/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/09/15/#ubuntu-vn.txt

=== GeekComp is now known as Dynamo
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
=== mitsukiar is now known as mit|reading
=== NgoHuy|busy is now known as NgoHuy|BN
=== mit|reading is now known as mit|grep
vubuntor567hi03:13
NgoHuy|BN!ask03:14
ubot2Mời bạn cứ nêu câu hỏi, không cần xin phép!03:14
Dynamo!hi | vubuntor03:21
ubot2vubuntor: Chào bạn!03:21
Dynamofsck ADSL, fsck wifi03:24
vubuntor329cho mình hỏi làm sao chuyển từ giao diện dòng lệnh sang đồ họa?03:32
vubuntor329mình dùng Alt F7 mà không được03:33
DynamoCtrl Alt F703:35
vubuntor329mình muốn up anh lên cho các bạn xem\03:38
vubuntor329vào trang nào cho dễ nhỉ  các bạn03:38
vubuntor329Dynamo03:38
vubuntor329k được bạn à03:38
vubuntor329http://up.ssc.vn/view.php?filename=720Capture.png03:39
iSupyBot`Title: Up Anh (at up.ssc.vn)03:39
vubuntor329mình làm như dynamo03:39
vubuntor329thì nó lên như thế này03:40
vubuntor329dynamo\\03:43
vubuntor329giúp mình với03:43
Dynamochờ mình chút03:47
Dynamođang bận 1 tý03:47
Dynamotux|lion: xem cái ảnh của vubuntor329 kìa03:48
* tux|lion hem thấy ảnh03:48
Dynamohttp://up.ssc.vn/view.php?filename=720Capture.png03:48
iSupyBot`Title: Up Anh (at up.ssc.vn)03:48
* Dynamo chưa thấy cái hiện tượng này bao giờ luôn03:49
vubuntor329:)03:49
vubuntor329mình đăng nhập\03:50
vubuntor329vào nó bị vậy đó03:50
vubuntor329giờ chỉ ở giao diện dòng lệnh03:50
vubuntor329chuyển qua người dùng  k được03:50
vubuntor329^^03:50
Dynamovubuntor329: vừa mới cài?03:53
vubuntor329uh\03:53
vubuntor329mới cài03:53
vubuntor329sao giờ đây mấy bạn03:54
Dynamovậy vote cài lại xem có bị tương tự không03:54
Dynamo!hi | vubuntor36404:02
ubot2vubuntor364: Chào bạn!04:02
vubuntor364hai04:03
Dynamo!ask04:04
ubot2Mời bạn cứ nêu câu hỏi, không cần xin phép!04:04
vubuntor364minh xin phep hoi nao?04:05
vubuntor364ah co04:06
vubuntor364Dynamo: ban. co' dep. zai khong04:06
* mit|grep rofl04:06
* vubuntor364 xoa xoa mit|grep 04:07
mit|grep:\04:07
vubuntor364mit|grep: ngat' di em:p04:08
mit|grepD:04:08
=== tux|lion is now known as Tux|SFD
vubuntor919thang cho Tux an cuc heo05:10
vubuntor919sdfasdfoijadsf05:11
vubuntor919ai cho toi hoi cai nay dc ko05:11
vubuntor919may con cho nay` chanh cho ko tra loi` =05:11
vubuntor919]]05:11
vubuntor474quái lạ06:04
vubuntor474login rồi mà sao vẫn ra tên <vubuntor474> nhỉ06:05
Dynamovubuntor474: có gì hot?06:05
vubuntor474có cái hot lắm nè06:06
vubuntor474em lỡ cài Ubuntu vào ổ đĩa C:\06:06
vubuntor474chứa Win XP luôn rồi06:07
vubuntor474giờ cài giả lập để xài thằng PS CS5 không được06:07
vubuntor341cai microsoft office bi bao loi06:09
vubuntor341khi mo office thi bao loi, tu dong office lai06:10
