/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/09/28/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

timo^!vergadering16:19
timo^!vergaderingen16:19
timo^!data16:20
timo^hm16:20
timo^nee16:20
StefandeVries!meetings16:20
timo^wanneer is de volgende vergadering? :)16:20
StefandeVries!meeting16:20
StefandeVriesIk had iets ingeprogrammeerd16:20
StefandeVriesMaar geen idee wat.16:20
timo^grinnik16:20
timo^weet je het me misschien te vertellen? ;)16:20
StefandeVries!meeting16:21
MwanzoBotDe eerstvolgende meeting heeft plaats op maandag 15 oktober vanaf 19:30. Zie ook http://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo/Agenda voor meer informatie.16:21
StefandeVriesTada.16:21
timo^:)16:21
timo^danke!16:22
leoquantufw16:43
leoquantgedoe16:43
timo^ufw is inderdaad rottig16:52
timo^in de meeste routers zit ook al een vuurmuur16:52
timo^vind ik wel voldoende :)16:52
leoquantja timo, maar ik snap gewoon iets nog niet16:58
leoquantik wil het wel weten grrr16:59
leoquantoh gufw heeft ook limit toestanden geloof ik16:59
leoquanttimo^: ben je nu allround moderator?17:03

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!