/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/09/15/#ubuntu-dk.txt

mote?spørgsmål Jeg er ved at prøve at automounte en disk i fstab, men der er mellemrum i diskens label, hvordan skriver jeg navnet på disken i fstab "" virker ikke??08:53

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!