vubuntor039cho em dia chi 1 so tu dien trong golden dict06:18
vubuntor039av va, oxford longman06:18
vubuntor039phat am nua06:18
vubuntor341Microsoft office has not been installed for the current user.06:19
vubuntor088kde khac gnome nhu the nao?06:37
vubuntor088ban 1204 la kde hay gnome vay06:38
vubuntor088may pro06:38
vubuntor474alo07:04
vubuntor474cần giúp07:04
vubuntor474ai giúp em cái nào07:04
C4NoC:307:07
vubuntor474help me  now!!!!07:09
C4NoChelp cái gì?07:09
C4NoCcứ help help07:09
C4NoCmà chả biết là cái gì07:09
vubuntor474dự là thế này07:09
vubuntor474muốn xài Photoshop lắm07:09
vubuntor474nhưng mà đến đoạn chép file .... vào system3207:10
vubuntor474không tìm thấy system32 mà chép zô07:10
vubuntor474làm sao bây giờ07:10
C4NoCphotoshop hả07:13
C4NoCthế qua windoof cho lẹ07:13
vubuntor474biết vậy rồi07:13
vubuntor474nhưng mà em cứ thích dùng nó bên Linux07:13
vubuntor474thế nó mới thú07:13
* vubuntor474 cười07:14
C4NoCthế thì tự mò07:14
C4NoCcòn thú hơn07:14
C4NoCdone07:14
vubuntor474mò mãi mà không ra07:14
vubuntor474chứ ò ra07:14
vubuntor717C4NoC: U cũng có ps ờ :)07:14
vubuntor474vác lên đây hỏi làm gì nữa07:14
vubuntor717C4NoC: mà anh bò đâu h mới về07:14
C4NoCvubuntor717: xuống tóc đi tu em07:15
C4NoC:)07:15
vubuntor474Nhìn cái GIMP đúng mù tịt07:15
C4NoCgimp ngon mà07:15
C4NoCxài đi07:15
vubuntor474PS thì vẽ rồng vẽ bướm đủ thể loại07:16
vubuntor474nhìn cái GIMP hoa mắt vãi07:16
vubuntor474còn nữa07:16
vubuntor474cái nVIDIA07:16
vubuntor474cài driver báo lỗi nữa07:16
vubuntor474nhục thật07:16
vubuntor474>.<07:16
vubuntor717C4NoC: hình như ps ngon hơn gimp :P07:17
vubuntor474soft của Kubuntu xài ở Ubuntu được không nhỉ07:18
C4NoCvubuntor717: có thể , nhưng có bao giờ xài hết tính năng đâu e07:18
C4NoCvới C4NoC gimp còn quá nhìu thứ nữa là07:18
C4NoCxài thế dc roài07:18
vubuntor474ngon ở đây đâu phải là nhiều tính năng hơn anh07:19
vubuntor474ngon ở đây là các tính năng ấy phải dễ sử dụng07:19
vubuntor474và nó còn thông dụng07:19
vubuntor474phù hợp được với nhiều hoàn cảnh07:20
* C4NoC chả biết gì pts07:20
C4NoCxài gimp07:20
C4NoCchả thấy khó xài chỗ07:20
C4NoCtập là quen07:20
C4NoCdone07:20
vubuntor474đó đó....anh thấy không07:21
vubuntor474sau chữ tập vẫn là chữ quen07:22
vubuntor474khi quen rồi07:22
vubuntor717nghỉ sp đê :D07:22
vubuntor474thôi không nói vấn đề này nữa07:23
vubuntor474soft của Kubuntu xài được ở Ubuntu không thế07:23
vubuntor474trả lời em phát07:23
vubuntor717vubuntor474: gọi bác n0bawk kia kìa, trả C4Noc cho me07:26
vubuntor717:D07:26
vubuntor474hợ hợ07:26
vubuntor474ai cũng được07:26
C4NoCvubuntor717: được07:27
C4NoCvubuntor474: được07:27
vubuntor474what the được >.<07:27
n0bawk:))07:31
