolinetrijntje: hoe dan? Volgens mij zijn er dus geen ppa statistieken (net een bugmelding gevonden, daarin was sabdfl enthousiast maar het lijkt niet geimplementeerd te zijn.)19:55
trijntjeCees: dat kan wel ja, alleen het uploaden is traag, ik heb slechts 80kb19:57
commandolineik heb sinds kort een wat snellere verbinding, maar nog geen ervaring ermee.19:58
trijntjecommandoline: in de comments linkt iemand naar een python script dat via de launchpad api aan die data kan komen, heb het nog niet getest alleen19:58
commandolinelaunchpadlib? Oh, even zien.19:59
commandolineok, dat is helemaal ideaal dan. Launchpadlib is geen probleem, heb ik al bij meerdere projectjes gebruikt.20:00
trijntjeik kan niet zo goed python lezen, ziet dit er goed uit?https://launchpadlibrarian.net/109657544/ppastats20:04
commandolineubuntu-defaults-nl-nl0.11020:05
commandolineah, da's een ander scriptje dan ik gebruikte :P20:05
commandolinehoe dan ook, wat ik hier plakte zijn de resultaten volgens mijn scriptje voor de ~redmar/nederland ppa20:06
commandolinename, version, download-count20:06
trijntjeah, dus 10 mensen hebben het gedownload. Dat zal ik wel zijn geweest bij het bouwen van  die images :P20:06
commandolineis het een andere ppa ofzo?20:06
commandolinemeer popcon installaties dan downloads is vreemd :P20:06
trijntjenee, want mensen die de localised iso installeren krijgen het pakket van de iso, en niet uit de ppa20:07
trijntjedie ppa zal pas verkeer zien zodra er een nieuwe versie is20:07
commandolineok, dan hebben we nu een nulmeting.20:07
commandolineik bewaar het scriptje wel, en dan zien we het later wel :)20:08
trijntjeja, ubuntu update standaard 1x per week, dus als we na het uploaden van het nieuwe pakket 8 dagen wachten zouden we iedereen moeten hebben20:09
commandolinein theorie ja. Niet iedereen installeert updates direct, weet ik uit ervaring. :P20:10
commandolinenou ja, we zien wel wat hier uitkomt. Het wordt trouwens wel wat langer wachten, de lp build servers hebben het druk de laatste tijd...20:12
* commandoline gaat, doei!20:13
trijntjewaar op wachten?20:13
commandolinewaar op wachten?20:13
trijntjedoei, ik laat het wel weten als ik een nieuw pakket uitbreng20:14
commandolineprima :)20:14

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!