/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/09/27/#ubuntu-vn.txt

=== qwebirc7775 is now known as thunar
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== MitsukiAR is now known as mit
vubuntor959e cài ubuntu 12 trên vmware 9.0 thì bị lỗi này http://nr1.upanh.com/b1.s32.d2/f9cec85690393869b8cb91a46b3ebcac_49517451.capture.jpg  sau đó thì vẫn cái đặt bình thườg, ko biết có ảnh hưởg gì ko ạh :(05:01
C4NoCko05:29
vubuntor056ai chỉ dùm mình cáh disable card ATI và bật card onboard với06:41
_Tux_.g linux hybird graphics06:44
iPhenny_Tux_: http://linux-hybrid-graphics.blogspot.com/06:44
iSupyBotTitle: Linux Hybrid Graphics (at linux-hybrid-graphics.blogspot.com)06:44
vubuntor056làm sao đảm bảo rằng mình có cả card onboad nữa nhỉ?06:45
vubuntor056nhỡ chỉ có mỗi cái card ời thì sao?06:46
_Tux_vubuntor056: lspci | grep VGA06:46
vubuntor056chỉ ra 1 card của ATI06:46
vubuntor056vậy là chỉ có 1 card thôi à ?06:46
vubuntor056như vậy là ko thể disable card ati đó phải ko?06:47
_Tux_vubuntor056: nếu chỉ có mỗi card ATI thì chịu06:47
vubuntor056chà06:47
_Tux_vì cái kia là dành cho máy có công nghệ Optimus hoặc Switchable graphics06:48
vubuntor056à06:49
vubuntor056thấy mấy máy đời mới vẫn có cả 2 card06:49
vubuntor056tửong cái nào cũng xài đc06:49
vubuntor056card ATI chỉ để xem hd thì dư thừa06:50
vubuntor056mà dể thì nóng máy qá06:50
_Tux_vubuntor056: bạn dùng driver fglrx của AMD06:50
vubuntor056ko06:51
_Tux_và tinh chỉnh vài thông số06:51
_Tux_nó sẽ bớt ăn điện hơn06:51
vubuntor056ko thích xài driver đó :D06:51
vubuntor056ko thích xài driver đó :D:D06:51
vubuntor056xài xf86-video-ati thôi06:51
_Tux_xài radeon thì cứ xác định là nóng06:52
_Tux_chứ biết sao06:52
* _Tux_ cũng xài radeon từ năm 2009 đến giờ06:52
vubuntor056cái card này có chơi game trên W thì choiư06:53
vubuntor056chứ linux chả đc cái tích sự j06:53
_Tux_vubuntor056: chơi Games06:54
_Tux_xem HD đỡ hơn chút06:54
_Tux_OpenCL06:54
_Tux_(^ dành cho sn)06:54
vubuntor056xài cái intel 4500hd xem hd cũng ngon rồi06:54
C4NoC:306:55
* _Tux_ 6630M vứt xó06:56
_Tux_thi thoảng sang Windows cho nó bật quạt gió chơi06:57
vubuntor023có ai ở đây không07:12
vubuntor023??07:12
vubuntor023ai giúp tớ với :(07:12
vubuntor023làm sao để truy cập vào ổ đĩa khác từ terminal vậy. Ví dụ tớ cần cài soft từ ổ D mà giờ root đang ở ổ C tớ muốn di chuyển sang ổ C thì làm thế nào07:13
_Tux_vubuntor023: thì chịu07:13
_Tux_Linux làm gì có ổ C ổ D mà di chuyển07:14
vubuntor023không phải07:14
vubuntor023:(07:15
vubuntor023ý tớ07:15
vubuntor023ví dụ07:15
vubuntor023tớ vừa cho đĩa DVD cài software vào ổ đĩa07:15
vubuntor023trong đĩa DVD07:15
vubuntor023có 1 file .pl07:15
vubuntor023giờ tớ muốn chạy file .pl đó07:15
vubuntor023từ terminal thì làm thế nào07:15
vubuntor023:(07:15
_Tux_perl /đường/dẫn/đến/file/pl07:16
vubuntor023cái file đó07:18
vubuntor023nó nằm ở ổ đĩa07:18
vubuntor023có tên07:18
vubuntor023tài liệu :-s07:18
vubuntor023tai lieu07:18
vubuntor023có cách nào change dir vào đó được không cậu07:18
vubuntor023?07:18
_Tux_cd /media/XXX/Jav/MariaOzawa07:19