n0bawkwtf?07:31
=== Tux|SFD is now known as Tux|Lion
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
vubuntor169Anh n0bawk đâu rồi nhở12:33
vubuntor169Anh NÔ BÂU ơi12:33
vubuntor179Alo12:52
vubuntor179i need help12:52
vubuntor179somebody help me???12:53
=== mitsukiar is now known as mit|hnmt
vubuntor312Cuộc đời.....về cơ bản.....là buồn14:01
Tux|Lionvề cơ bản14:01
Tux|Lioncuộc đời đếu quan tâm14:01
Tux|Lion=)14:01
vubuntor312úi zời14:01
vubuntor312Không quan tâm14:01
vubuntor312Thế anh quan tâm cái gì >.<14:02
Tux|LionCuộc đời chả quan tâm tận ấy14:02
Tux|Lion=]]14:02
* vubuntor312 Nhìn chằm chằm14:03
vubuntor312à14:03
vubuntor312tiện thể spam chatbox14:03
vubuntor312cho em hỏi cái14:03
vubuntor312cài cái giả lập Wine14:04
vubuntor312rồi14:04
vubuntor312mà sao không xài được PS CS5 trên Ubuntu14:04
Tux|Lions/tận/bạn14:04
* Tux|Lion không support CS514:04
* vubuntor312 Ông này không biết thật hay giả vờ nhỉ14:05
vubuntor312anh đùa em à14:05
vubuntor312em cho nó chạy bằng Wine cơ mà14:05
* mit|hnmt nghe đồn rằng đã dùng PTS qua wine thì nên xài cs2 cs3 gì thui cho gọn nhẹ...14:06
mit|hnmtanyway, cũng chưa dùng PTS qua wine :p14:06
Tux|Lionvubuntor312: không biết mà14:06
* Tux|Lion xài PTS bao giờ đâu14:07
* Tux|Lion xài GIMP14:07
vubuntor312Gimp thì mới install rồi14:07
vubuntor312mà không biết xài14:07
vubuntor312với lại14:07
vubuntor312thấy PS nó thông dụng hơn14:07
mit|hnmtvubuntor312: bạn tính dùng để làm gì nè :314:08
vubuntor312mình học về PS mà14:08
vubuntor312trước cài nó trên Windows 714:09
vubuntor312giờ mua Laptop14:09
vubuntor312cài Linux14:09
vubuntor312vẫn nhớ đến em nó14:09
mit|hnmt:(14:09
vubuntor312thấy người ta xài được PS trên Linux đó thôi14:11
vubuntor312mà sao mình zô nó loading 2s14:11
vubuntor312xong chả thấy tăm hơi đâu14:11
mit|hnmtthử mở terminal rồi chạy file khởi động PTS xem14:12
vubuntor312code như nào14:12
* mit|hnmt cũng phải thử cài PTS lên linux 1 lần cho biết vậy ^^14:12
vubuntor312xin cái code với14:12
mit|hnmtchưa thử mà :(14:13
mit|hnmtnên sẽ mò cùng bạn :(14:13
* mit|hnmt ko tin là chưa hề có ng nào từng cài PTS D:14:14
vubuntor312có mà14:14
vubuntor312seach google đầy ra14:15
vubuntor312nhưng mà mình chưa chạy được nó14:15
Tux|Lion.g chạy photoshop CS5 trên wine14:15
iPhennyTux|Lion: http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=92&t=11114&start=6014:15
iSupyBot`Title: Photoshop CS5 portable cho Ubuntu 10.04 - Xem chủ đề | Diễn đàn Ubuntu Việt Nam (at forum.ubuntu-vn.org)14:15
vubuntor312thì đó14:16
vubuntor312em cho nó chạy trên Wine đó14:16
vubuntor312mà có được đâu14:16
Tux|LionChấp nhận thực tế phũ phàng thôi14:18
* mit|hnmt cặm cụi tải cs5 portable lần đầu..14:19
