/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/09/11/#ubuntu-vn.txt

=== kid_Lol is now known as kid__
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
vubuntor296help me03:09
kid__!ask03:09
ubot2Mời bạn cứ nêu câu hỏi, không cần xin phép!03:09
vubuntor296mình đang làm quen với Ubuntu 12.04 nhưng không biết cài D-com 3G viettel03:10
vubuntor296có thử làm theo hướng dẫn nhưng không thành công03:11
C4NoChầu hết tự nhận mà03:12
kid__tưởng cứ cắm là chạy03:12
vubuntor266cho hỏi cách cài 3g viettel lên Ubuntu 12.0403:28
kid__usb hiệu gì?03:28
vubuntor266E173Eu-103:29
vubuntor385giúp cài D-com viettel E173Eu-104:03
vubuntor385ubuntu 12.0404:03
vubuntor385có ai giúp mình không04:05
C4NoC chịu thôi, ko xài hàng đấy04:09
vubuntor385vậy xài hàng nào thì ok hả bạn?04:11
C4NoC sao lại phải xài 3g?04:12
C4NoCvubuntor385: cứ ra hàng, mượn cái nào thử cắm vào nó nhận thì xài04:12
vubuntor385tại vì mình di động nhiều nên  vậy04:13
vubuntor385trên diễn đàn có chỉ cách làm nhưng không thành công. vậy người ta vẫn làm được?04:13
C4NoCuh, mà phải mò nhiều04:14
C4NoCmệt lắm04:14
C4NoCvubuntor385: đi làm hay đi đâu?04:14
vubuntor385đi làm04:15
vubuntor385bạn có cách nào giúp mình không?04:16
vubuntor385trong USB có file install cài thế nào??04:16
C4NoCvubuntor385: install cho windows04:16
vubuntor385sudu bash xong kéo vào ->báo lỗi permision denied04:17
C4NoCvubuntor385: nếu thật sự cần, thì ra hàng ấy, kiếm cái nào nó nhận liền thì mua04:17
vubuntor385không, nó là thư mục linux04:17
C4NoChàng của các bạn viettel, ko biết thế nào mà mò04:17
C4NoCvubuntor385: 2 là mua cái android nào đấy, tether wifi ra xài , nhanh gọn04:17
C4NoCtốn thời gian mò mấy cái này làm gì04:18
vubuntor385mình đang xài nó mà trên windows04:18
C4NoCuh, thế xài trên windoof tiếp04:18
vubuntor385hihi nói vậy thì nói làm gì, chủ yếu mình muốn chuyển qua linux04:19
C4NoCthì đó04:21
C4NoCnó ko support tốt trên linux04:21
C4NoC1 là mua cái khác04:21
C4NoC2 là giải pháp khác04:21
* C4NoC ko xài viettel 3g, nên chịu04:22
vubuntor385vậy bó tay!thanhks bạn bye04:22
=== mitsukiar is now known as mit|jupiter
vubuntor385chao cac ban06:37
vubuntor385cho minh hoi chut06:37
vubuntor385update tu 11.10 len 12.04 the nao vay06:38
n0bawkvubuntor385: vào cái software center hay cái software source gì đó06:42
n0bawkchỉnh lại software source06:42
n0bawkrồi update lại06:42
n0bawkrồi nó sẽ hỏi là có lên bản mới ko :306:42
n0bawksomething like that :306:42
vubuntor385chinh lai software sorce nhu the nao06:45
vubuntor385chinh tu cai gi sang cai gi06:45
n0bawkđợi chút à mà quên mất là lâu lắm rồi ko dùng giao điện gnome của ubuntu06:46
n0bawkvubuntor385: bạn mở cái software source lên06:46
n0bawkvubuntor385: rồi đọc thử xem trong đó có mục gì06:46
n0bawkvubuntor385: http://www.howtoforge.com/how-to-upgrade-ubuntu-11.10-oneiric-ocelot-to-12.04-lts-precise-pangolin-desktop-and-server06:47
iSupyBotTitle: How To Upgrade Ubuntu 11.10 (Oneiric Ocelot) To 12.04 LTS (Precise Pangolin) (Desktop & Server) | HowtoForge - Linux Howtos and Tutorials (at www.howtoforge.com)06:47
n0bawkcoi cai' nay` cho roi` :))06:47
vubuntor385minh thay no roi06:49
vubuntor385thanks ban nha06:49
vubuntor854giup minh voi wifi trong ubuntu khong hoat dong07:45
vubuntor85412.0407:45
vubuntor854ai gioi dau roi07:45
Stanley00wifi của hãng nào?07:46
Stanley00mà bạn gõ tiếng việt dùm được chứ? thanks!07:46
n0bawkko hoajt dong nhu lao`?07:46
vubuntor854acer 4710z07:47
vubuntor854thấy trình điều khiển bổ sung broadcom sata07:49
Stanley00vậy thì cài cái driver nó bảo vào đi rồi reboot07:50
vubuntor854báo đã kich hoat va dang su dụng07:50
Stanley00bạn đã *reboot* chưa?07:51
vubuntor854reboot gì07:51
Stanley00*khổi động lại máy* á :-s07:52
vubuntor854khởi động rồi  có thấy băt được wifi đâu07:52
Stanley00vậy chạy cái lệnh "rfkill list" rồi paste kết quả lên pastebin xem07:53