_Tux_vubuntor023: nếu là cd thì vô /cdrom hoặc /media tìm nhãn cái CD/DVD đó07:19
vubuntor023tớ thử media rồi mà không qua được nó =="07:22
vubuntor023Cd /media/tai lieu ma khong dc07:22
kid_đến chỗ /tai rồi tab tab vài phát07:23
kid_cho nó ra nốt chữ liệu07:23
vubuntor023có phải07:23
vubuntor023là do07:23
vubuntor023tên có dấu cách07:23
vubuntor023:(07:23
kid_yup07:23
vubuntor023không tabs được07:24
vubuntor023:(07:24
kieyco ban nao ranh cho minh hoi chut xiu07:25
kid_đến phần /media07:25
kieytren ubuntu 12.04 khong su dung stardict thi minh su dung phan mem nao duoc vay cac ban07:26
kieytim ma khong thay thu vien cho bo tu dien anh viet- viet anh07:26
kieyco ban nao giup minh voi07:26
kid_rồi gõ ls coi07:27
vubuntor023tớ vào rồi07:27
vubuntor023có Setup và Tai Lieu07:27
vubuntor023:S07:27
kid_vubuntor023: thế vừa nãy làm sao07:27
kid_.g golden dict ubuntu-vn07:28
iPhennykid_: http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?p=7786807:28
iSupyBotTitle: GoldenDict - xứng đáng là người kế vị StarDict - Xem chủ đề | Diễn đàn Ubuntu Việt Nam (at forum.ubuntu-vn.org)07:28
vubuntor023@Kid tớ gõ cd Tai rồi ấn tab mà không hiện ra07:29
_Tux_kiey: bạn có thể dùng GoldentDict07:29
_Tux_GoldenDict*07:29
kieycam on ban07:29
kid_07:29
_Tux_vubuntor023: cd /media/Maria\ Ozawoa07:30
kid_nhiệt tình hơn từ hồi nào vậy:p07:30
vubuntor023á07:30
vubuntor023hiểu rồi :D07:30
_Tux_vubuntor023: good07:30
kieydang talking about sez ha?07:30
_Tux_kid_: dạo này hết việc làm ấy mà07:30
vubuntor023thank mọi người nhiều :*07:30
_Tux_kiey: no07:30
vubuntor023;;)07:31
kid_kiey:  talk hồi nào07:31
_Tux_kiey: bạn đang nghĩ đến sex07:31
kid_toàn thực hành07:31
_Tux_không phải bọn tớ07:31
_Tux_:)07:31
kieycai ten maria ozawoa nghe wen lam nhe07:31
_Tux_kiey: tên cái folder thôi mà07:31
_Tux_;)07:31
vubuntor023rảnh rảnh lên support với mọi người :D07:31
kieytuong moi nguoi thich minh share07:31
kieyminh nhieu phim em y lam :D07:31
* kid_ vote kick ban kiey07:32
kid_share đồ xxx public07:32
kid_pm đê07:32
kieytui ha07:33
vubuntor023;;)07:33
vubuntor023nhân tiện07:33
vubuntor023nếu mount 1 file gz07:33
vubuntor023với archive mount07:33
vubuntor023thì làm sao CD vào đó được vậy các bạn :D07:33
_Tux_kiey: ở đây ai cũng có full collection rồi mà07:34
_Tux_vubuntor023: ~/.gvfs/07:34
_Tux_vô đó xem có tên archive hem07:34
vubuntor023@tux ~/.gvfs/ ah bạn07:35
vubuntor023không có tên archive07:35
vubuntor023nó báo no dir07:36
_Tux_vubuntor023: thế thì chưa có mount cái file nào ;)07:37
vubuntor023tớ mount mở được rồi mà07:38
vubuntor023:(07:38
_Tux_vubuntor023: ls -l ~/.gvfs07:40
vubuntor023sao lại là 0 nhỉ07:41
vubuntor023tớ mount rồi mà07:41
_Tux_hô hô07:42
_Tux_thế nó chạy đi đâu07:42
_Tux_=]]07:42
vubuntor023giải quyết sao ta07:42
_Tux_vubuntor023: vô cái folder archive đó07:42
vubuntor023nó hiện cái file đó07:42
vubuntor023ra ngoài màn hình07:42
_Tux_nhấn Ctrl+L07:42
vubuntor023archive://file%253A%252F%252F%252Fmedia%252FVMware%252520Tools%252FVMwareTools-9.2.0-799703.tar.gz/07:42
vubuntor023link nó đây cậu ơi07:43
_Tux_vubuntor023: thì đúng rồi còn gì07:44
_Tux_vô cái ~/.gvfs thể nào cũng có07:45