vubuntor312hợ hợ14:19
vubuntor312sắp thành công14:19
vubuntor312ố zè14:19
mit|hnmttrừu tượng quá :(14:19
vubuntor312dễ lắm nè14:20
vubuntor312tại đoạn gõ code mở system3214:20
vubuntor312em gõ sai14:20
vubuntor312nên nó không vào14:20
mit|hnmt>.< ukies14:21
mit|hnmtthanks bạn nha14:21
mit|hnmthihi14:21
mit|hnmtcó khi mai mốt mình gặp như vubuntor312 thì bít cách sửa14:21
vubuntor312à14:22
vubuntor312mit|hnmt14:22
vubuntor312chỉ mình cách tạo ID trong box này với14:22
vubuntor312cho nó có cái tên đàng hoàng14:23
vubuntor312chứ lúc nào cũng vubuntorxxx14:23
mit|hnmthình như là /nick tenuathich14:23
Tux|Lionvubuntor312: /nick xxx14:23
=== vubuntor312 is now known as Gin
Tux|Lionrồi /msg NickServ register email mật_khẩu14:24
Ginhợ hợ14:24
Tux|Lionvô mail active14:24
Tux|Liondone14:24
mit|hnmtp/s: nick đã đc đăng ký thì phải /nick tenkhac nha :D14:24
Ginthôi kệ đi14:24
Ginai làm 1 ly Gin không14:25
Gincòn cái làm đối tượng nghe 1 tiếng BIP14:26
Ginlàm thế nào anh Tũ14:26
mit|hnmtkhi người ta nhắc đến tên bạn (Gin) sẽ có tiếng bíp14:26
Ginnếu như14:28
Ginmình viết14:28
Ginmit|hnmt14:28
mit|hnmtcó bíp đó :D14:28
Ginà14:28
Ginra thế14:28
Ginmit|hnmt14:34
Ginđã làm được chưa14:34
mit|hnmtGin tải source ở mô14:34
* mit|hnmt kiếm hoài toàn ra broken link14:34
Ginhay để Gin up lên mediafire14:35
mit|hnmtgần những 100MB, nhanh ko Gin14:36
Tux|LionÁ à14:36
Tux|Lionshare WareZ cho nhau kìa14:36
mit|hnmtD:14:36
mit|hnmtcảnh sát tới14:36
Gin=]z14:36
mit|hnmtdọn chợ gấp14:36
Ginbản portable14:37
Ginfree hoàn toàn14:37
Gincảnh sát bắt cãi lại luôn >.<14:37
mit|hnmtD:14:37
mit|hnmtportable là free hả14:37
Ginthì cái bản này nó free mà14:37
Gin119.2 MB14:38
Ginđể Gin up Mediafire cho14:38
Tux|LionFree đâu mà free14:39
Tux|Lionxài nhiều hàng warez quá nên tưởng cái gì cũng free đấy14:39
Ginanh Tux|Lion14:42
Ginem xài Appz14:42
Ginchứ hem phải Warez anh ơi14:43
Gin>.<14:43
Tux|LionAppz thì khác gì wareZ lolz14:43
Tux|Liontúm lại là dùng phần mềm lậu14:43
Ginhị hị14:43
Ginmỗi tội14:44
Ginkhông biết xài GIMP14:44
Ginnên hoàn cảnh nó đưa đẩy anh ơi14:44
mit|hnmtGin học PTS là học về gì14:44
mit|hnmtcó khi GIMP đáp ứng được14:44
Tux|Lionlại chống chế =)14:44
mit|hnmtX314:44
Ginngười VN là thế14:45
Gin=]z14:45
* Gin Gin học thiết kế đồ họa14:45
* CoconutCrab mở warez ra xài14:45
* Gin Cảnh Sát tới trước cửa nhà CoconutCrab14:46
* Tux|Lion cũng đang xài WareZ mà14:47
* Tux|Lion không cấm xài nhưng hem được share công khai ở đây14:48
* Gin hiểu những gì Tux|Lion nói: nghĩa là không được share công khai mà phải share lén14:48
Gin>.<14:48
* Tux|Lion không chịu trách nhiệm ở khu vực không quản lý ;)14:49
GinTeamviewer 7 có chạy được trên Ubuntu không anh14:51
* mit|hnmt gật lia lịa14:51