Stanley00!paste07:53
ubot2Với nội dung dài hơn 4 dòng, xin mời copy và paste vào trang http://paste.ubuntu.com, điền tên, ấn nút paste, rồi gửi đường dẫn (link) vào đây07:53
vubuntor854báo no hết07:54
Stanley00vậy thì pastebin cái "lspci -k" đi07:55
vubuntor606cứu với wifi không chạy08:00
vubuntor606ubuntu 12.0408:00
vubuntor606đang vào mạng bằng 3G08:00
vubuntor606wifi08:01
Stanley00bạn mới vào lúc nãy đúng không?08:01
vubuntor606ukm08:02
Stanley00vậy thì pastebin cái "lspci -k" đi08:02
vubuntor606làm sao đưa lên08:02
Stanley00!paste08:02
ubot2Với nội dung dài hơn 4 dòng, xin mời copy và paste vào trang http://paste.ubuntu.com, điền tên, ấn nút paste, rồi gửi đường dẫn (link) vào đây08:02
vubuntor606copy trong terminal làm sao08:03
vubuntor606bôi hết rồi08:03
vubuntor606http://paste.ubuntu.com/1198182/08:04
iSupyBotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)08:04
vubuntor606cứu nhanh lên08:04
Stanley00;-ss08:05
vubuntor606lỗi gì vậy bạn08:06
vubuntor606?08:06
Stanley00chờ tí, cái này không dễ đâu08:07
vubuntor606ukm08:07
Stanley00giờ bạn chạy 2 lệnh sau nhá08:08
Stanley00sudo modprobe -r b43 ssb wl08:08
Stanley00sudo modprobe wl08:08
vubuntor606go xong van vayj khong thay gi08:10
Stanley00pastebin lại cái "lspci -k" xem08:10
vubuntor606http://paste.ubuntu.com/1198189/08:11
iSupyBotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)08:11
Stanley00hmm, đúng là khó xơi mà, giờ bạn làm theo cái answer đầu tiên ở trang này nhá http://askubuntu.com/questions/38327/how-can-i-get-broadcom-bcm4311-wireless-working08:13
iSupyBotTitle: How can I get Broadcom BCM4311 Wireless working? - Ask Ubuntu (at askubuntu.com)08:13
Stanley00goodluck08:13
vubuntor606ok08:14
chungbd@hi09:00
chungbd.hi09:00
chungbd!hi09:00
ubot2Chào bạn!09:00
vubuntor597cuu09:10
vubuntor597loi update  bidefender trong ubuntu  1209:10
vubuntor597bao loi dia chi server khong dung  ?09:10
chungbdủa09:13
chungbdUbuntu cũng có Bitdefender sao?09:13
chungbd.g ubuntu bitdefender09:13
iPhennychungbd: https://help.ubuntu.com/community/BitDefender09:13
iSupyBotTitle: BitDefender - Community Ubuntu Documentation (at help.ubuntu.com)09:13
vubuntor597bi loi update09:17
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== mitsukiar is now known as mit|jupiter
=== CoconutCrab is now known as WorkCrab
=== WorkCrab is now known as numCrab
=== numCrab is now known as videoCrab
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
vubuntor900e moi dung ubuntu nen chua biet cach dat IP tinh cho card mang16:31
vubuntor900cac bac giup e voi16:31
tux|lionvubuntor900: Bật Network Manager lên16:32
tux|lionchọn cái Connection nào cần cấu hình16:32
tux|lionsau đó nhấn edit16:33
tux|lion-> điền các thông tin cần thiết16:33
tux|liondone16:33
vubuntor900nhung ma vao do add IP vao thi no k cho save16:33
vubuntor900e dung ubuntu 12.0416:33
tux|lion.g cách đặt ip tĩnh trên ubuntu16:33
iPhennytux|lion: http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=82&t=614716:33
iSupyBotTitle: Không truy cập được internet - Xem chủ đề | Diễn đàn Ubuntu Việt Nam (at forum.ubuntu-vn.org)16:33
tux|lionvubuntor900: cái đó của từng profile16:33
tux|lionchứ của hệ thống đâu mà không cho save16:34
vubuntor900neu de DHCP thi nhan dc ngon nge16:34
tux|lionmà thế đi nữa thì cũng nhập password vào16:34
vubuntor900nhung ma o do co cho nao yeu cau nhap pass dau16:36
vubuntor900chi dien IP va DNS nhung ma sau khi dien xong thi k cho save16:36
tux|lionvubuntor900: cho xin cái screenshot với16:41
tux|lionchắc điền sai chỗ nào thôi16:41
vubuntor572các bạn ơi23:48
vubuntor572ubuntu sau khi update không  dung được chuột trên laptop,chỉ dùng dược bàn phím23:48
vubuntor572nó là lỗi gì vậy23:49
vubuntor572?23:49
vubuntor572ubuntu 12.0423:49
vubuntor081có cách nào cài  build-essential và libssl-dev ofline không  ?23:56

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!