vubuntor023vào /.gvfs# ls >>> không có gì07:46
_Tux_~/.gvfs07:48
vubuntor023tớ vào rồi07:48
_Tux_07:48
vubuntor023ls -l >>> toltal 0 :(07:48
_Tux_vui nhỉ07:48
_Tux_kid_: check coi sao nào07:48
kid_?07:49
vubuntor023check sao cậu07:49
_Tux_kid_: chuột phải vô cái archive nào đó07:49
_Tux_open with archive mounter07:49
vubuntor023mount lại ah07:49
* kid_ windoof muôn năm07:49
_Tux_vubuntor023: mình mount samba hay archive/iso07:49
_Tux_nó ở $HOME/.gvfs cả07:50
vubuntor023không có gì luôn07:54
vubuntor023có cách nào07:54
vubuntor023chạy perl trực tiếp từ đây luôn không cậu nhỉ07:55
* _Tux_ nghe không hiểu ;)07:55
vubuntor023nghĩa là07:58
_Tux_vubuntor023: cài VMware để làm gì07:58
_Tux_?07:58
vubuntor023chạy luôn từ file ý07:58
vubuntor023:D07:58
vubuntor023chạy luôn từ file.pl07:58
vubuntor023không qua terminal nữa07:59
_Tux_chmod +x cái file pl đó08:00
_Tux_hên xui thì nó chạy08:00
vubuntor023không thấy file trong term thì sao mà chmod08:01
vubuntor023:(08:01
_Tux_vubuntor023: giải nén cái file đó ra08:04
_Tux_file *.tar.gz08:04
_Tux_mịa chả nhẽ chưa dùng file nén bao giờ08:04
_Tux_cái archive mounter chỉ để preview hoặc xem nhanh file mà không phải giải nén thôi08:05
vubuntor023nó nặng 2gb08:06
vubuntor023ah đâu08:06
vubuntor0234gb08:06
vubuntor023><"08:06
vubuntor023không muốn giải nén ấy chứ08:07
vubuntor023:(08:07
_Tux_VMware lấy đâu ra 4G08:10
_Tux_vớ vẩn08:10
vubuntor023><08:11
vubuntor023tổng hợp cả đống tool ><08:11
vubuntor023:))08:11
vubuntor023;;)08:12
_Tux_vubuntor023: thế kệ bạn08:12
* _Tux_ không liên quan08:12
_Tux_ubuntu nó dùng gvfs để mount archive08:12
_Tux_nên chả có lý do gì nó không ở gvfs cả08:12
vubuntor023tớ chụp màn hình cho bạn xem nhé08:13
vubuntor023><"08:13
vubuntor023bạn tuxe đô yêu quí đâu rồi :))08:18
vubuntor751Tux yêu quí ;;)08:27
_Tux_vubuntor751: lol08:29
vubuntor751làm sao đặt tên được thế Tux :D08:30
_Tux_ /nick xxxx08:31
vubuntor751thế này có được không08:32
=== vubuntor751 is now known as Coca
Cocathế này là được rồi ah ;;)08:32
_Tux_yeah08:34
=== MitsukiAR is now known as mit
vubuntor025hello10:03
vubuntor025giup minh voi10:03
vubuntor025minh cai song song ubuntu va win710:03
vubuntor025minhf cai win7 truoc10:03
vubuntor025sau do la cai ubuntu10:03
vubuntor025win7 va ubuntu nam tren 2 o cung khac nhau10:03
vubuntor025sau do minh dung easyBCD10:03
vubuntor025de tao boot10:04
vubuntor025nhung khi minh vao ubuntu10:04
vubuntor025thi gap loi GNU GRUB version 1.9910:04
vubuntor025ai co the giup minh khong10:04
truonganvubuntor025, cài ubuntu nó tự quản lsy boot rồi10:06
truongancài lại đi10:06
_Tux_!fix grub210:10
ubot2http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=58&t=6389&p=71352#p7135210:10
iSupyBotTitle: GRUB2 bằng tiếng Việt - Xem chủ đề | Diễn đàn Ubuntu Việt Nam (at forum.ubuntu-vn.org)10:10
vubuntor025cam on cac ban da support10:16
vubuntor025nhung ma minh cai rat nhieu lan roi10:16
vubuntor025lan nao cung bi loi nhu the nay10:16
* _Tux_ cài rất nhiều lần10:17
vubuntor025http://i.imgur.com/21zSK.png10:17
_Tux_không lần nào bị lỗi10:17
vubuntor025lan nao cung bi loi10:17