Ginmit|hnmt : để cài phát đã14:51
Tux|LionGin: support bạn gái14:53
Tux|Lionvô liên xô du học hả14:53
GinTux|Lion : Toàn nghĩ đen tối....hết Warez đến lx14:54
* Gin support kiếm chút chút thôi14:54
* Tux|Lion chả kiếm được gì14:55
Tux|Lionhay mai chuyển sang support người dùng Ubuntu tính phí14:56
Tux|Lion=)14:56
Ginhợ hợ14:56
GinTux|Lion : Cướp giữa ban ngày14:56
Gin=]]z14:56
GinAi nghe nhạc không15:11
=== NgoHuy|BN is now known as Vinhbiet_Uynh
vubuntor982khi mình đăng nhập vào chế độ người dùng bằng mật khẩu và user đó thì được15:34
vubuntor982nhưng tại sao khi log ra chế độ dòng lệnh15:34
vubuntor982lại báo là k đăng nhập được vậy mấy bạn15:35
Gincái này hồi nãy mình cũng bị15:38
Ginbấm Ctrl+Alt+F315:38
Ginxong cái log không được15:38
vubuntor982từ F1 đến F615:39
vubuntor982k cái nào log được bằng user đang dùng là sao nhỉ15:39
Gincái này chịu biết15:40
Ginhỏi các pro khác15:40
Ginn0bawk : anh yêu ra chỉ cho các bạn kìa15:40
n0bawkwhut?15:42
=== mit|hnmt is now known as mit|jupiter
* n0bawk đi ngảo15:42
GinDynamo: Hello16:01
Dynamo!hi | Gin16:02
ubot2Gin: Chào bạn!16:02
Ginhợ hợ16:02
Dynamocó gì hot?16:02
Ginbigzero16:03
DynamoGin: mà ủa?16:04
Dynamolà ai tả16:04
* Dynamo chưa nhìn thấy trong channel bao giờ16:04
Ginlà cái thằng16:05
Ginhôm qua lên hỏi tùm lum16:05
Dynamohôm qua nhiều người lắm16:05
Ginrồi anh Dynamo biểu send FB cô giáo người Thái16:05
Gin>.<16:05
Dynamoà à16:05
Dynamođã nhớ16:06
Ginmay mà có cô giáo em anh mới nhớ16:06
Gincòn không chắc quên rồi16:06
Dynamohông, cô giáo kia chưa xem16:06
Dynamocơ mà có chữ người Thái là biết16:06
Ginthiệt hem á16:06
Ginthiệt chưa xem hem đó16:06
Gin:P16:06
Dynamohôm qua đang nói đến đoạn cô giáo thì out mất16:07
Dynamocó biết cô giáo nào đâu16:07
Dynamofsck keyboard16:07
DynamoVinhbiet_Uynh: lại thất tình hả em :o16:08
Ginhợ hợ16:08
Vinhbiet_Uynhem có bồ đâu mà thất anh16:08
Vinhbiet_Uynh=]]16:08
Dynamocơ mà không đỡ nổi cái nick16:08
Vinhbiet_Uynhvừa làm một trò dại16:09
Dynamonhìn nó ngầu quá16:09
Vinhbiet_Uynhdie Uynh rồi16:09
Dynamo:316:09
=== Vinhbiet_Uynh is now known as NgoHuy|chiatayUy
* Gin đề nghị Dynamo hỗ trợ bằng teamviewer16:10
* Dynamo đang bận làm bài nộp deadline16:10
NgoHuy|chiatayUyvác cả máy ra cho Dynamo luôn đi anh16:10
NgoHuy|chiatayUy=]]16:10
=== NgoHuy|chiatayUy is now known as NgoHuy|BN
Ginanh này đổi tên xoành xoạch16:11
NgoHuy|BN=.="16:12
NgoHuy|BNchỉ hôm nay thôi16:12
NgoHuy|BNbt không đổi16:12
=== Dynamo is now known as Dynamo|arch
=== Dynamo|arch is now known as Dynamo|busy
=== mit|jupiter is now known as mit
=== Gin is now known as Chivas
=== Chivas is now known as Vermouth
Vermouthzời ơi16:31
Vermouthkhó khăn quá16:32
=== Vermouth is now known as Gin
