/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/09/28/#ubuntu-no.txt

tonyoNoen som kan gi en pek i rett retning for kommando i terminal når jeg skal bruke alien til å konvertere ei rpm fil til deb?15:40
si-m1alien --help15:44
si-m1evt.15:45
si-m1man alien15:45
tonyoKan vel heller omformuler spm. mitt, vart litt feil. Fant kommandoan, men når prøve får jeg opp at må være root for å konvertere til deb. Men trodde sudo var root, eller nært?15:46
tonyoDerfor hva gjør jeg feil? Hva må legges til for å bli root?15:48
RoyKtonyo: du trenger ikke være root eller bruke sudo for å manipilere ei fil du selv eier16:11
RoyKguder!16:14
RoyKprøver å sette opp crashplan her - enkel greie - server skal ta backup av 300GB til hjemmeserveren min - serveren står på 100Mbps, min på bare 60Mbps, og crashplan sier den skal bruke en drøy måned på å overføre moroa...16:15
* RoyK tror han heller setter opp bacula16:15
RoyKneida - crashplan skal ikke bruke en måned, men nærmere to, ser det ut til, dvs 5GB/døgn eller så - litt 1998 over den hastigheten der16:16
RoyKdvs nå sier den 14 dager eller så... minner litt om http://xkcd.com/612/, som malin lenka til her om dagen :P16:19
RoyKhttp://karlsbakk.net/fun/editor-learning-curve.jpg16:40

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!