_Tux_vubuntor025: dùng grub để quản lý boot10:17
_Tux_không nên dùng EasyBCD10:17
_Tux_Ubuntu nó xài UUID10:17
_Tux_nên có bao nhiêu HDD hay để boot trước boot sau10:17
_Tux_cũng không sợ nhầm10:17
_Tux_vubuntor025: đây là máy ảo10:18
_Tux_đâu phải máy thật ?10:18
vubuntor025minh cai len may that10:18
vubuntor025hjx10:18
vubuntor025minh phai dung easyBCD10:18
vubuntor025vi khi cai xong10:18
vubuntor025no tu dong boot vao win710:18
vubuntor025khong hien ra bang chon10:18
vubuntor025khong hien bootmanager10:19
vubuntor025:-s10:19
vubuntor025[10:18] <_Tux_> : cau co nick chat khong . minh co the xin nick chat cua cau dc khong10:19
vubuntor025minh gap loi nhu the nay ne10:20
vubuntor025http://i.imgur.com/21zSK.png10:20
_Tux_vubuntor025: nếu bạn muốn dùng bootloader của linux10:23
_Tux_thfi mình chịu10:23
* _Tux_ không dùng bootloader của Windows10:23
_Tux_thấy nó lởm + không control được10:23
_Tux_vubuntor025: grub nó không tìm thấy /boot thôi10:23
vubuntor807minh phat hien ra10:26
vubuntor807la no khong nhan dung o dia minh cai ubuntu10:27
vubuntor807o trong do minh go ls10:27
vubuntor807no hien cac thu muc cua o C10:27
vubuntor807trong khi minh cai ubuntu len o dia H10:27
_Tux_vubuntor807: who're you?10:27
vubuntor807minh la nguoi duoc ban support ve loi grub khi nay ak10:28
vubuntor807minh vua out ra10:28
_Tux_vubuntor807: nếu bạn dùng easyBCD10:29
_Tux_thì mình không support được10:29
_Tux_vậy thôi10:29
_Tux_vubuntor807: cố gắng gõ TV có dấu nếu có thể10:29
vubuntor807xin loi ban , minh dang dung livecd ubuntu10:34
vubuntor807nen khong go duoc tieng viet10:34
vubuntor807ban cho minh 1 chut nhe10:34
vubuntor708chào bạn10:36
vubuntor708vậy10:36
vubuntor708không được dùng easyBCD10:36
vubuntor708mình phải dùng gì đây10:36
C4NoCgrub10:38
vubuntor708mình phải dùng easyBCD10:40
vubuntor708vì khi cài ubuntu10:40
vubuntor708nó boot thẳng vào win7 luôn10:40
vubuntor708không hienr thị cho mình bootmanager10:40
C4NoC cài win trước10:40
C4NoCubuntu sau10:40
C4NoClúc cài grub, chọn thẳng vào MBR luôn10:41
vubuntor708bạn cho mình hỏi thêm nhé10:41
vubuntor708mình cài 2 hdh10:41
vubuntor708trên 2 phân vùng khác nhau10:41
vubuntor708nằm ở 2 ổ cứng khác nhau lun10:41
vubuntor708như thế có ảnh hưởng gì không10:42
C4NoCvubuntor708: ko11:06
C4NoCchả sao11:07
vubuntor312bữa trước mình có cài KDE12:21
vubuntor312vào FF thì font chữ chuyển về giống mặc định của kde12:21
vubuntor312giờ gỡ KDE rồi12:21
vubuntor312font trên FFox vẫn bị như vậy12:21
vubuntor312không biết có phải cài font cho FF lại không mọi người12:22
vubuntor312hoặc làm ntn để FF chuyển về font giống như mặc định12:23
vubuntor312mặc dù mình đã reset FF rồi mà không được12:23
vubuntor312:(12:23
vubuntor312hello12:24
vubuntor312hello12:24
vubuntor312có còn ai ở đây không12:24
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
=== CoconutCrab is now known as CuaSamHoi
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
=== MitsukiAR is now known as mit
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== C4NoC is now known as C4NoC|away

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!