/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/09/18/#ubuntu-dk.txt

=== stix_ is now known as stix
Ubuntubruger0hey er da nogle freaks herinde spørgsmål?22:15
lars_t_hUbuntubruger0, det her er _KUN_ til support - snak foregår på #ubuntu-dk-snak kanalen - lad være med at atille spørgsmål for at stille spørgsmål, stil bare dit spørgsmål til at starte med22:20
Ubuntubruger0hej lars, jeg søger noget sparing omkring noget server opsætning22:21
Ubuntubruger0Det drejer sig om jeg har en stikdåse fra antenne foreningen hvor jeg har sat mit internet kabel i.22:21
Ubuntubruger0Fra stikdåsen går da et kabel direkte til en ubuntu server.22:21
Ubuntubruger0dog kan jeg ikke connecte med SFTP fra den offenetlige ip22:21
Ubuntubruger0hvad kan være gået galt22:21
Ubuntubruger0det er mit spørgsmål?22:28

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!