/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/09/11/#ubuntu-no.txt

RoyKsilverarrow: sant - må kanskje ha et navn på den ;)07:03
silverarrowvåken+07:04
silverarrow?07:04
silverarrownesten våken her07:04
geirhahttp://gould.cx/ted/blog/Desktop_in_the_cloud10:01
malinnice10:02
=== JonJ_ is now known as JonJ
BrumleEr det noen her som vet noe som helst om Canonical er aktive på kurs-fronten for Ubuntu?12:03
malinblæh, man må ha silverlight for å spille av noe fra tv-norge sin nettv12:33
malinjadda12:33
malinnår det gjelder flash og det der, så ser det ut til at det virker nå. ingen rare farger i dag i alle fall12:35
geirhakanskje bare en omstart som skulle til da12:36
malinhm..12:39
malinelller det blir normalt på flashvideoer hos DB og VG og sånt men ikke på youtube12:39
malinså da er det jo enda rarere12:39
JonJgrønnskjær?12:39
malinnei. alle er blåe12:40
malinsmurfer12:40
malinogså er det brunskjær ellerws12:40
JonJJeg hadde det problemet i chrome når jeg hadde installert adobes flash manuelt. Jeg fjernet den og lot chromes innebyggede gjøre jobben og da gikk problemet bort12:40
malinsånt som himmelen liksom12:41
malinja men jeg bruker opera12:41
malinmen om det virker alle andre steder utenom youtube, og jeg har på html5 på uyoutube, så vil problemet bli minmalt, da det er få flash-videoer når man har på html512:41
sigurdga_E: Failed to fetch http://no.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/s/swt-gtk/libswt-gnome-gtk-3-jni_3.7.2-2_amd64.deb: Hashsummen stemmer ikke13:33
sigurdga_er ikke så bra13:33
malin:S13:43
si-m1oh, glemte helt at beta av 12.10 er ute13:46
si-m1*dist-upgrade*13:46
Kageeslett apt-cache, update?13:46
si-m1q..... something13:47
Kageew!13:47
si-m1quentin tarantino13:47
si-m1Quantal Quetzal13:48
si-m1ugh13:48
si-m1hadde vært kjekt om apt-sakene bare var 12.1013:48
si-m1Må henta 1 060 MB med arkiv.13:49
si-m1*gulp*13:49
malinsi-m1: ja, jeg har ikke tenkt over det, men er jo snart ny versjon. snart oktober :)13:52
si-m1gadd ikke oppgradere før jeg fikk bekrefta at de ikke hadde tenkt å kaste seg på det waylandprosjektet13:53
si-m1også glemte jeg hele greia13:54
si-m1wtf. plutselig fungerer ikke ctrl+c under dist-upgrade13:55
si-m1jeg som hadde tenkt å hive den inn i en screen13:55
si-m1får vel satse på at det går bra uten13:55
malinhm.. spennende å se hvordan 12.10 blir :)14:12
malinmen kanskje jeg burde oppgradere boksen til mamma fra 10.04 til 12.04 snart14:12
malinselv om maskinen hennes hangler litt. skjermen er jo løsna og sånt14:12
si-m1simeng@erwin:~$ lsb_release -c14:14
si-m1Codename:       quantal14:14
si-m1woho14:14
malin:)14:15
malinhåper jeg kan bruke html5 på alle videoer på nett snart14:15
si-m1gikk overraskende smooth14:15
malinog raskt?14:15
si-m1hjelper med ssd14:15
si-m1kjapt å oppgradere14:15
malinmen noe av den magiske følelsen jeg hadde da jeg satte inn og instalerte min første Ubuntu, den er litt borte. Ting ser så pent ut og anderledes ut :)14:15
malinaha, jeg har jo ssd også, så bør gå raskt her og14:16
malinmen har kun sata-2-kontroller14:16
si-m1fint å kjøre betaversjoner av os på jobb14:16
malinhm, så du kan gjøre det på jobb14:17
malinmen det er altså i beta og ikek noe alpha-greier altså?14:17
malinog stabilitetn?14:17
si-m1mener det stod at beta kom ut i forrige uke14:18
si-m1ftp://ftp.uninett.no/ubuntu-iso/12.10/14:19
si-m1japp14:19
si-m1beta114:19
si-m16.sept14:19
malinnice14:22
trenchWelcome to Ubuntu quantal (development branch) (GNU/Linux 3.5.0-11-generic i686)15:17
trenchhar kjørt den siden 12.04 kom jeg :)15:17
RoyKdevelopment branch?15:20
RoyKah15:21
RoyKquantal15:21
RoyKfunker den greit?15:21
* RoyK mumler noe om "Living on the edge"15:22
* trench mumler noe om vmare og server med 256 giga ram15:30
trenchvmware15:30
trenchmå jo bruke den til noe lurt da ;)15:31
trenchmen spise middag og stikk på nuug greiene kanskje15:31
RoyKhvis du bare har én server, hvorfor ikke kvm?15:31
trenchjeg har flere15:31
trenchhar en desktop med 128 giga ram også15:32
RoyKtenkte mer på om du hadde flere vmware-noder15:32
RoyKi klynge15:32
RoyKoppsett av kvm i klynge er ikke så helt enkelt, har jeg erfart...15:32
trenchvi har lisenser på vmware via jobben15:36
trenchså derfor jeg brukte det15:36
BrumleNoen herifra som skal på NUUG-møte?15:36
trenchtenkte å stikke innom en tur15:36
Brumleweee :)15:36
Brumlestarter 18:30, men dukk gjerne opp litt før15:36
* RoyK har hatt dagen full og glemte det helt...15:37
trenchhar akkurat kommet hjem ifra jobb ifra fredrikstad og er vel i Oslo et par min før 18:3015:37
trenchså om jeg kommer inn er vel bare flaks hvis jeg ikke kan sende deg en melding :)15:38
Brumletrench: henger lapp på døra med tlf.nr. om døra skulle være låst15:38
trenchokey15:38
* RoyK er rimelig overraska over tilbudene til trening og kultur som ansatt hos HiOA ;)15:56
KageeHøgskolen i Oslo og Aksershus15:58
Kagee?15:58
RoyKmhm15:58
RoyKhttps://xkcd.com/208/18:39
malinlol18:47
geirha<greybot> The Cult Of The Regex. This eldritch brotherhood is dedicated to the dogma that Every Problem Must Be Solved By A Regular Expression, Preferably A PCRE. They will invent ludicrous problems whose only feasible solution is a regular expression, driving all men mad.19:48

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!