/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/09/27/#ubuntu-no.txt

Mathsterkikke en så god ide å irritere seg over noen i søvne :P08:38
malinså, hvordan går det her da?09:43
WASDdet går bra09:46
WASDvi har inte haft spammare på länge09:46
malinså bra09:49
RoyKEHLO11:24
Mathsterkecho :P15:14
Mathsterkmon tro om jeg kan få irssien min til å ha "echolalia" eller hva det het :P15:14
RoyKhva er det for noe?15:19
Mathsterkhermer etter alt som blir sagt :P15:19
RoyKheh15:20
RoyKinstant kick-engine? ;)15:20
RoyKdet burde være ganske greit å lage - irssi kan jo skriptes enkelt15:20
si-m1tja, enkelt og enkelt, må jo bruke perl15:32
Mathsterk:o15:32
Mathsterkfikk det muligens til med trigger.pl :P15:32
Mathsterker en fjott som msger meg (fortsatt)15:33
Mathsterkble kjedelig å bare la den spytte "LOL!" tilbake15:33
RoyK:)15:44
RoyKperl er jo fint :)15:44
Mathsterk/trigger add -privmsgs -masks 'uheldig!offer@lol' -command 'msg $N $M'15:45
RoyKsnekra nettopp et perl-skript for å hente ut diskmapping http://karlsbakk.net/diskoversikt/smilla.html15:47
RoyKkjekt å ha om man har software raid på en linux-server, der enhetsnavn kan bytte plass litt hist og her om man plugger inn nye ting, så da er det greit å vite serienummeret på disken som nettopp tryna...15:48
RoyKhttp://dalkescientific.com/writings/diary/archive/2007/06/01/lolpython.html16:04
si-m1http://i.imgur.com/WGDy9.jpg18:11
hjdhttp://www.notgary.com/2012/09/hello-planet-ubuntu-hundred-papercuts.html Det ser ut som hundred papercuts prosjektet (finne små-problemer brukere kommer til å støte på og fikse dem) døde litt ut, men noen prøver å dra det i gang igjen. :)18:19

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!