=== Dynamo|busy is now known as Dynamo|dead
vubuntor994cần hướng dẫn login IRC16:49
Dynamo|deadvô rồi đó thôi16:50
Dynamo|deadcòn hướng dẫn chi16:50
vubuntor994login ID cơ16:50
Dynamo|dead!irc16:51
ubot2IRC (Internet Relay Chat): Bạn có thể dùng hình thức này để nhận được sự giúp đỡ từ các thành viên khác. Để biết cách sử dụng xem link: http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=55&t=127016:51
iSupyBot`Title: Cách sử dụng irc chat và mailing list của Ubuntu-VN - Xem chủ đề | Diễn đàn Ubuntu Việt Nam (at forum.ubuntu-vn.org)16:51
=== Dynamo|dead is now known as Dynamo|busy
=== Dynamo|busy is now known as Dynamo|zzz
=== Dynamo|zzz is now known as Dynamo
GinĐã có Dynamo.....còn thêm Dynamo1 nữa17:15
Dynamo1Gin: đây là do bị dis17:17
=== Dynamo1 is now known as Dynamo
* Dynamo mạng lởm17:17
Dynamocòn không bằng chất lượng Dial up17:17
Dynamosao mà ngon cho được :317:17
* Gin mạng nhện đây17:17
Gin>.<17:17
Ginanh Dynamo làm deadline xong chưa vậy17:18
Dynamotừ từ đợi chút17:18
Dynamobạn gọi mình thì mình mới vào đó17:18
Gindeadline gì làm lâu zữ zạ17:20
Dynamo3h mới nộp17:20
Dynamomà vừa mới làm17:20
Gin3h sáng or 3h chiều17:22
Dynamosáng17:22
Gincái bài gì mà nộp 3h sáng17:22
Dynamochài, học tối17:23
Ginyeah17:23
=== Geek|google is now known as V_N_M
Ginquả là 1 người ham học17:24
Gin:))17:24
Dynamoham cái quái gì, mọa, học bù cả ngày giời, ông thầy bắt học ca 6 7 luôn17:24
Ginủa mà anh học cái gì zạ17:25
Dynamohọc gì là học gì17:25
Ginthế anh làm deadline gì17:25
Dynamodeadline môn Java17:26
DynamoCore Java17:27
Ginthì đó17:27
Ginanh học lập trình17:27
Ginwow17:27
Dynamothì phải hỏi cho rõ17:27
Dynamohọc ngành gì17:27
Dynamongười ta mới trả lời được chứ17:27
Ginhợ hợ17:27
Ginem vẫn không hiểu cái này17:28
GinJava dùng để làm gì nhỉ17:28
Ginnó viết ra tương tự như pascal đúng hem anh17:28
Dynamonope17:29
Dynamopascal chỉ là ngôn ngữ giảng dạy thôi17:29
Ginchứ Java để làm gì anh17:30
Tux|Lionđể kiếm tiền bỏ mồm17:31
Ginui zời ơi17:32
Ginlại anh Tux17:33
Dynamofsck net, fsck keyboard, fsck everything17:33
Ginhồi nãy chỉ em cái code để register17:33
Ginchỉ sai17:33
Ginlàm ngồi gõ mãi17:33
Tux|LionDynamo: kiếm cái lỗ mà fsck =)17:36
Dynamochưa đến mức dd cả cái bộ phận đó :)17:37
vubuntor950Chao cac ban. Minh co the cai Ubuntu tren o dia Dynamic cua Windows duoc ko?18:18
vubuntor800Cac dai ca chi em cach go tv tren ubutu voi a18:41
Dynamo!ibus18:49
ubot2Bộ gõ đa ngôn ngữ Ibus http://wiki.ubuntu-vn.org/index.php/IBus18:49
iSupyBot`Title: IBus – Ubuntu-VN (at wiki.ubuntu-vn.org)18:49
vubuntor772mình k xem được video trên youtube19:18
vubuntor772ai giúp mình với19:18

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!