/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/09/24/#ubuntu-no.txt

hanzuhi08:47
WASDhej hanzu14:38
* RoyK lurer på om han bør legge til -katt på nicket sitt19:38
WASDRoyK: Bruker din katt ubuntu?19:47
* RoyK har ikke katt19:49
* RoyK refererte til royskatt som var innom her19:49
Mathiasrøyk-katt, hmmm19:58
Mathiasrøyker katta den virtuelle katta di?19:58
RoyKMathias: nei, kjære, bare litt nick-drodling20:07
Mathias:P20:07
Mathiasvisste ikke at jeg var (s)kjær ^^20:08
RoyKtypisk omtale om folk som oppfører seg som idioter ;)20:09
Mathiasskjer det noe der da?20:09
Mathiasmorgendagens plan: laste ned x antall serier og filmer på skolen imorgen, installere xbmc på skolen imorgen20:10

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!