/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/09/24/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

erkan^ik vergat een jas dragen, nu voel ik me niet lekker nadat ik ging naar de broodwinkel15:04
DooitzeSouthAfriHello17:25
StefandeVriesHallo DooitzeSouthAfri.17:25
DooitzeSouthAfriHet is alweer een tijd geleden maar ik heb niet stilgezeten :P17:25
DooitzeSouthAfriHet lijkt wel veel rustiger op de Ubuntu-NL fora17:26
DooitzeSouthAfriStefandeVries?17:29
StefandeVriesJa?17:30
DooitzeSouthAfriHoe kan dat? Is er iets gebeurt?17:31
StefandeVriesGeen idee, ik kom nooit meer op het forum.17:32
RawChidJij bent weggegaan DooitzeSouthAfri. Toen was het niets meer aan op het forum17:33
DooitzeSouthAfrihaha...17:33
RawChid:P17:33
DooitzeSouthAfriIk ben me het afgelopen weekend gaan richten op documentatie17:34
DooitzeSouthAfrihttp://help.ubuntu.com/FireWire and subpages17:34
DooitzeSouthAfrioop17:34
DooitzeSouthAfrihttp://help.ubuntu.com/community/FireWire17:34
RawChidFirewire, old skool17:39
RawChidOf wordt dat nog steeds veel gebruikt?17:39
DooitzeSouthAfrionderschat het gebruik niet, audio interfaces (geluidskaarten) en DV cameras17:44
DooitzeSouthAfriI should go18:04
DooitzeSouthAfribye bye]18:04
StefandeVriesDag DooitzeSouthAfri18:05
StefandeVriesTot later. :)18:05
RawChidLaters!18:05
=== johanvd is now known as Guest88434

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!